አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 21፡2017

አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ እዚ ካበይ ኾነለይ”
 
ሉቃ.1:39-45
ማሪያም ነቲ “ አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ አይትፍሪሂ። እንሆ ክትጠንሲ; ወዲውን ክትወልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምዮኢኪ” ንዝብል  ቃል ብስራት “ እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ብምባል ብትሕትና ድሕሪ ተቀቢላ ናብ  ቤት ዘካሪያስን ኤልሳቤጥን ተምርሕ።  ነቲ ዝተቀበለቶ ሰናይ ዜና ሒዛቶ ሱቅ ክትብል አይከአለትን። ናብ ቤቶም አቲያ ኸአ ንኤልሳቤጥ ሰላምታ ተቕርበላ። ኤልሳቤጥ በቲ ሰላምታ ናይ ማሪያም ተደኒቓ ነቲ አብ ብሉይ ኪዳን  ዳዊት ምግዓዝ ታቦት እግዚአብሔር ናብ ኢየሩሳሌም ተደኒቑን ፈሪሁን  “ ታቦት እግዚአብሔር ከመይ ጌሩ ናባይ ኪመጽእ” 2ሳሙ፡6. 8-9  ዝበለ፡ ኤልሳቤጥውን ነዚ ናይ ማሪያም ምብጻሕ ብአድናቖትን ብምግራምን “አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ እዚ ኻበይ ኮነለይ፧”  እናበለት  ሓጎሳ ትገልጽ። አብቲ ናይ ዳዊት ታቦት እግዚአብሔር ክብል ከሎ አብ ናይ ማሪያም ግና ኤልሳቤጥ  “አደ ጎይታይ” እናበለት ትጽውዓ። ማሪያም አብ ከርሳ መድኃኒ ብርእሱ ተሸኪማ ስለዝነበረት።  ስለዚ አምላኽ አብ ማሕጸን ሓንቲ ፍጥርቲ ስጋ ይለብስ። ታቦቱ መሕደሪኡን ከአ ይገብራ።
አብ ዘጽአት 25.10-21 ቓል አምላኽ ከም ዘዘንትወልና ብትእዛዝ እግዚአብሔር ሙሴ ታቦት ኪዳን ከምዝሰርሐ የዘንቱ። አብዚ ታቦት እዚ ከአ እቶም ዓሠርተ ትእዛዛት ዝሓዙ ጽላት  ተቐሚጦም ነበሩ። እግዚአብሔርን ንሙሴ“ አነ አብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር ድማ መቕደስ ግበረለይ” ዘጽ.25.9 እናበለ ክእዝዞ ንርኢ። እዚ መቕደስ እዚ ንእሳራኤላውያን ህላዌ  እግዚአብሔር አብ ማእከሎም  ዘመልክት ነበረ።  እቲ ግዜ ግን አኺሉ፡ እግዚአብሔር አብ ደቂ ሰባት ዝተሰርሐ ታቦት ዘይኮነ – አብ ሓንቲ ሰብ ክሓድር፡ ከዕርፍ፡ ታቦቱ ኪገብር መሪጹ። ማሪያም ከአ እታ ሓቀና ታቦት ናይቲ ንዓለም ከድሕን ክመጽእ ዘለዎ ወዲ አምላኽ ትኸውን። ማሪያም ነቲ ቃል  አብ ከርሳ ትቕበሎ። ስለዚ ኢያ ኸአ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማሪያም ምስተቐበለት፡ ንሳ ጥራይ ዘይኮነት እቲ   ሕጻን አብ ከርሣ ዘሎ ኸይተረፈ ብሓጎስ ዝሰራሰር። ምኽንያቱ ማሪያም ነቲ ወዲ አምላኽ አብ ከርሳ ጸይራ ነበረት። ኤልሳቤጥ ብዓቢይ ድምጺውን ዓው ኢላ “ ንስኺ ኻብ አንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፥ እናበለት ዕብየት ማሪያም ገለጸት።
ዝኸበርኩምን አኅዋት አኃት   ነዛ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝመረጻ፡ እግዚብሔር ባዕሉ ዘኽበራ፡ ንሕና ሎሚ ክነኽብራን ክንውድሳን ይግበአና። ሎሚ ቤትና ብሓጎስ ምእንቲ ኽመልእ ከም ኤልሳቤጥ ነፍሲ ወከፍና ንማሪያም አብ ቤትና ንቐበላ። ንሳ አብ ሕይወትና እተበስሮ ብስራት አለዋ፡ ምስ ነፍሲ ወከፍና እተካፍሎ ቃል ድሕነት አለዋ። ንሳ አብ ቅድሚ አምላኽ እምንቲ ኮይና ስለዝተረኽበት ብጽዕቲ ምኻን ብኤልሳቤጥ ዝተመስከረላ። ንሕናውን ብጽእናዓ ንአውጅ፡ ንመስክር፡  ነኽብራ፤ አቐዲሙ አምላኽ ስለዘኽበራ፡ አማልድነታ ንሕተት አቀዲሙ ብአማልድነታ  ወዲ አማላኽ አብ ቃና ዘገሊላ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ስለዝፈጸመ።
አሰትንትኖና እምበአር በዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ መዝሙር ሓጎስ ክንዛዝሞ፦
ኦ ጽዮን ዘሚሪ
ሕዝበ እስራኤል ብሓጎስ እልል በሉ፥
ኢየሩሳሌም፥ ብኹሉ ልብኺ ተሓጎሲ፥ ባህ ይበልኪ።
እግዚአብሔር ንመቕጻዕትኹም አርሓቖ፥
ንጸላእትኹም ሰጎጎም፥ እግዚአብሔር ንጉሥ እስራኤል አብ ማእከልኩም አሎ፥
ድኅሪ ኸአ ኽፋእ ዜፍርህ የብልኩምን።
እግዚአብሔር አምላኽኪ አብ ማእከልኪ ዚድኅን ጅግና እዩ፥ ብፍቕሩ ሓድሽ ሕይወት ኪህበኪ እዩ፥ ብአኺ ድማ እልል እናበለ ኺሕጎስ እዩ። ሶፎ.3:14-17
እግዚአብሔር ነዚ መዝሙር ሓጎስ ሓቢርና እንዝምረሉን እንውድሰሉን ልደት ይግበረልና። አሜን!
 
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.