አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 13.2017

 

ማቴ.11፡28-30

አቱም ኹሉኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጹሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ፥ ንነፍስኹም ከአ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። ከመይ አርዑተይ ልዙብ ጾረይ ከአ ፈኹሽ እዩ። ማቴ.11፡28-30

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መደኃኒና ኢየሱስ ብክርስቶስ “አቱም ኹሉኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ እናበለ አምላኽ ከም ሓደ እሙን ዓርኪ ንኹሎም እቶም ብዝተፈላለየ ናይዚ ዓለም ነገራት ዝደኸምና ናብኡ ይጽወዓና። ወዲ ሰብ በዚ ናይዚ ዓለም ነገራት ተዋሒጡ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ፡ አብ ነገራት ሓጎስ ሰላም ክደልያ ከሎ፡ እቲ ልዑል አምላኽ ግና ናባይ ንዑ ይብለና አሎ። ምኽንያቱ አብኡ ሰላም አሎ፡ አብኡ ሓጎስ፡ ዕረፍቲ አሎ። ስለዚ ናብኡ ክንከይድ ይግበአና። ምኽንያቱ እቲ ሓቀኛ ዕርፍቲ ስጋና ኮነ መንፈስና አብ ካሊእ ክንረኸቦ አይንኽእልን ኢና። ሰላም ዝህበና፡ ጽምእና ዘርዊ ንሱ ጥራይ ኢዩ። “አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጹሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ” እናበለ ትሕትና አምላኽ ብምልባስ፡ መስቀልና ብምጻር ክንስዕቦ ይዕድመና። ብመንገዲ ትሕትና ንሕና ምስ እግዚአብሔር ብሓደ ንነብር። ሓቀኛ ሰላም ከአ ንረክብ። አብ ትሕትና ከአ መሰረት ቅድስናና ንሃንጽ።

ደጊምና አብዚ ግዜ ምጽአት እዚ ግዜ ጸሎትን ትጽቢትን፡ ከም ማሪያም ሕይወትና አብ ቃል አምላኽ ተመስሪቱ መስርዕ ሒዙ ክኸይድ፡ በዚ ከአ ልባትና ንኽርስቶስ ንጉስ ንኽቅበል፡ ድልው ንኽኸውን ብለዋሃትን ትሕትናን ከም ሓደ ሕጻን ኮይና አብ ቅድሚ ጎይታ ንቅረብ። ነዚ ከአ አምላኽ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.