አስተንትኖ ቃል አምላኽ – ታኅሣሥ 08/2017

እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ”

እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምሥራቅን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን፡ አብ ኩሉ አጽናፍ ተመከተ’ሞ አስተንፈሰን አሸተተን፡ ብሓቂ ከዓ ኩሉ ከማኺ ዝአመሰለ፡ አይረኸበን፥ ውቃቤኺ ስለ ዘፍቀሮ ድማ አብ መዓዛኺ ሠመረ፡ ነቲ ዚፈትዎ ወዱ ኸአ ናባኺ ለአኾ።

ናይ ሎሚ ወንጌል፡ ማሪያም ንብስራት ገብርኤል መልአኽ “ እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት መደብ እግዚአብሔር አብአ ክፍጸም ከምዘፍቀደት የዘንትወልና። በቲ ናታ ሕራይ ከአ ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ አብ ከርሳ ንኽትጸውር በቅዓት። እቲ መለኮት አብአ ሓደረ። ካብአ ተወሊዱ ከአ ንነፍሲ ወከፍና አድኃነና።

ሕይወት ማሪያም አብዚ ምድሪ ካብ መጀመርታ “ትሕትናን ተአዝዞን ዝመልኦ ሕይወት ኢዩ ነሩ። አብቲ ስቅያት ዝመልኦ ሕማቕ ግዜ ናይ ወዳ’ውን እንተኾነ አሜን ኢላ ተቐበለቶ። በዚ ከአ እግዚአብሔር ልዕል አበላ። ጸጋ ዝመልአኪ ዝብል ቃል ብስራት ገብርኤል መልአኽ ግልጸት እግዚአብሔር ወይ ፍቕሪ እግዚአብሔር አብ ልዕሊ ማሪያም የመልክት – ብአኡ አቢሉ ከአ ናብ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር። በቲ ናታ ሕራይ ከአ ድኅነት አምላኽ ተቐበልና። አብቲ ብስራት ናይ ገብርኤል ካብ ማሪያም እምነት ዝመልኦ መልሲ የዲሊ ነሩ። ነቲ ብስራት፡ ነቲ ጸዋዕታ “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እንዳበለት መለሰት። በቲ ትሕትና ዝመልኦ መልሲ ማሪያም ከአ እቲ ልዑል አምላኽ አብ ከርሳ ክሓድር ኪኢሉ።

ፍረ ናይ ሕራይ ማሪያም ከአ አምላኽ ባዕሉ አብ መንጎና ሓደረ። ሎሚ ክርስቶስ ጎይታ ብጥምቀት አብ ነፍሲ ወክፍና ህልው ኢዩ አሕዋት አሓት። ከም ክርስቲያን አብ መዓልታዊ ሕይወትና ነዚ አብ ልባታን ሰፊሩ ዘሎ አምላኽ ከምቲ ንሱ ዝደሊየና ኮይና ክንርከብ ክንሰርሕ የድሊ። ዝለዚ ካብ ማሪያም አደና ንመሃር። ንሳ መምህር እምነት ኢያሞ አብ እምነትና ንጽናዕ። ብፍላይ አብዚ ግዜ ምጽአት ን2017 ልደተ ክርስቶስ ክንብዕል አብ ንቀራረበሉ ዘለና ግዜ፡ ማሪያም እታ እንኮ አብነታዊት አደ፡ ብምልአት ነቲ ናይ ምጽአት ክርስቶስ ዝተጸበየትን ዝተቐበለትን ቅድስቲ ኢያሞ አሰራ ብምኽታል፡ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ልባትና ዝኹሕኩሕ ክርስቶስ አምላኽ አሰራ ብምኽታል ልባትና ከፊትና ንቀበሎ።

  • ጸሎት

ኦ ዕውቲ ድንግል – ምሪያም አዴና፡

ሰላም ንብለኪ – ብትሕትና ደኒና፡

ካብ ሰይጣን ሃዳኒ – በጃኺ አድኅንና፡

ምእንቲ አቦኺ ኢያቄም – አዴኺ ሓና፡

ባርኽያ ሎሚ – ንማኅበር ክርስትናና።   አሜን!

( ካብ ውዳሴ ማሪያም ዝተወስደ )

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.