ቀዳማይ ሰንበት ናይ ምጽአት – ታኅሣሥ 3/2017

ዝኸበርኩም ሕዝበ ክርስቲያን አብ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ምጽአት ቤተክርስቲያን “ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲአ ወይ እታ ሰዓት እቲአ ግና አቦ ደአ እምበር፥ መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እካ ዚፈልጣ የልቦን። እቲ ጊዜኡ መአዝ ምኻኑ አይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑን ጸልዩን ” ማር.13:32-33 እናበለት ትእውጀልና።

ዘመነ ምጽአት ነቲ ኪመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ንጉስ ነቒሕካ፣ ተነሲሕካን ድልው ኮንካን ምቅብባሉ የስምዕ። ስለዚ ኢያ በዚ ግዜ እዚ ቅድስቲ ቤተክርስቲያ አደና ነዚ ክፋል ቃል ወንጌል ወሲዳ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑን ጸልዩን እናበለት ትእውጀልና።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ነቲ ቅድሚ አሻሓት ዓመታት ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወክፍና ድኅነት፡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም፡ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልደ ክርስቶስ ጎይታ ምዛካር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሎሚውን ብፍሉይ መገዲ፡ አብዚ ግዜ፡ አብ ነፍሲ ወከፍና ምእንቲ ኽውለድ ብእምነትን ተስፋን ንአምላኽና ልባትና እነዳልወሉ ግዜ ኢዩ። እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢዩ። ናብ ፍቅሪ ከአ ይጽወዓና።

ዝለዚ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ልደተ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ኮይና ምእንቲ ክንቀባበሎ ንስሓ ንእቶ፤ ምስ እግዚአብሔርን ሓውናን ሓፍትናን ዕርቂ ንግበር። ምስ ዳዊት ኮይና፦ “ኦ ኣምላኸይ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥ ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ ኣበሳይ ደምስስ” መዝ.51 እናበልና ንጸሊ። አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.