4ይ – ሰንበት ናይ ምጽአት – ታኅሣሥ – 24፡2017

ሉቃ. 1፡26-38

“ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የልቦን”

አብዚ ሰለስተ ሰሙን ዝሓለፈ እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያኑ ጌሩ ቃሉ ብምዝራእ ነዚ ልደት እዚ ከምቲ ዝግባእ ተቐሪብና ክንቀባበሎ ክሕግዘና ጸኒሑ።

እንሆ እምበአር በጸጋኡ ኸአ ናብዚ 2017 ልደተ ክርስቶስ ክንብዕል ንቐራረብ አለና። አብዚ ነፍሲ ወከፍና ዕብየት ልደት ክንርዳእ ተረዲእና ኸአ ከምቲ ዝግባእ ብሓቂ ነቲ ቃል አምላኽ ልባትና ከፊትና ክነስተንትን ይገበአና። አብዚ ግዜ እዚ ደጋጊምና ዝሰማዕናዮን ዘስተንተናዮን ዮሓንስ መጥምቕ ንኽርስቶስ መንገዲ ከሳናድወሉ  ክሰብኽ ምስ ጀመረ እቲ ቀዳመይ ስብከቱ ወይ አዋጁ ንንስሓ ዝርኢ ነበረ። ከምዚ እናበለ ኸአ ሰበኸ “ጎደና  እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገድታቱውን ኣቕንዑ፥ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፥ እምባን ኵርባን ኩሉ ትሕት ይበል፥ ጥውይዋይ ዝኾነ ኩሉ ትኽ ይበል፥ ድንጉር ይተኻኸል። ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ከኣ ምድኃን ኣምላኽ ኪርኢ እዩ”። ሉቃ.3: 4-6 እናበለ ሰበኸ። አዴና ቤተክርስቲያንውን በዚ ግዜ ምጽአት እዚ ደጋጊማ ነዚ ቃል ወሲዳ ትእውጀልናን ትምህረናን። ምኽንያቱ ሎሚውን እግዚአብሔር ወልድ ናብቲ ማሕደሩ ዝኾነ ልባትና ንኽአቱ ንሕና ካብ ኩሉ ርስሓት ነጻ ክንከውን ይደሊየና። ንንስሓ ዚበቅዕ ስራሕ ክንሰርሕ: ክንፍረ ይ ዕድመና። ከምቲ ሓደ ጋሻ ናብ ገዛና ዓዲምና ገዛና አጽሪና: ዝበለጸ መግቢ አዳሊና ንጽበዮ፡ ብዝበለጸ እካ ደአ ነዚ መድኅና ጎይታና ከመይ ጸሪናን ተሓጺብና ተቐሪባን ዘይንቀባበሎ፧ ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት እምበአር እቲ ምስ እግዚአብሔር እንዕረቐሉ ግዜ ሕጂ ኢዩ። ነቲ ቓሉ አብ ሕይወትና ክነብሮ ቁርጺ ፍቃድ ገርና ጉዑዞ እንጅምረሉ ግዜ ሕጂ ኢዩ።

ከምቲ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዘዘንትወላን ማሪያም ንብስራት መልአኽ ሕራይ ኢላ ምስ ተቐበለት፡ ፍቓዳ ምስ ፍቓድ አምላኽ ሓደ ኮነ። ንሕናውን ነቲ ዝእወጀልና ቃል አምላኽ ሕራይ ኢልና አብ ንቕበለሉ ግዜ ፍቓድናን ፍቃድ አምላኽን ሓደ ይኸውን። ማሪያም ንቃል አምላኽ ኩሉንትነአ ምስ ሃበት እግዚአብሔር አብአ ሓደረ፡ ብመወዳእታ ዘይብሉ ጸጋታት ከአ ሸለማ። እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ ከአ አብአ ብምሕዳር ስግአ ክለብስ ኪኢሉ። እግዚአብሔር እምበአር ነዛ ትሕቲ ፍጥረት በቲ ትሕትንአ አፍቀራን ፈተዋን። ነቲ መደቡ ከአ ብእአ ኽፍጽሞ መረጸ። አምላኽ ክንሱ አብ ከርሲ ማሪያም ብምሕዳር ከም ሓደ ፍጡር ተጠንሰን ተወልደን። “እቲ ቃል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን” መሊእዎ ኸአ ምሳና ነበረ”። ይብለና ዮሓንስ ወንጌላዊ። ዮሓ.1:14 ድንግል ማሪያም አብዚ ናይ ድኅነት መስርሕ ብኹሉንትንአ ተሓባበረት። ከምቲ ሔዋን ነቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሳ ንጥፍአት ደቂ ሰብ ምኽንያት ዝኾነት፥ ከምኡ ኸአ ማሪያም ትእዛዝ ንጸዋዕታን እግዚአብሔር ብምኽባራ ንድኅነት ምሉእ ዓለም ምኽንያት ክትከውን በቕዓት።

ዝከበርኩም አኅዋት አኃት ማሪያም እዚ ኩሉ ጸጋታት ዝተቐበለት ብትሕትና ነቲ ቃል አምላኽ “እኔኹ አነ ባሪያ እህዚአብሄር ኢየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ኢላ ስለዝመለሰት ኢዩ። ትሕትና መምህር ወይ መሰረት ኩሉ መንፈሳዊ ኃይሊ ኢያ። ትእዛዛት እግዚአብሔር ዘኽብር ኢቲ ብትሕትና ዝመላለስ ሰብ ጥራይ ኢዩ። ትሕትና አብ ዘለዎ አብኡ ዕርቂ፡ ሰላም፡ ፍቕሪ፡ ሓጎስ አሎ።

ዝኸበርኩም አመንቲ ክርስቶስ በዓለ ልደት በዓለ ሓጎስ፡ በዓለ ደስታ፡ ፍሥሓ ኢዩ። ሓጎስና ደስታና ምሉ እ ምእንቲ ክኸውን ብትሕትና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ምስ እግዚብሔር አምላኽናን ሓውናን ዕርቂ ንግበር። ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ በዓለ ልደት 2017 ንኹሉ ክፍአትናን ሓጢአትናን ትሪ ልብናን ይቅረ ኢሉ፡ በዓለ ሓጎስ፡ ደስታን ሰላምን ዕርቅን ይግበረልና ። ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ የልቦን”።

ርሑስ በዓለ ልደት ይግበረልና።አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.