ሳልሳይ ሰንበት ናይ ምጽአት – ታኅሣሥ – 17፡2017

 
ዮሓ.1:6-8, 16-28
 
ንሱ ምስክር ኮይኑ፥ ኩሎም ብእኡ ምእንቲ ኺአምኑ፥ ብዛዕባ ብርሃን ኪምስክር መጸ“።
 
ናይ ሎሚ ሳልሳይ ሰንበት ዘምጽአት ብዛዕባ ምስክርነት ዮሓንስ መጥምቕ ክነስተንትን ንዕደም።  ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ነቲ ክመጽእ ዝነበሮ መድኅን ዓለም ዝቐራርብ ኢዩ ነሩ።  ኩሎም ነቢያት ከአ ብዝተፈላላእየ መገዲ ነቲ መሲሕ ከምጽኦ ዘለዎ ድኅነት ሰበኹን መሃሩን። ዮሓንስ ግና  እቲ ካብ አንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ዝዓበ  ነቲ መሲሕ ክርስቶስ እዚ ኢዩ እናበለ ንደቂ ሰባት ክሕብር ኪኢሉ።
አይሁድ “ ንስኻ መን ኢኻ፧”ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለ አኹሉ፥ ዮሓንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ፦ “ አነስ ክርስቶስ  ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ  አይኮንኩን” ብምባል እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ መድኃኒ ክርስቶ ንሱ ከመዘይኮነ ተአመን፡፡ ሽዑ ንሳቶም “ መን ደአ ኢካ፧ ነቶም ዘለአኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧ በልዎ።
ዮሓንስ ከአ “ አነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ፦ ‘ መገዲ እግዚአብሔር አቕንዑ’ እናበለ አብ ምድሪ በዳ ዚእውጅ ድምጺ እየ፥” በሎም። ዕብየት  ዮሓንስ  አብዚ ይጅምር። ብትሕትና በቲ ተወሃቢዎ ዝነበረ ዓቢ ተልእኾ ከይተዓበየ –  አነ ድምጺ ወይ መሳርሒ ናይቲ ክምጽእ ዘሎዎ ብርሃን ፡ ክግለጽ ዘለዎ ክርስቶስ ጎይታ፡ መድኅን ምስክር ኢየ እናበለ ይምስክር። እቲ ሓቀኛ መንነቱ ይገልጸሎም። ተልእኾ ዮሓንስ ብሕይወቱን ስብከቱን ምስክርነት ምሃብ፡  ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ መገዲ ምድላው ኢዩ ነሩ።  ምስክርነት ነቲ ዓለም ንምድኃን ቅድሚ ዘመናት ነቢያት ዝተነበይሉ። ቅድሚ ዘመናት ዓለም ዝተጸበይቶ።
እቶም ልኡኻት አይሁድ  ቀጺሎም፦ እምበአርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደአ ንምንታይ ተጠምቕ አሎኻ፧’ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሓንስ ድማ ‘ አነ ብማይ አጥመቕ አሎኹ እናበለ እቲ ናቱ ጥምቀት   ከምቲ ጽሑፍ ቃል አምላኽ ዝብሎ  “ንኅድገት ሓጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት” ምኻኑ ገለጸሎም።
እዚ   ናይ ንስሓ ጥምቀት፡ ነቲ ዝመጽእ “ውልድ አምላኽ” ንኽንከውን መሰል ዘውህበና፡ ብክርስቶስ ክሰራዕ ዝነበሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መቀራረቢ ነበረ።  በዚ ኢዩ ኸአ ዮሓንስ ንሱ እቲ መሲሕ፡ እቲ ክርስቶስ፡ እቲ ነቢይ ከምዘይኮነ ዝእመን።  ኩሉ እቲ ክብረቱ፡ ልዕልናኡ አብ ቅድሚ አምላኽ ንአገልግሎት አምላኹን  ምኻኑ ይገልጽ። እምበአር ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ንገዛእ ርእስና ንሕተት፧ መን ኢየ አነ፧ ከም ዮሓንስ ከም ማሪያም ትሑት አገልጋሊ  – ድምጺ ናይቲ ልዑል አምላኽ ዲየ ወይስ ንገዛ እርእሰይ ክርስቶስ ክኸውን፡ ንገዛእ ርእሰይ ከኸብር ዝደሊ- ዝሰርሕ  አማናይ/ቲ ኢየ፧
ስለዚ ንሕና ኩሉና ጸዋዕታ ክርስቲያናዊ ግዴታ አለና። ከም ዮሓንስ መስከርቲ – አወጅቲ – ቃል አምላኽ ንኽንከውን ዝተጸዋዕና ኢና። ነቲ ዝተቐበልናዮ ብርሃን ክርስቶስ ንኻልኦት መስከርቲ ብርሃን ኮይና ንኽንርከብ። ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምሳና አሎ። ኩሉ ግዜ ኢዩ አብ ጉዑዞ ሕይወትና ዝመጻና-  ዝኹሕካሓና። ከምቲ ዮሓንስ ነቶም ሓተቱ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ አብ ማእከልኩም ደው ኢሉ አሎ ዝበሎም-  ነዚ አብ መንጎና ዝመላለስ ክርስቶስ  ዘይንፈልጦ ዘይንርእዮ ከይንህሉ ንገዛእ ርእስና ክንምርምር ይግበአና። ስለዚ ዝከበርኩም አሕዋት አሓት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ አብ 5:16-122 ዝበሎ ናይ ሎሚ አስተንትኖና ክንድምድም፦” ኩሉ ሳዕ ተሓጎሱ፥ ከየቃረጽኩም ጸሊዩ፥ ብኹሉ አመስግኑ፥ ከመይ አብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሕይወት፥ አምላኽ ዚደሊዮ እዚ ኢዩ። ሓዊ መንፈስ ቅዱስ አይተጥፍኡ ትንቢት አይትንዓቁ። ንኹሉ መርምርዎ፥ ነቲ ሠናይ ኃዝዎ። ካብ ክፉእ ዘበለ ኹሉ ርሓቁ።
እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.