አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 19፡2017

ሉቃ.1:5-24
“ ዘካርያስ ! ጸሎትካ ተሰሚዑ እዮ  እሞ አይትፍራህ”
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደተ ዮሓንስ መጥምቕ ክነስተንትን ንዕደም። አብዚ ጸጋ እግዚአብሔር አብ ገዛ ዘካሪያስ ክአቱ ንርኢ።  ቃል አምላኽ “ ክልቲኦም አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ” ይብለና። ፍረ ጽድቂ ከአ  ሕያብ አምላኽ፡ ጸጋ አምላኽ   ፍረ ናይቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቅሩ አብዞም ጻድቃናት ሰባት ይሓድር።
እግዚአብሔር ነቲ ምሥጢረ ድሕነቱ ንኽፍጽም ምትሕብባር ናይ ወዲ   ሰብ አድለዮ። ነዚ  ተልእኾ  ወይ ስራሕ እግዚአብሔር ንምፍጻም ከአ ካብ ዘካሪያስን ኤልሳቤጥን ዝፍጠር ሕጻን፡ ማለት  ጎደና እግዚአብሔርን መገድታቱን ንምድላው   ብናይ መንፈስን ሓይሊ ናይ  ኤልያስ፡ ነቢይ ናይ እምነት፥ ካብ ሕጽኒ አድኡ ጀሚሩ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ክኸውን እግዚአብሔር መረጸ።  “ዓቢ፡ ሓያል ክኸውን ብልደቱ ከአ ብዙሓት ኪሕጎሱ ምካኖም ገብሪኤል መልአኽ ንቤተ ዘካሪያስ የበስራ።
“ ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑ እዮ  እሞ አይትፍራህ፡ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ ኢያ”። ዘካሪያስ በቲ ዝኾነ ነገር አይአምንን። ይጠራጠር፡ ነቲ ኩሉ ዝከአሎ እግዚአብሔር ኽጥምት –  ከስተውዕል  አይከአለን። ንገዛእ ርእሱን ሰበይቱን ጥራይ ኽጥምት ተረኽበ። ነቲ ብስራት ገብሪኤል መልአኽ ክአምኖን ክኽቅበሎን አሸገሮ። ነቲ ናይ ሳራ መኻን ዝነበረት አብርሃምውን ካብኡ ንላዕሊ አረጊት ዝነበረ እግዚአብሔር ንይስሓቅ  ምስ አተስፈዎም ግና፡ ይስሓቅ ናብ ዓለም ከምዝመጸ ዝሓለፈ ታሪኽ ረሲዑዎ።
ዝኸበርኩም አሕዋትን አሓትን እግዚአብሔር ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና ጸሎትካ/ኪ ተሰሚዑ እዮ  እሞ አይትፍራህ/ሂ እናበለ፡ እቲ ዘድሊየና ጸጋታት ንኽዕድለና አብ ቅድሚ አምላኽ ከም ዘካሪያስን ኤልሳቤጥን ኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት እናሓለና ብጽድቂ ክንመላለስ ይግበአና። እግዚአብሔር ነዚ የብቅዓና፡፤ አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.