አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 23፡2017

ሉቃ. 1.57-66

እዚ ሕጻን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ፧” እናበሉ አብ ልቦም ይዓቕሩዎ ነበሩ።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደት ዮሓንስ መጥምቕ ክነስተንትን ንዕደም። ዮሓንስ መዓልቱ አኺሉ ይውለድ። አብ ቤት ዘካሪያስ ሓጎስ ኮነ። ጎረባብቱን አዝማዱንውን ይሕጎሱ። አብዛ ቤት እዚአ ምሕረት እግዚአብሒር ስለዝረአዩ ጎረባብቱን አዝማዱንውን ምሳቶም ይሕጎሱ። ብዙሓት ብሽም አብኡ ክጽዋዕ ደለዩ፡ ኤልሳቤጥ ግና አይፋሉን “ ዮሓንስ “ ተባሂሉ ይሰመ በለት። እቲ አብ መጀመሪያ ብዘይ ምእማኑ ዓባስ ኮይኑ ዝነበረ ዘካሪያስ ብምልክት መን ክበሃል ከምዚደሊ ሓተትዎ፥ ንሱ ኸአ ዮሓንስ ኢሉ ጸሓፈ። አብዚ ግዜ እዚ ከአ አፉ ተኸፍተ ንአምላኽ ከአ አመስገነ። እዚ ሕጻን እዚ ህያብ አምላኽ ነበረ። ሕያብ አምላኽ ንቤት ዘካሪያስ ጥራይ ዘይኮነ፤ ንኹሉ ፍጡር ወዲ አዳም – ከምቲ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ዝገልጾ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት “ እንሆ አን ሉኡኸይ እልእኽ አሎኹ፥ ንሱ ቐቕድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ብኡኡ ኸአ እቲ እትደልይዎ ጎይታ አብ መቕደሱ ኺመጽ እዩ፥ እቲ እትናፍቕዎ መልአኽ ኪዳነይ ኬበስር፥ እንሆ፥ ይመጽእ አሎ፥” ዝበሎ ዮሓንስ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእከ መልእኽተና፡ መገዲ እግዚአብሔር ዝጸርግ፡ ንሕዝቢ እግዚአብሔር ነቲ ዝመጽእ መድኅን ንምቅባል ድልዎ ንኽገቢር ዝተላእከ ነበረ። ሰባት ከአ ዕብየት ናይቲ ሕጻን ብምስትውዓል “ እዚ ሕጻን እዚስ እንታያ ኮን ኪኸውን እዩ፧” እናበሉ ሓሰቡ። እግዚአብሔር እቲ ቀደም ንእሳራኤላውያን ዝአተዎ ተስፋ መድብ ድኅነቱ ንምፍጻም ዝተሓባበርዎ ሰባት ይጽውዕ። ንቤት ዘካሪያስ ከአ ይመርጽ። ክልተ ሰብ ኪዳን አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድልነት ዚመላለሱ ጻድቃን ሰባት። እግዚአብሔር አብቲ ዓቢ ናይ ድኅነት መስርሕ ተሳተፍቲ ንኽኮኑ ይመርጾም። ዘካሪያስ እዚ ተአምር እዚ ካብ ላዕሊ ምኻኑ ምስ ረአየ ንአምላኹ አመስገነ።

ዝኸበርኩም፣ አኅዋት አኃት አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ትሑታት፡ መፍቀርቲ አምላኽ፡ ተአዘዝቲ፡ ንጽድቂ እንጠምያን እንጸምአን አመንቲ ኮይና ምስ እንርከብ፤ እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ሕጂውን መደቡ ኽፍጽም ኢዩ። ሕጂውን እግዚአብሔር ብአና ንደቂ ሰባት ድኅነት፡ ሓጎስ፡ ሰላም ክእውጅን ከበስርን ኢዩ። እምበአር አብ ድሮ ልደተ ክርስቶስ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና’ሞ ንእግዚአብሔር አምላኽና ሕጂውን አብ ልብና ቦታ ነዳልወሉ፡ አቤትና ከሕርፍ ቤትና ነጽርየሉ። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.