አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 20፡2017

ሉቃ. 1,26-38

“እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ”

እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዘለቶ አቲዩ “ ተሓጎሲ ኦ ምልእተ ጸጋ፡ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ” በላ። ንሳ ድማ ምስ ረአየቶ በቲ ቃሉ አዝያ ሰንበደት “ ማሪያም አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ’ሞ አይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ፥ ወዲውን ክተልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ። ወዲ ኢቲ ልዑልውን ኪበሃል እዩ። ወላካ አብ መጀመርታ “ አነ ድንግል ኢየ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ኪኸውን ይኽእል፧ እንተበለት እቲ መልአኽ መሊሱ “ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ ኢዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ምስ በላ ግና ትብዓት ብዝመል ኦ እምነት ተሰኒያ ብትሑት መንፈስ “ እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እንዳበለት መደብ እግዚአብሔር አብአ ንኽፍጸም አፍቀደት።

እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ቃል፡ እቲ ብአፍ ነቢያት ዝዛረብ ዝነበረ ቃል፡ ግዚኡ ምስ በጽሐ ስጋና ክለብስ፡ አብ ማሕጸን ድንግል ማሪያም ሓደረ። እቲ አብ ጸልማትን ጽላሎት ሞትን ዚነብር ዝነበረ ሕዝቢ ኸአ ዓቢ ብርሃን ኮነሉ።

ስለዚ ሎሚ ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ካብ ማሪያም እንመሃሮ፦ መጀመርታ ማሪያም አደ እምነት፡ መምህር እምነት ምኻና ክንአምንን ካብአ ክንመሃርን። ንሳ ነቲ እግዚአብሔር ካብአ ዝሓቶ ዘበለ ኩሉ ክትቅበል ቅርብነታ “እኔኹ” እናበለት ነቲ መልአኽ አረጋገጸትሉ። ቅዱስ ኢረንዮስ “ሔዋን ብዘይ ምእማና ዝአሰረቶ ማሪያም ብምእማና ፈትሓቶ” ኪብል ከሎ ቅዱስ አጎስጢኖስ ድማ፡ “ ማሪያም ነቲ ብሥራት መልአኽ አብ ዝተቀበለትሉ ጊዜ ብምእማና መንግሥተ ሰማይ ከፈተትልና” እናበለ ብዛዕባ’ቲ ተወዳዳሪ ዘይብሉ እምነታ ይገልጽ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥውን ንእምነት ማሪያም ዝርኢ ከምዚ እንዳበለት ትዛረብ “ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም ስለ ዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ”። ቃል አምላኽ ሰሚዑን አስተንቲኑን ብእምነት አብ ግብሪ ዘውዕል አማናይ፡ አብ ቅድሚ አምላኽ ብጹዕ ተባሂሉ ይጽዋ ዕ። ካልአይ ማሪያም አደ ትሕትና፡ መምህር ትሕትና ከምዝኾነት አሚና አሰራ ኽንክተል። ብትሕትናአ ወልደ እግዚአብሔር አብ ከርሳ ኽሓድር ኪኢሉ። ዝኸበርኩም አሕዋት አሓት እግዚአብሔር ሎሚውን አብ ነፍሲ ወከፍና መደብ አለዎ። መደቡ አብ ሕይወትና ክፍጽም ከም ማሪያም ብትሕትና ተመሊእና “እኔኹ አነ ባሪያኻ ኢየ ክንብልዶ ንኽእል ኢና ”። እግዚአብሔር አባና መደቡ ክፍጽምዶ ነፍቅድዶ ኢና፧ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አባኻ/ኺ መደቡ፡ ተልእኾ ድሕነቱ ኽፍጽም ናትካ/ኪ ምትሕብባር የድሊዮ አሎሞ፡ ነዚ ብቑዓት ኮይና ክንርከብ ንነፍሲ ወከፍና አማላድነት ቅድስቲ ማሪያም አይፈለየና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.