አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 14.2017

ካብ አንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እካ ከምዘይተንሥአ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። አብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመነ ዮሓንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ትግፋዕ አላ፥ ገፋዕቲ ድማ ይዝርፍዋ አለው። ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነበዮም እዮም። ክትቅበልዎ እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።ማቴ.11:11-15
አብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ካብ አንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እካ ከምዘይተንሥአ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ብዛዕባ ዕብየት ዮሓንስ መጥምቕ ይምስክር። ምስ ነብያት ናይ ብሉይ ኪዳን ብምውድዳር ከአ ዮሓንስ እቲ ዝዓበ ምኻኑ ይገልጽ፡ ምስ ሓድሽ ኪዳን አዋዳዲርካ ግና እቲ ስነአሰ ኮይኑ ይርከብ፡፤
አቀድም አቢሉ አብ ማቴ.11፡5 ዮሓንስ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ሊኢኹ “ እቲ ዚመጽእ ንስኻ ዲኻ፥ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻሊእ አሎ፧ ኢሉ እንክሓቶ ዮሓንስ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተጠራጠረ ይመስል። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከምዚ እንዳበለ ይምልስ፦ “ ኬድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘሎኹም ንዮሓንስ ንገርዎ”፥ እንዳበለ ነቲ አብ ኢሳያስ ዝርከብ ትንቢት ይደግም “ ዕውራት ይርእዩ፥ ሓንካሳት ይኸዱ፥ ለምጻማት ይነጽሑ፥ ጸማማት ይሰምዑ፥ ምውታት ይትንሥኡ፥ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ አለዉ። ብአይ ዘይዕንቀፍ ከአ ብጹዕ እዩ። ኢሳ. 33,5-6; ክርስቶስ ንዮሓንስ ነቲ ዘለዎ ርእይቶ ብዛዕባ መሲሕ ንምቕያር ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይዱ ክምርምር ይላቦ። ዝኸበርኩም አሕዋት አሓት አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ስጋብ ክንደይ ቃል አምላኽ ንእምነትና ብርሃን ምካኑ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላክ ንመሃር።
ዮሓንስ ዓቢ ተባህለ ምኽንያቱ ናይ ብሉይ ኪዳን መጨርሽታ ስለዝነበረ። ነቲ ትጽቢት አስራኤላውያን ብእኡ መፈጸምታ ስለዝረኸበ፡፡ ንሱ ብእምነቱ ነቲ ሓቀና መሲሕ ንሕዝቡ ክሕብር ተረኽበ። “እንሆ ገንሸል አምላኽ” እናበለ እንታይነት ወይ መንነት ክርስቶ ገለጸ። ዮሓ.1,36። ነቲ ነዊሕ ታሪኽ ብአብራሃም ዝጀመረ ከአ ብዮሓንስ መጥምቕ አብ መደምደምታኡ ይበጽሕ። ንሕናኸ ሎሚ ጸዋዕታና አንታይ ኢዩ? ብሓቂዶ ነቲ እንሰምዖን እንርእዮን ሓቂ ቃል ወንጌል ነሕዋትና ነበስር፥ ንምስክር? ብሓቂዶ ነቲ ሎሚ ብተፈላለየ መገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ልባትና ዝዘርኦ ዘሎ ቃል ድሕነት ብአምነትን ገርሂ ልብን ንቕበል?

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.