አስተንትኖ ቃል አምላኽ – ታኅሣሥ 7/2017

ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ደአ እምበር፥ ጎይታይ! ጎይታይ! ዚብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት አይአቱን እዩ። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዚፍጽመን ኩሉ፥ ቤቱ አብ ከውሒ ዝሠርሐ ብልሂ ሰብአይ ይመስል። ዝናም ዘነመ፥ ወሓይዝ ወሓዙ፥ ንፋሳትውን ነፈሱ፥ ነቲ ቤት ደፍእዎ፥ አብ ከውሒ ስለ ዝተሥረተ ድማ አይወደቐን። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ኸአ ቤቱ አብ ሑጻ ዝሠርሐ ዓሻ ሰብአይ ይመስል። ማቴ.7: 2,24-27

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ጸሎትን ዘረባን መንግሥተ ሰማያት ንምእታው እኹል ከምዘይኮነ ይምህረና። እንታይ ደአ አብቲ መዓልታዊ ጉዑዞና ፍቃድ አምላኽ ምፍጻም የዲሊ። በቲ አብ ልባትና ዘሎ ጽቡቅ ሓሳባትን ድልየትን ጥራይ ክንጎዓዝ አይንፈትን፥ እንታይ ደአ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘጋንፈና ፈተናታት ብትብዓትን ሓጎስን እናመከትና፡ ነቲ እግዚአብሔር ዝእዝዘና ብሕይወትና ምምስካር ኢዩ። በዚ መንገዲ’ዚ ጥራይ ኢና ኸአ “ ገዛና አብ ከውሒ ክንሓንጾ” እንኽእል። ከውሕና ክርስቶስ ብርእሱ ኢዩ። ስለዚ ሕይወትና አብ ምስክርነት፡ ሕይወት፡ መልእኽቲ ወንጌል ክትሕነጽ አለዋ። ብፍላይ እዚ ግዜ’ዚ ንክርስቲያናዊ ጸዋዕታናን ተግባርናን እንምርምረሉ – ናብ አምላኽና እንምለሰሉ ግዜ ኢዩ’ሞ ሃየ መዓልታዊ ንተዓጠቅ። አብ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ንተአመን፥ ምኽንያቱ ከምቲ ኢሰያስ አብ 26:4 ዝብሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘለዓለም ዜድኅን ከውሕና ኢዩ። እግዚአብሔር መዓልትና ይባርኽን ይቀድስን። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.