አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 22፡2017

 

ሉቃ. 1.46-55

“እቲ ኹሉ ዝኽ እል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።”

ማሪያም ነቲ ብርሃን ዓለም ንክትወልድ መልአኽ ምስ አበሠራ፡ ብሥራሕ አምላኽ ተገሪማ ነቲ ብባሕርያዊ መገዲ ዘይከአል አብአ ኪፍጸም ምስ ረአየቶ፡ ብመንፈስ ተላዒላ፡ “ነፍሰይ ንግዚአብሔር ተዕብዮ፤ መንፈሰይ ከዓ ብአምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ብጽዕቲ ኺብሉኒ እዮም። እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ። ሉቃ.1:46-56 እናበለት መዝሙር ምስጋና ዘመረት።

ድንግል ማሪያም ሽሕካ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ፍጥረት አብሊጹን አዕብዩን እንተረአያ፡ ወለዶ ኩሉ እውን ብጽዕቲ ኪብላ እንተፈቐደ፡ እቲ ብጽዕቲ ከብላ ዝኸአለ ኅልዮት እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓቂ እቲ ተግባራታን ተአማንነታን፡ ምሉእ ብምሉእ ተወፋይነታን አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዕን ንጹሕን መሥዋዕቲን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ዓባይን ብጽዕትን ከብላ ኺኢሉ። በዚ ኢያ ኸአ ኢልሳቤጥ “ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ዝለ ዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ” ሉቃ.1:45 እናበለት ብጽዕንአ ትምስክርን ተረጋግጽን። ዕብየት ማሪያም ክግለጽ ዘይከአል ሕያብ አምላኽ ኢዩ። ስለዚ ማሪያም በቲ ኩሉ ዝተገብረላ ክተመስግን ነሩዋ። ንአምላኽ ሞገስ ክትህብ ነይሩዋ፡ ክትሕጎስ፡ ክትዝምር ነይሩዋ፤ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንሓደ ዓቢ ነገር መሪጹዋ ኢዩ። ከምቲ ባዕላ አብቲ መዝሙራ እትዝምሮውን “ እግዚአብሔር ዓቢ ነገር ገሩላ ኢዩ ። እግዚአብሔር እቲ ኡንኮ ወዱ ብአአ ክመጻና መሪጹ፡ ስለዚ አብ ከርሳ ሓዲሩ፡ ከማና ሰብ ኮይኑ። ንዓለም ብርሃን ድኅነት አበሲሩ።

ኤልሳቤጥ “ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ ኸመይሉ ኮነለይ፧ እናበለት ንማሪያም ክተመስግን ከላ፡ ማሪያም ግን ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ምኻኑ ተስተንትንን ትቕበልን። ከምቲ ማሪያም ሓብቲ አሮን፥ ደቂ እስራኤል ብሓይሊ እግዚአብሔር ባሕሪ ምስተሳገሩ “ እግዚአብሔር አዝዩ ልዑል ኢዩ እሞ ዘምሩሉ፥ ንፈረስን ፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ደርበዮም” ዘጽ.15:21 እናበለት ብሓጎስ ከቦራአ ሒዛ ዝዘለለትን ሓይሊ – ስራሕ እግዚአብሔርን ዝምስከረትን፡ ማሪያምውን ነቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ መዝሙር ምስጋና ትዝምረሉ። በዚ መዝሙር ጌራ ማሪያም ሓደ ዝጭበጥ ተመክሮ እምነት ክትገልጽ ተረኽበት። እግዚአብሔር ንማሪያም መን ነበረ፧ ነዚ ሕቶ እዚ ምስ እንምልስ ጥራይ ኢና ብሓቂ ነቲ መዝሙር ክንርድኦን፤ አብ ማሪያም ኩሉ እቲ እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ንእስራኤላውያን ዝበሎ ሙሉእ ብምሉእ አብአ ከምዝፍጸም ክነስተንትን እንኽእል።

ማሪያም ነቲ ተግባር አምላኽ ብምስትንታን ንእግዚአብሔር « ስሙ ቕዱስ ኢዩ” እናበለት ትጽውዖ። እወ አምላኽና ብሓቒ ሱሙ ቕዱስ ኢዩ። አነ ቕዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩምውን ቕዱሳት ኩኑ ይብለና ባዕሉውን እንተኾነ። አብ መጨርሻ ማሪያም ንእግዚአብሔር፤ እግዚአብሔር ናይ ትሑታት፡ ናይ ድኻታት፡ ናይ ጥሙያት፡ ጌራ ተቕርቦ። መድኃኒየይ እናበለት ከአ ትጽውዖ። ምኽንያቱ ንሳ ልዕሊ ኹሉ ንድኅነት ከም ሓደ ሕያብ አምላኽ ጌሩ ዘስተማቐረ ፍጡር አይነበረን።

ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ንሕናኸ ሎሚ ስጋብ ክንደይ ኢና ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ጸጋታት፡ ሓለፋታት ዘኪርና ብመዝሙር ምስጋና ሞሳ እንመልሰሉ፧ እሰከ ሎሚ ንኹሉ ጸጋታት ዝተቐበልናዮ እናዘከርና ምስ ማሪያም ኮይና “ እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ” እናበለና ምስጋናና ነቕርበሉ። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.