ማሪያም አደ አምላኽን አደ ነፍሲ ወከፍ አማናይን

ማሪያም አደ አምላኽን አደ ነፍሲ ወከፍ አማናይን

ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንክዛረብ፥ ምልኣት ጊዜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ነቲ ብሓጢኣት ካብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ሰብ ካብ ዝነበሮ ዓዘቕቲ ነጻ ከውጽኦ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ባዕሉ ኣተወ።

ብዙሕ መንገድን ብዙሕ ሻዕን ከኣ ብነቢያት ተዛረበ መደብ ኣምላኽ ኣብ ምልኣት ምስ በጽሔ ክርስቶስ ናይቶም ብዙሓት ነቢያት መፈጸምን ምልኣትን ስለዝኾነ ካብ ድንግል ተወልደ። ካብኣ ተወሊዱ ከኣ ንኹልና ደቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን ዕድል  ሃበና። በዚ ምኽንያት ከአ ማሪያም አደ ኹሉና ኮይና ትርከብ።

ብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን እቲ ዝዓበ መልእኽቲ ወይ Document ናይ ማሪያም ከም መንፈሳዊት አደ ዝገልጻ ብርሃን አሕዛብ ኢዩ። ንሱ አብ ቁጽሪ 65 ከምዚ ይብል፦ ድንግል ማሪያም ምስቲ ካብ ዘለዓለም ዝተወሰነ ተሰግዎቱ መለኮታዊ ቃል፡ ብመልኮታዊ ፍቓድ አምላክ አብዚ ምድሪዚ አደቲ መሎኮታዊ መድኃኒ ኮይና፡ ልዕሊ ኩሎም ሰባት ለጋስ ተኃባባሪት ትሕቲ አገልጋሊትን ጎይታ ዝኾነት እኖ አምላኽ ኢያ

ሳ ንኽርስቶስ ጸነሰቶ፥ ወለደቶን ሓነጸቶን፥ ናብ እግዚአብሔር አቦ አብ ቤተ መቕደስ አቕረበቶ፥ ምስቲ መስቀል ተሸንኪሩ ዝሞተ ወዳ ተሳቐየት። ብፍሉይ አገባብ ከአ ብተአዝዞአን፡ ብእምነታንብተስፋአንበቲ ወዕውዕ ፍቕራን አብ ምሕዳስ መልዕልተ ብህርያዊ ሕይወት ነፍሳት አብ ዕዮ መድኃኒ ተሓባበረት። ምእንቲዚ ብጸጋ ንአና አደና ኢያ” ።

ዚ ከአ ቤተክርስቲያን ንፍቓድ እግዚአብሔር  አብ ብእምነት እናፈጸመት፡ ንቓል እግዚአብሔር ብእምነት ተቀቢላ፡ ብጊደአ አደ ኩሎም አመንቲ ትኸውን። ንኩሎም ትሓቁፍን መገዲ ድኅነት ትመርሕን። ነቲ “ እምበአር ኪዱ እሞ፥ ንኹሎም አሕዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩምዎም ደቂ መዛሙርተይ ግበሩዎም ዝብል ትእዛዝ ክትፍጽም ወትሩ ትጽዕር።

ግዚኣብሔር ንእግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፡ ብገብርኤል መልአኽ ከምዚ እንዳበለ አበሰራ‹ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዮ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ” በላ። አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ አይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ፥ ወዲውን ክትወልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ። ምስበላ፡ ወላካ አብ መጀመሪያ ንኽትቅበሎ ሃንደበት እንተኾና፡ “ እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይሉቃስ፡ 1፡28-39፥ ብምባል ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻ ዕድመ ጸዋዕታ ተቐበለቶ። በዚ ከአ አደ ጎይታናን አደ ኩሎም አመንቲ  ኮነት፡፡ እዚ ሰላምታ ገብርኤል መልኣኽ፥ ንእግዝትነ ማርያም ብዙሕ ኣኽብሮት ከምዝሃባ ከአ የረድእ።

ኤልሳቤጥውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ፡ ክልተ ጊዜ፡ ንስኺ” ብጽዕቲ” ኢኺ እናበለት ትጽውዓ። ከምኡውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ይብለና ቃል አምላኽ፥ ኣደ ጐይታይ ክትበጽሓንስ፡ እዚ ኹሉ ካበይ ኮነለይ፧” እናበለት፡ ንእግዝትነ ማርያም ዕብየታን እንታይነታን ትገልጽ። ባዕላውን እግዝእትነ ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ፡ ካብ ሕጂ ንድኃር ኵላቶም ወለዶብጽዕቲክብሉኒ እዮም እናበለት ከአ ትንበ።ሉቃስ፡ 1. 48

እግዚአብሔር ኣደ ቤተክርስቲያን፡ ክትከዊን አቐዲሙ  ካብ ኵሉ ርኽሰት ኃጢኣት ነጻ ገሩ ኢዩ ፈጠሩዋ። ስለዚ ኸኣ ብዘይ ኃጢኣት ኣዳም ተጸንሰት። ነዚ ዕላማ’ዚ ብቅዕቲ ኮይና ምእንቲ ክትርከብ ከአ ማርያም መንቅብን ጕድለትን ዘይብላ ብጸጋ ሃብታም ኮይና ተፈጥረት። በዚ ምኽንያት  ኸኣ እግዚኣብሔር ንኢየሱስ ክትወልድ እንከላ ድንግልናኣ ብተኣምር ኪሕሎ ዝመረጸ። ከምኡውን ድኅሪ ሞታ ሥጋኣ ከይበስበሰ ንሰማይ ኪፈልስ ዓቀቦ። በዚ መንገዲ እግዝእትነ ማርያም ኣብ መደብ ደኅነት ፍሉይ ግደ ከምዝተዋህባ እዩ ዜርኢ።

ግዝእትነ ማርያም፡ ንኢየሱስ ብሥጋ ከምዝወለደቶን፡ ኢየሱስ ከኣ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ከምዝኾነን፡ ስለዚውን ንሳ ኣደ ኣምላኽ ከምዝኾነትን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ት አምን። ቀዳሞት ኣበው ቤተክርስቲያን  እግዝእትነ ማርያም ሓዳስ ሔዋን ከምዝኾነት የስተምህሩ። እዞም ኣበው፡ ሔዋን ብሕጊ ተፈጥሮ ናይ ኵሉ ዓሌት ሰብ ኣደ ከም ዝኾነት፥ እግዝእትነ ማርያም ከኣ ብሕጊ ጸጋ ናይ ኵሉ ዓሌት ሰብ ኣደ ምዃና ይርእዩ።

ለ ካብ  መንፈሳዊ ጸሎት ቁዱሳትና፤ ናይ ቅዱስ በርናርዶስ ጸሎት እስከ እንተረአና፥ “ኦ ፍጽምቲ ኅያወይቲ ድንግል ማርያ፡ ናብ ሓለዋኺ እንካብ ዝተማህለሉ ረድኤትኪውን እንካብ ዝለመኑ፥ ልመናኺውን እንካብ ዝደለዩ፥ ካብ እዚኣቶም ሓደኳ ዝጠፍአ ከም ዘይተሰምዐ ሕሰቢ፥ ኦ ድንግል ተደናግል ኣደና! ንሕና’ውን በዚ እምነት እዚ ጸኒዕና እናተጨነቕናውን ኣብ ቅድሜኺ ደው ንብል ኣሎና፥ ኦ ኣደ ቓል ንጸሎትና ብሕያውነትኪ ስምዕዮ፥ ኣሥምርዮ እምበር ኣይትንዓቕዮ።” እናበለ ዝደረሶ ጸሎት መቕድም ኮይኑ፥ ቀዳሞት ክርስቲያን ነቲ ናይ እኖና እግዝእትነ ማርያም መንፈሳዊ እናትነት ይአምኑን የኽብሩ ከምዝነበሩ የመልክት።

የሱስ ንምሉእ ዓሌት ሰብ ስለ ዘድኃነ፥ እግዝእትነ ማርያም ከኣ ኣዲኡ ጥራይ ዘይኮነትስ፡ ናይቶም ዘድኃኖምን ኣኅዋቱን ኣኃቱን ዝገበሮምን፡ ናይ ኵሉ ዓሌት ሰብ ኣደ ምዃና ንኣምን። ብፍሉይ መገዲ ኸኣ ኣደ ቤተክርስቲያን እያ። እዚ ከአ ባዕሉ አብ መስቀል ንወዲ መዛሙርቱ ዮውሃንስ ዝበሎ ክንዝክር ንኽእል። ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩ እነሄት አደካ ክብሎ እንከሎ ነታ ዘፍቅራ አዲኡ ከአ “አቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲኺ” እናበለ ናይ ነፍሲ ወከፍና አደ ንኽትከዊን ሃበና።

ዝለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ማሪያም አደ ኢየሱስ፤ አደ ነፍሲ ወክፍና ምኻና ክንአምንን ክንቅበልን ይግበአና፡፡ ማርያም ኣደ ኢየሱስ እያ፥ ኢየሱስ ከኣ ኣምላኽ እዩ፥ ምእንትዚ እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ እያ።

ሓደ ክርስቲያን፡ እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምዃና እንተ ደኣ ዘይተቐቢሉ፥ ን ንምስጢረ ሥጋዌ ( ናይ ኢየሱስ ሰብ ምዃን) ይኽሕድ።  ማርያም ከመይ ኢላ እያ ፍጥርቲ እንከላ ኣደ ፈጣሪ እትኸውን ኢሎም ንዝሓቱ፧ እቲ ዘለዓለማዊ ወልደ እግዚኣብሔር ሰብ ምስ ኮነ፡ ባህሪሰብ እዩ ለቢሱ። ምእትዚ ሰብ ብምዃኑ፡ ካብ ሰበይቲ ብምላድ ከአ ልክዕ ሓደ ከማና ኾይኑ፡ ምልኣት ጊዜ ምስ በጽሐ ኸኣ፡ ኣምላኽ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ሓደ ወዱ ለኣኾ። ገላትያ፡ 4፡4

ኸበርኩም ምእመናን እምበአር ወቕቱ ንማሪያም ዝተወፈየ ወቕቲ ኢዩሞ፤ ሃየ ምስ ማሪያም ፍሉይ ዕርክነት ንፍጠር። አብአ ብተስፋ ንማህለልን አማልድነታ ንሕተትን። ንሳ ከአ እቲ ዘድሊየና ጸጋ ክተማልደልና ኢያ። ንሳ እታ ዝበለጸት ናይ ቤተክርስቲያን መራሒት ኢያ።  ከመይ ብእምነታ ብጽዕቲ ምኻና ዝተመስከረላ እያ። ብተአዝዞአ “ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ”፡ ብምባል ንፍቓድ እግዚአብሔር አብአ ክፍጸም ዝለዝተቐበለትን ዘፍቀደትን ንሳ መምህር ናይ እምነት ኢያሞ ንስዓባ አሰራ ንከተል።

እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን!

ኣባ ሓጎስ ተፍስጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.