ቁዱስ ቁርባን

 

መልእኽቲ ቆሞስ ሕዳርን – ታሕሳስን 2016

ቁዱስ ቁርባን

. ቁርባን አብ ትምህርተ ክርስቶስ

ቅዱስ ቁርባን ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መግቢ ነፍስና ምእንቲ ክኾነና ቢሉ ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ስጋኡን ደሙን ዝሃበና ምሥጢር ኢዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ብርእሱ አብ ህብስትን ወይንን ብመልከእ መስዋዕቲ ናብ አብኡ ምእንታና እንክስዋዕ ንዓና ንአመንቲ መንፈሳዊ መግቢ ክኾነና ብምልአት ህልው ይኸውን ማለት ኢዩ።

እዚ ናይ ክርስቶስ ህላዌ አብ ቅ.ቁርባን እንክስዋዕ ብዘይካ ናይ አገባብ ፍልልይ ብኩነቱን ቁምነገሩን ልክዕ ከምቲ ናይ መስዋዕቲ ቀራንዮ ኢዩ። ቁዱስ ቁርባን ካብ ኩላቶም ምሥጢራት እቲ ዝዓበየን ዝለዓለን ምሥጢር ኢዩ። ምኽንያቱ፦ ቅ.ቁርባን ከም ካልኦት ምሥጢራት ዓዳሊ ጸጋ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነስ ቁዱስ ቁርባን ብርእሱ ክርስቶስ ኮይኑስ ምንጪ ናይ ጸጋታት   ኢዩ። ካልኦት ምሥጢራት ኩላቶም ናብ ቅ.ቁርባን ማለት  ክርስቶስ ብርእሱ ንምቅባል ቀረብትን አሰናደውትን ኢያቶም። ቅ.ቁርባን ድሕሪ ምቅባልና ግን ምስ ክርስቶስ ሙሉእ ሱታፌ ኢና ንረክብ።

ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ምድሪ እዚ ቅ.ቁርባን ክሰርዓልና ከሎ ኢቲ ዝለዓለ ፍቅሩ ንምግላጽ ክንሱ እቲ ዝለዓለ ክግበር ዝከአል ኢዩ ገቢሩልና።  ክርስቶስ ንዓና ንደቂ አዳም ዝላዓለ ህያብ ዝሃበላ ማለት እቲ ዓርቢ አብ ቀራንዮ ምእንታና ዝተሰውዔን ዝተበጀወን ሰውነቱ ወትሩ ምእንቲ ድሕነትና አብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክስዋዕ ብአምሳል ህብስትን ወይንን ቅ.ቁርባን አቀዲሙ ሰርዓልና።

ሓቀና ህላዌ ክርስቶስ አብ ቁዱስ ቁርባን

ቅ.ጳውሎስ እቲ ንሕና እንባርኾ ጽዋዕ በረኸት ምስ ደም ክርስቶስ እቲ እንቆርሶ እንጌራ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሓቀና ሕብረት ዘለዎ ኢዩ ይብል። 1ቆሮ.10:16 መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልጺ እካ እዚ ስጋይ ኢዩ፡ እዚ ደመይ ኢዩ እናበለ ብጸሎት ሓሙስ ገሊጹልናን ሰሪዑልናን እንተኮነ፡ ነዚ ናይ ክርስቶስ ህላዌ አብ ቁዱስ ቁርባን ካብ ጥንቲ ንሓቀና ህላዌ ክርስቶስ አብ ቅዱስ ቁርባን ዝኸሓዱን ዝተጠራጠሩን እካ እንተነበሩ ቤተክርስቲያን ካብ ጥንት ጀሚራ እተስተምህሮ ዓንቀጽ ሃይማኖት ክርስቶስ አብ ቅ. ቁርባን ብሓቂ ብኡነት ህያው ስጋን ደምን መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝኾነ ትአምንን ተስተምህርን። ስለዚ ክርስቶስ አብ ቁዱስ ቁርባን ብነፍሱን ብስጋኡን ብመለኮቱን ብሓቂ ብኡነት ህያው ኮይኑ ህሉው ይኸውን። ነዚ ዓቢ ምሥጢር ባዕሉ ክርስቶስ  እንክገልጸልና አብ ዮሓ.6:51-71 ክነንብብ ንኽኸል።

አብዚ ምዕራፍ እዚ  ብሕጽር ዝበለ እንመሃሮ፦ “ስጋይ ብሓቂ መግቢ ኢዩ፤ደመይ ክአ መስተ ኢዩ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ አባይ ይነብር አነ ከአ አብኡ”። እቶም ዝሰምዑዎ ዝነበሩ አይሁድ እካ እንተ አጉሮምሮሙ ብአምሳል ግዲ ኮይኑ እውን እንተበሉ ክርስቶስ ግን መሊሱ ብግልጺ “ ስጋይ እንተዘ በላዕኩም ደመይ እውን እንተ ዘይሰተኹም” እናበለ ብግልጺ ብጸሎት ሓሙስ ዝተሰርዔ ብሓቂ ስግኡን ደሙን ክምዝኾነ ገለጸ።

ሓቀና ህላዌ .ቁርባን አብ ትምህርተ አበው

ቅ. እግናጽዮስ ዘአንጾክያ : – ቅ. ቁርባን እቲ ምእንቲ ሓጢአትና ዝተሳቀየን እግዚአብሄር አብ ከአ ካብ ሙታን ዘተንሥኦን ህያው ስጋ ክርስቶስ ኢዩ ይብል። ቤተክርስቲያን ቦታ መስዋዕቲ ተባሂላ ኢያ እትጽዋዕ፡ ቅ.ቁርባን ከአ መስዋዕቲ መድኃኒና ዒዩ ይብል። ቅ.ቁርባን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ምእንቲ ክነብር ከይንመውት ፈውሲ ሞት ማለት  ንከይንመውት ዘለዓለማዊ ሕይወት ኢዩ ይብለና።

ቅ. ጁስቲን ሰማዕት :- መአዲ ቅ.ቁርባን እንክበልዕን እንክሰትን ከምሓደ ተራ እንጌራ ተራ መስተን ዘይኮነስ እንታይ ደአ ነቲ ምእንቲ ድኅነትና ስጋ ዝለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርእሱ ማለት ስጋኡን ደሙን ኢና እንቅበል ይብል።

ቅ. ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም :- ቅ. ቄርሎስ ንሓቀና ህላዌ ክርስቶስ አብ ቅ.ቁርባን እንክገልጽ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ አበው ብዝበለጸ አጸቢቁ ኢዩ ዝገልጾ፦1ቆሮ.11:23-25 ብምጥቃስ፤ ክርስቶስ ባዕሉ እዚ ስጋይ ኢዩ እዚ ከአ ደመይ ኢዩ ካብ በለና መን ኢዩ ክጠራጠር ዝግባእ? እናበለ የስተምህር። ስለዚ ብምሉእ ርግጽነትን እምነትን ነዚ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ኢና ንቅበል ይብል። ነዚ ምስተቀበልና ምሳኡ ምሉእ እሱታፌ ንገብር ይብል። ከም ናይ . ቄርሎስ አተሓሳስባን ትምህርትን እምበአርከስ ነዚ ሓቀና ህላዌ ክርስቶስ አብ ቅ. ቁርባን ንምግላጽ ንመጀመሪያ ጊዜ ናይ ባህርያዊ ምልውዋጥ …… ማለት ከምቲ አብ ቃና ዘገሊላ ማይ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ከምኡ ከአ ነዚ ተራ ህብስቲ ናብ ስጋኡነቲ ተራ ወይኒ ናብ ደሙ ክልውጦ ከምዝክእል ዘይእመን ምኽንያት እንታይ አሎና፧ ስለ ቅ.ቁርባን ሓቀና ስጋን ደምን መድኃኒናን ጎይይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ እናበለ የስተምህረና።

ቅ. ዮሓንስ አፈወርቂ :- ናይ ቅዱስ ቁርባን ዓቢ ሊቅ …. ብዛዕባ ሓቀና ህላዌ ክርስቶስ አብ ቅዱስ ቁርባንን ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴን እንክገልጽ ከምዚ ዝስዕብ የስተምህር፦ ቅ.ቁርባን ዘንቀጥቅጥ ቅዱስ መአዲ ኢዩ ይብል። ዘርዕድን ዘፍርሕርን ምሥጢራዊ መአዲ ኢዩ። ቅ. ቁርባን ክብርን ፍርሓትን ዝግብኦ መሎኮታዊ ምሥጢር ኢዩ:: እቲ ዝተባረኸ ወይኒ ጽዋዕ ናይቲ ቁዱስ ገንሸል ኢዩ፡ እዚ ናይ መስዋዕቲ ገንሸል ብመስዋዕቱ ነቲ ክቡር ደሙን ስጋኡን ከም ዘፍርሕን ዘንቀጥቅጥን መስዋዕቲ ኮይኑ  እንክስዋዕ ክርስቶስ ብርእሱ አብቲ መሰውዒ ታቦት በጥ ኢሉ ከምዝተኸስተነ ገንሸል ( ማለት ከምዝተሓርደ በጊዕ ) መስዋዕቲ ምእንቲ ሓጢአትና ይቀርብ።

ስለዚ ንአና ንእንአምን ክርስቶስ ብአካሉ አብ ቅድሜና ማለት አብ መንበረ ታቦት ከምዝተሓርደ ገንሸል ተዘርጊሑ ኢዩ ዝርከብ። ምእንትዚ እቲ አብ ጽዋዕ ዘሎ ደም ክርስቶስ ልክዕ እቲ አብ መስቀል ከሎ ካብ ጎድኑ ዘፈሰሰ ደሙ ኢዩ። እቲ ንሕና እንቆርሶ ቅ.ቁርባን ከአ ልክዕ እቲ አብ መስቀል ተንጠልጢሉ ዝነብር ሰውነቱ ማለት ክርስቶስ ብርእሱ ኢዩ ይብል። ክርስቶስ አብ ቁዱስ ቁርባን ክንርእዮን ክንሰግደሉን ጥራሕ ዘይኮነ ብአእዳውና ክንሕዞ ወሲድና  ክንበልዖ፡ አብ ስቃይ መስቀል ክጸሮ ዘከአለ ምስባር አዕጽምቱ ንሕና ወሲድና ብስናና ንሰብሮ ይብል። እቲ መዓልቲ መዓልቲ ዝስዋዕ ክርስቶስ ሓደ ኢዩ። እቲ ሎሚ ዝስዋዕን ጽባሕ ዝስዋዕን ሓደ መስዋዕቲ ኢዩ፤ ሓደ ክርስቶስ አብ ኩሉ ቦታን አብ ኩሉ ጊዜን ዝስዋዕ ሐደ መስዋዕቲ ኢዩ። እቲ ንሕና እንፍጽሞ መስዋዕቲ ልክዕ እቲ ሓደ ጊዜ ዝተሰወዔ መስዋዕቲ ቀራንዮ ኢዩ … ጥራሕ አገባብ ኢዩ ዝፈላለ።

ህብስትን ወይንን ናብ ስጋኡን ደሙን ምልዋጥ

ክርስቶስ አብቲ መንበረ ታቦት ዝፍጸም ምሥጢረ መስዋዕት ወይ ቅዳሴ ነቲ ተራ ህብስትን ወይንን ናብ ስጋኡን ደሙን ብምልዋጥ ብምልአት ህልው ይኸውን። እዚ ማለት እቲ ተራ እንጌራ ዝነበረ ባሕሪ  ለዊጡ ናብ ስጋ ክርስቶስ፤ እቲ ተራ ወይኒ ዝነበረ ከአ ኩነቱ ለዊጡ ናብ ደም ክርስቶስ ይልወጥ። ጉባኤ ተረንቶ እቲ ምሉእ ኩነት ወይ ብህሪይ እንጌራ ናብ ስጋ ክርስቶስ ኢዩ ዝልወጥ እቲ ምሉእ ኩነት (ባህሪይ) ወይኒ ናብ ደም ክርስቶስ ይልወጥ እናበለ የስተምህር። እዚ ምልውዋጥ ፍጹም ምልዋጥ ይበሃል። ነዚ ምልውዋጥ እዚ ካህን እዚ ስጋይ ኢዩ እዚ ደመይ ኢዩ አብ ዝብለሉ ጊዜ እቲ ህብስትን ወይንን ብቅጽበት ናብ ስጋኡን ደሙን ይልወጥ። ስለዚ በቲ ሴፍ ዝኾነ ቃላት ምልውዋጥ ካህን ነቲ ገንሸል ሓዲስ ኪዳን ናብ ፍጹም መስዋዕቲን ስጋኡን ደሙን ይልወጥ።

ስግደት አብ ቁዱስ ቁርባን

አብ ቅዱስ ቁርባን ዘሎ ክርስቶስ ስግደትን አምልኾን ኢዩ ዝግብኦ። ስለዚ ምእመናን ክላቶም ሕዝበ ክርስቲያን ሓደካ ከይተረፈ – ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጽኑዕ እምነት ተኸቲሎም ነዚ ቅዱስ ምሥጢር እዚ ብዝግባእ ክሰግድሉ ይግባእ፤ ከመይ ክርስቶስ አብዚ ምሥጢርዚ ብስውር ኩሉ ጊዜ ስለ ዝርከብ። ቅ. ጳውሎስ “አብ ሰማያትን ምድርን አብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ጎ.ኢ.ክ ይምበርከኽ ይስገድ” ይብል ፊሊ.2:10. ቃል ኣምላኽ ንዑ ፍግም ኢልና ንሰግድ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ኽአ ንምበርከኽ፡ ከመይ ንሱ አምላኽና ኢዩ ክምዝብል፡  ቅ. ቁርባን አብ ሓንቲ ንእሽቶይ ሣጹን ወይ ሞሶብ ተዓጽዩ ዘሎ ንሕና ክንሰግደሉን ክነምልኾን ክንምገቦን እሞ ሕይወት ዘለዓለም መታን ክንወርስ ኢዩ።

ብዛዕባ አምላኾን ስግደትን ቅ. ቁርባን ካብ ጥንቲ ካብ መጀመሪያ ጊዜ ጀሚርና እንተ ተመልከትና ቀዳሞት አበው ከምዚ ይብሉ፡ ቄርሎስ ዘኢየሮሳሌም ፦ አብ ቅድሚ  ቅ. ቁርባን ንኽብሪ ቅዱስ ቁርባን አሜን አሜን እንዳበልና ፍግም ኢልና ንሰግድ ይብል። ቅ. አጎስጢኖስ ፦ ቅድሚ ዝግባእ አምልኾ ክብርን ምሃብ ሓደካ ቅ. ቁርባን አይብላ ዕይብል። ከም መደምደምታ ዝከበርኩም ምእመናን ካብዚ አስተንትኖ ተበጊስና እምበአር ንቕዱስ ቁርባን ብንጽሕና ኪንሰግደሉን ክነምልኾን፤ ክንምገቦን ይግበአና። ኣምላኽ ኣብ መንጎና በዚ ምሥጢር እዚ ህልው ኢዩ።

እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተባረኸ ይኹን! ኣሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.