አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 28፡2017

ማቴ.2:13-18

ሄሮዶስ ነዚ ሕጻን ኪቀትሎ ይደሊ አሎ እሞ ተንሥእ፥ ነዚ ሕጻንን ነዲኡን ኂዝካ ናብ ግብጺ ህደም፣ ክሳዕ ዝነግረካ ኸአ አብኡ ጽናሕ” በሎ። ሄሮዶስ በቶም “እቲ ዝተወልደ ንጉሥ አይሁድ አበይ አሎ? ኮኸቡ ብምብራቅ ርኢና እሞ፥ ክንሰግደሉ መጺና” እናበሉ ካብ ሃገረ ምብራቕ ተላዒሎም አብ ኢየሩሳሌም ዝበጽሑ ሰብ ጥበብ፥ ዜና ምስ ሰምዓ ሰንበደ።

ነቲ ሕጻን እቲውን ክቐጥሎ ወሰነ። እግዚአብሔር ግን አብ ሕይወት ኢቲ ዘፍቅሮ ወዱ እዚ ኽፍጸም አይደለየን። ክርስቶስ ኢቲ ሓድሽ መሲሕ ከም ሙሴ ክሃድም ነይሩዎ። ሓድሽ ጉ ዑዞ ክጅምር ነይሩዎ። እግዚአብሔር ከአ መልአኹ ሰዲዱ ንዮሴፍ ነቲ ሕጻንን አዲኡን ሒዙ ናብ ግብጺ ክሃድም ይእዝዝ። አብኡ ኸአ ስጋብ ተመለስ ዝብል ትእዛዝ ዝቅበል ይጸንሕ። ተአዝዞ ንድኅነት ወዲ ሰብ አድላዪ ኢዩ። ብዘይ ተአዝዝዞ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ብዙሕ ክገቢር አይኽእልን፡ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አባና እቲ ምስጢረ ድኅነቱ ኽፍጽም እንተኾይኑ፡ ናትና ተአዝዞን ምትሕብባርን የድሊዮ። ቅዱስ ዮሴፍ ተአዛዚ ነበረ። ነቲ ዝተባህሎ ዝሰምዕን ብትሕትና ዝፍጽምን መገልገሊ አምላኽ ነበረ። ብተአዝዝኡ ኸአ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ኾይኑ ከዕብዮን ክሕልዎን ንዝተዋህቦ ተልእኾ ብትሕትና ተቀቢሉ አብ መፈጸምታኡ አብጸሖ። ብተአዝዞን ምትሕብባርን ዮሴፍ ኸአ እግዚአብሔር – ወልድ ኢቲ ምስርጢረ ድኅነት አብ መፈጸምትኡ ከምጽሖ ተረኽበ። ብተአዝዝኡ ክርስቶስ አብ ሓደ ስድራ ቤት ክውለድን ክዓብን ኺኢሉ። ንወልድ ካብ ናይ መቕተልቲ ሄሮዶስ ክድሕኖ ኪኢሉ። ብዙሓት ሕጻናት ቤተ ልሔም ግን ብዘይ ገበን ተቐትሉ። ቤተክርስቲያን ነዞም ሕጻናት እዚአቶም ወትሩ ተኽብሮምን ትዝክሮምን።

ዝኸበርኩ አኅዋት አኃት ሎሚውን ብዝተፈላለየ መገዲ ክንደይ ንጹሓት ሕጻናት ብኽፍአት ደቂ ሰባት ይቕተሉን ይስደዱን ከምዘለዉ አይንረስዕ። ሎሚ ታሪኽ ሄሮዶስውን አብ ሕይወትና ይፍጸም ከምዘሎ ኩሉና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። እግዚብሔር ብርሃን እዩ፥ አብኡ ኸአ ጸልማት ዚብልዎ ኸቶ የልቦን። ንሕና ኸአ ነዚ ብርሃን ኢዚ ተቀቢልናዮ ኢና። ብሓቂ አብዚ ብርሃን እዚ ንመላለስ እንተለና ካብዚ ሓጢአት እዚ ነጻ ኾይና ኽነብር ኢና። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሕብረት ክነብር ኢና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.