አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 18፡2017

 
ማቴ.1:18-24
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ብዛዕባ ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትውሊዲ የዘንቱ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ ኢዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። እቲ “  እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ፥ ስሙ ኸአ አማኑኤል ክብሉዎ እዮም፥ ትርጉሙ ኸአ ‘ አምላኽ ምሳና’ ማለት እዩ’’ ማለት እቲ  ክርስቶስ ሕጻን፡ ማሪያም አብ ከርሳ እትጸሮ ስራሕ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ኢዩ።
ዮሴፍ ሕጹያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ብኅቡእ ኪኃድጋ ድአ ሓሰበ እምበር ኬጋልጻ አይደለየን። ቅዱስ ዮሴፍ ሓደ ፍሉይ ሰብ ነበረ። እግዚአብሔር በቲ ቅድስናኡ ንሓደ ዓቢ ተልእኾ ሓረዮ። አቦ እቲ ካብ ማሪያም ብመንፈስ ቅዱስ ክውለድ ዘለዎ ክርስቶስ ክኸውን መረጾ። እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ከአ ገበረ፡፡ በዚ ኢዩ ከአ ቅዱስ መጽሓፍ ጻድቕ ወይ ቅኑዕ ሰብ ነበረ እናበለ ዝምግሶ። አብ አይሁድ ጻድቕ/ቅኑዕ ክበሃል ከሎ እሙን አገልጋሊ አምላኽ ፡ ፍቓድ እቲ ሰማያዊ አምላኽ ዝፍጽም ሰብ የስምዕ፡፡ አብ ዘፍጥረት 7፡1 እግዚአብሔር ንኖኅ “ አብዛ ወለዶ እዚአ አብ ቅድመይ ጻድቕ ኮንካ ረኺበካ እየ እሞ፥ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ  ይብሎ።  ስለዚ ቕኑዕ ወይ ሳድቕ ሰብ እንብሎ እግዚአብሔር ዘፍቅርን ትእዛዛቱ ዝሕሉን ሰብ ኢዩ።
ዮሴፍ ንማሪያም ብኅቡእ ኪኃድጋ ኪሓስብ ከሎ፥ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ “ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ በመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጺትኻ ማሪያም ምውሳዳ አይትፍራህ። እግዚአብሔር ነቶም ብቅንዕናን ብቕድስናን ዝመላለሱ አብኡ እሙናት ኮይኖም አብቲ ጥበቡን ሓይሉን ዝእመኑ መገዲ ብርሃን ከምዝዕድሎም ካብ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ንመሃር።
ዝኸበርኩም አሕዋት አሓት ንሕናውን ሎሚ ከም ቅዱስ ዮሴፍ አብቲ እግዚአብሔር ዝጽውዓና እሙናት ኮይና፡ አብ ቅድሚ አምላኽ ብቕንዕናን ቅድስናን ክንጎዓዝ፡ ንጽዋዕ አለና። አብነት ቅዱስ ዮሴፍ ተኸቲልና አብ ሕይወትና ፍቃድ እቲ ሰማያዊ አምላኽና ክንፍጽም ንጽዓር። እግዚአብሔር ነዚ ሓይሉን ጥበቡን ይሃበና። ዓሜን!
አባ ሓጎስ ተፍስጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.