አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 27፡2017

ዮሓ. 1:1-8 ( በዓለ ቅ.ዮሓንስ ወንጌላዊ)

ሎሚ በዚ ንቅዱስ ዮሓንስ ዝተወፈየ መዓልቲ፡ እግዚአብሔር ብቃሉ  ነቲ ምስጢረ እግዚአብሔር ዝገልጸልና ሓዋሪያ ልባትና ኸፊትና ክንሰምዖን ክነስተንትኖን ይዕድመና። ዮሓንስ እቲ ሓደ ካብ ሓዋሪያት ንክርስቶስ ብትብዓት ስጋብ መጨርሽታ ዝሰዓቦ፡ ምስ ክርስቶስ ፍሉይ ፍቕርን ምቅርራብን ዝነበሮ፤ አብ ጸሎት ሓሙስ አብ መአዲ እንከለዉ አብ አፍልቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ኺጸግዕ ዕድል ዝረኸበ፤ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ መጨርሽታ ምድራዊ ጉዑዙኡ’ውን እንተኾነ ብእምነት ስጋብ ሞት ዘሰነየ ተባዕ ሓዋሪያ ኢዩ ነሩ። ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ኮይኑ  “ እንሃ አዴኻ እንዳበለ ” ንማሪያም አዲኡን አደ ኹሉ ፍጡር ኽትከውንን ሓላፍነት ዝተቐበለ ሓዋሪያ ኢዩ ነሩ።
በታ ቀዳመይቲ ምዓልቲ ሰሙን ማሪያም መግደላዊት፥ ገና ጸልማት ከሎ፥ አንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት። አንጊሃ ናብቲ መቓብር ክትከይድ ክትበጽሕ ዝገበራ እምበአር ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ፍቅሪ ኢቲ ጎይትአ ኢዩ። ግና ዘይተጸበየቶ እቲ እምኒ  ካብ አፉ መቓብር ተፈንቂሉ ረአየቶ። ነቲ ጎይታ ብሕይወቱ ኸሎ “ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንሥእ ምኻኑ ረሲዓ፡ በቲ ዝኾነ ሰምቢዳ  ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወድ መዝሙርን መጺአ “ ንጎይታና ኻብ መቓብር ወስዶምዎ፥ አበይ ከም ዘንበርዎ አይንፈልጥን” እናበለት እቲ ዝረአየቶ አዘንተወትሎም።
ስምዖን ጴጥሮስን እቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወድ መዝሙርን ነቲ ዝኾነ ንኽርእዩ ናብቲ መቓብር የምርሑ። እቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ሓዋሪያ ብፍቕሪ ተለዓዒሉ ነቲ ዝኾነ ንኽርኢ  ብኹሉ ሓይሉ ይጎዪ፡  ንጴጥሮስ ቀዲሙዎ ኸአ ይበጽሕ። ግና ናብቲ መቃብር አይአተወን። ንጴጥሮስ ተጸበዮ። ምጽባይ ናይቲ ብእየሱስ ዝተፈቅረ  ሓዋሪያ ፡ ነቲ መጻኢ  መዝነት ናይ ጴጥሮስ ይገልጽ። እዚ ሓቂ ብፍላይ አብ  ዮሓ. 21,15… ተዘርዚሩ ንረኽቦ።“ ምስ በልዑ ኸአ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ፥ “ ስምዖን ወዲ ዮና! ካብዚአቶም አብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ፧ በሎ ንሱ ኸአ ‘እወ ጎይታይ! አነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድም ዕያውተይ አብልዕ” በሎ።
ስምዖን ጴጥሮስ  አብቲ መቃብር ምስ በጽሓ ናብቲ መቓብር ይአቱ። ነቲ መግነዝ ተነቢሩ ረአዮ። እቲ አብ ርእሱ ዝነበረ መአረምያ ኸአ፥ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር፥ ምስቲ መግነዝ አይነበረን። እዚ ሓቂ እዚ አብቲ ብኽርስቶ ዝተፈቕረ ሓዋሪያ እምነት አለዓዓለ። “ እቲ ቕድም ናብቲ መቃብር ዝመጸ ኻልእ ወድ መዝሙር አተወ “ርእዩ ድማ አመነ” ይብለና።
ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና   መጀመሪያ አብ ሕይወትና ከም ማሪያም መግደላዊት አንጊህናዶ  ነቲ ስጋብ ሞት ዘፍቀረና አምላኽና ንደሊዮዶ፧ ምስ ረኸብናዮ ፍቕሩ፡ ሓልዮቱ ምስ አስተማቐርናኸ ተመሊስና ነሕዋትናዶ ነበስር፧ ስለዚ ንሕና ብዘይ ክርስቶስ ጎይታ ሕይወት የብልናን። ብኡ ንነብር ብኡ ኸአ ኢና ንቀሳቐስ እሞ ወትሩ አብ ጸጽባሕ ናብኡ ንጉየ ንድለዮ። 
ዮሓንስ “ብዛዕባ እቲ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ፥ በዕይንቲና ዝረአናዮ፥ ዝጠመትናዮ፥ ብእዳውና ዘረምሰ ሰናዮ ቃል ሕይወት ንነግረኩም አሎና ይብለና አሎ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ መልእኽቱ። 1ዮሓ. 1:1-4 እዚ ቃል ሕይወት እዚ ተመጊብናን አሚናን ንኽርስቶስ ጎይታና አብ ኩሉ ሕይወትና ንስዓቦ። እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ይሓግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.