አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2017

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2017
“እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍአ ብአአ አዝዩ ከም ዚሕጎስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን። ማቴ.18.12-14
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲ ሓቀና ጋሳና ዝጠፍአ ወዲሰብ ንምድላይ ወይ ነቲ ብሓጢአት፡ ካብቲ ፍቕሪ አምላኩ ንዝረሓቀ ፍጡር – ናብቲ ንቡር ንምምላስ ሰማያተ ሰማያት ገዲፉ አብ መንጎ ደቂ ሰባት ሓደረ። ንሱ አብዚ ዓለም እዚ ብምምጻእ አብ ከተማታትን ሃገረሰባትን ኪጎዪ ተራእየ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እንተረአና ሓደ ዓቢ ሓቂ ንመሃር። አብዚ ዓለም እዚ እግዚአብሔር ደአምበር ንሕና አይኮናን ንእግዚአብሔር እንደሊዮ። ንሱ ኢዩ መዓላታዊ ዝመጻና፡ ዝደሊየና። ንሕና ብወገና ነቲ ተሳተፍቲ መንግስቱ ክገብረና አብ ሕይወትና ዝመላለስ ጎይታ ክርስቶስ ክንቅበሎ ይግበአና። እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ደጊሙ ንሱ ሕያዋይ ጋሳ ምኻኑ ይገልጸልካ። ከምቲ ሓደ ጋሳ አባጊዕ ተስዓን ትሽዓተን አባጊዑ ገዲፉ ነታ ሓንቲ ከናዲ ዝከይድሞ ምስ ረኸባ ከአ አዝዩ ዝሕጎስ፡ እግዚአብሔርውን ሎሚ አብ ጎደናታት ገዛውትኻ ከተማታትካ ናብኡ ንኽትምለስ የናድየካ አሎ። ብንስሓኻ ክንደይ ከምዝሕጎስ ይገልጸልካ አሎ። ነዚ ተረዲእና እምበአር ናብቲ ርሕሩሕ አምላኽናን ጋሳናን ንመለስ። ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ብሕያውነቱ ካብ ሕይወት ሓጢአት ነጻ ንኽገብረና ዝጽውዓና ዘሎ መልሲ ሂብና ንኽንክ እል አምላኽ ባ ዕሉ ይሃግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.