አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 16.2017

“ ደቂ መዛሙርቱኻ “ ንምንታይ ደአ መምህራን ሕጊ፥ ‘ ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ ዝብሉ’’ ኢሎም ሓተትዎ። እዩ፥ ንሱ ኸአ መሊሱ “ እወ፥ ኤሊያስ ቅድም ኪመጽእ ኢዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃንዕ እዩ። አነ ግና፥ ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ’’ በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሓንስ መትምቕ ከም ዝበሎም አስተውዓሉ። ማቴ.17:10-13

ንጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ንክርስቶስ እግዚአብሔር ንዮሓንስ መገዲ ንኸዳልወሉ ከምዝመረጾን ዝሓረዮና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ናቱ መሰረት ካብ ላዕሊ ካብ እግዚአብሔር አብ፡ እቲ ናቱ ተልእኾ ከአ ከምቲ ዮሓንስ ዝገልጾ ንኹሉ ወዲ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ምጥማቕ ኢዩ ዝነበረ።

ትንቢት ሚልክያስ ሚስጢራዊ ህላዌ ናይ ኤሊያስ፥ ነቲ ምምጻእ ናይ አምላኽ አብዚ መሬት እዚ ከዳሉ ከምዘሎዎ ይንበ። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት “ እንሆ አነ ልኡኸይ እሰድድ እልእኽ አለኹ፥ ንሱ ቐቕድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ብኡብኡ ኸአ እቲ እትደሊይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ኺመጽእ እዩ። እቲ እትናፍቕዎ መልአኽ ኪዳነይ ከበሥር፥ እንሆ፥ ይመጽእ አሎ” ይብል አሎ። ” ሚልክ. 3,1-4.

ኤሊያስ ነቢይ ናይ እምነት፥ ናይ ሓቂ፥ ናይ ንስሓ ነበረ። መጽሓፍ ቅዱስ አብ ሲራክ ብዛዕብ ኡ ከምዚ እንዳበለ የዘንቱ “ ብድኅሪዚ እቲ ብሓዊ ዚመስል ነቢይ ኤልያስ ተንሥአ፥ ቃላቱ ድማ ኸም ነበልባል ሽግ ይነድድ ነበረ። አብቶም ሕዝቢ ጥምየት አምጽአ፥ ብአምላኹ ቀናእ ስለ ዝነበረ ድማ፥ ብዙኃት ካብአቶም ሞቱ። ብስም እግዚአብሔረ ተዛሪቡ ዝናም ከይዘንም ንሰማይ ዓጸዎ። ሲራ. 48:1-3

አብ ሉቃስ. 1:13-17 እንተምበብና ብመንገዲ ገብርኤል መልአኽ ገሩ ኤሊያስ ብመንፈስን ሓይሊን ከምዝመጽእ፡ እቲ መንፈስን ሓይይልን ናይ ኤሊያስውን አብ ልዕሊ ዮሓንስ መጥምቅ ከምዝዓልብ ይዛረብ። “ንሱ ንእግዚአብሔር ብቁዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ዉሉድ፥ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤሊያስ መንፈስን ኃይልን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ”። ስለዚ ዮሓንስ ምጽአት መሲሕ እናአወጀ መገዲ ጎይታ ከዳሉ ተረኽበ።

ደቂ መዛሙርቱኻ “ ንምንታይ ደአ መምህራን ሕጊ፥ ‘ ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ ክመጽእ አለዎ ዝብሉ’’ ኢሎም ሓተትዎ። እዩ፥ ንሱ ኸአ መሊሱ “ እወ፥ ኤሊያስ ቅድም ኪመጽእ ኢዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃንዕ እዩ። አነ ግና፥ ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን እናበለ መለሰሎም።

ሕጂውን እንተ እንኾነ ናይ ግዜና ነብያት አለውና። ነቲ ቃል አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም እቲ ሓቂ መልእኽቲ ድኅነት ዝሰብኩልናን ዝምስክሩልናን ዝምህሩናን። ምናልባት ግና ዘይነስተውዕለሎም ከይንህሉ፡ ዘይንሰምዖም ከይንህሉ፡ ዘይንቕበሎም ከይንህሉ። እቲ ዝወሃበና ዘሎ – ዝዝራእ ዘሎ ቃል ድኅነት ከይፈልጥናዮ ከይሓልፈና። ልዕሊ ኩሉ ግና ኢየሱስ ብርእሱ አብ ማእከልና አሎ። ምኽንያቱ ባዕሉ ከምዚ እንዳበለ ምሂሩና ኢዩ ፦ አቱም ናይ አቦይ ቡሩኻት፥ እቲ ዓለም ኪፍጠር ከሎ ዝተዳለወልኩም መንግሥቲ ኽትወርሱ ንዑ። ምኽንያቱ ኸአ ጠምየ አብላዕኩምኒ፥ ጸሚአ አስቴኩምኒ፥ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ፥ ሓሚመ በጻሕኩምኒ፥ ተ አሲረ አጸናናዕኩምኒ፥ ኪብሎም ኢዩ። ሽዑ እቶም ጻድቃን “ ጎይታ መዓስ ደአ እዚ ኩሉ ገበርናልካ ክብሉዎ ኢዮም። እቲ ንጉስ ከአ “ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነአሱ አኅዋተይ ዝገበርኩምዎ፥ ንአይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” በሎም። ስለዚ ክርስቶስ ሎሚውን አብ አሕዋትናን አሓትናን ተሰዊሩ ብምስጢራዊ መገዲ አብ መንጎና ይመላለስ ከምዘሎ ክንፈልጥን፡ ፈሊጥና አብ አሕዋትናን አሓትናን ክነገልግሎ እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.