አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 11.2017

አታ ሰብአይ ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ ኢዩ

ሓደ መጻጉዑ ሰብአይ ብዓራት ተጸይሩ ናብ ክርስቶስ ከምጽመጸ ነንብብ። ነቲ ሕሙም ኮነ ነቶም ጸወርቱ ከአ ሓደ ተስፍ ኦም ንሱ ክርስቶስ ነበረ። እቲ ርሕሩሕ አምላኽ ንደቂ ሰብ ክፍውስን ከሕውን፡ ካብ ሓጢአት ነጻ ክገብርን ዝመጸ አምላኽ ከአ እቲ ናቶም እምነት ርእዩ “ አታ ሰብአይ ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ ኢዩ” እናበለ ናይ ሓጎስ ቃል የስምዖም። እዚ ቃል እዚ ሓደ እቲ ተልእኾ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሕሙም ተንስእሞ ዓራትካ አልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ እቶም አብኡ ዝነበሩ ተገረሙ። ሎሚስ ግሩም ነገር ርኢና እናበሉ ኸአ ንአምላክ አመስገንዎ።

እዚ ተአምር ኢዚ ሎሚውን ክርስቶስ ብቤተክርስቲያኑ ክፍጽሞ ይርከብ። አብቲ ብክፍአት ብሓጥአት ለሚስናሉ አብ እንርከብ ግዜ ብእምነት ናብ ምስጢረ ኑዛዜ ቀሪብና ብልቢ ምስ እንንሳሕ እግዚአብሔር ብአገልጋሊኡ ካህን ጌሩ ኪድ ዝወደይ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ/ኪ ኢዩ ድሕሪ ሒጂ አይትድገም/ሚ እናበለ ካብ ሓጢአትና የንጸሓና፡ ምሕረቱ ይህበና።  ካብቲ አልሚሱና አሲሩና ዝነበረ ሕማም ሓጢአት ነጻ ይገብረና።

ዝኸበርኩም አሕዋት አሓት ንሕናኸ አበየናይ ኩነታት ንረከብ፧ ምሕረት አምላኽ የድሊየናዶ፧ ብሓጢአት ለሚስና ከይንህሉ፧ ናብ ክርስቶስ ንቅረብ። ንፈወስ አምላኽና መሓሪ አምላኽ ኢዩ፡ ፈቃር አማልኽ ኢዩ። ነቶም ብእምነት ናብኡ ዝቐርቡ ከአ ጥራሕ ኢዶም አይሰዶምን ኢዩሞ ሃየ  ኢታ ግዜ ሕጂ ኢያ።

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.