አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 29፡2017

ሉቃ. 2.22-35

ናይ ሎሚ ወንጌል ናይ ስምዖንን ኢየሱስ ሕጻንን ርክብ ከነስተንትን ይዕድመና፡፡ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ 40 መዓልቲ ምላዱ ከም ሥርዓት አይሁድ ማሪያም ንቤት መቕደስ ክተወፊዮ ከደት። አብዚ ርክብ ሓደ አረጊት ስምዖንን ሕጻንን – ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን፡ ትጽቢትን መፈጸምታን ንርኢ። አብዚ ስምዖን ነቲ ነዊሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምምጻእ ናይ መሲሕ መፈጸምታ ብምርአዩ ክሕጎስን ክዝምርን ንርእዮ። አብዚ እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ሎሚ ክነስተንትኖ ዘለና እምበአር ተስፋታት ስምዖንን እስራኤልን ክፍጸም ምርአይ ኢዩ። ስለዚ አብ ሕይወትና ብተስፋን እምነትን ክንጎዓዝ ከምዘለና ንመሃር። ስምዖን ነቲ መሲሕ እስራኤል ድኅነትን ብርሃንን ዘምጽእ አብ ሕቑፍኡ ኽቕበሎ ንርኢ። አብዚ ግዜ እዚ ስምዖን ነቲ ሕጻን ተቐቢሉ ምስ ሓቖፎ፥ እቲ ካልአይ አብዚ ናይ ሎሚ ክነስተንትኖለሉ ዝግበአና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። “መንፈስ ቅዱስ ናብኡ መጸ እሞ” –  እቲ ክመጽእ ዝነበሮ ብሃንቀውታ ዚጽበዮ ዝነበረ ገንሸል ድኅነት ምኻኑ ምስ ገለጸሉ ልቡ ብታሓጋስ መልአ። እወ ነቲ መሲሕ፡ ንኽርስቶስ ንኽንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ የድሊየና። ንሱ ጥራይ ኢዩ መንነት ናይ ክርስቶስ ከፍልጠና ዝኽእል። መንፈስ ቅዱስ መሊኡዎ ኸአ ከምዚ እንዳበለ ተነበየ፦ ኦ  ጎይታይ፡ ደጊም ንባርያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም አፋንዎ። ከመይ አዕይንተይ ነቲ ምድኃንካ ርእየናኦ እየን። እዚ ከአ እቲ አብ ቅድሚ ኹሉ ሕዝቢ ዘዳለኻዮ ድኅነት እዩ። ንሱ እቲ ንአሕዛብ ብርሃን ንሕዝብኻ እስራኤልውን ክብሪ ዚገልጽ እዩ።

አቡኡን አዲኡን ከአ በቲ ብዛዕባኡ ዝተባህለ ነገራት ተገረሙ። ስምዖን ከአ ባረኾም፥ ንማሪያም አዲኡ ድማ“ እንሆ እዚ ሕጻን እዚ አብ እስራኤል ንቡዙሓት ምኽንያት ምውዳቕን ምትንሳኦምን፥ ከምኡውን ዘይቕበልዎ ምልክትን ኪኸውን ዝተመደበ እዩ። ቅዱስ ጳዎሎስ ነዚ ሓቂ እዚ የብረሃልና፦ “ንሕና ግና ነቲ ንአይሁድ ዕንቅፋት፥ ንአሕዛብ ከአ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ አሎና። ነቶም ጽውዓት፥ አይሁድ ኮኑ ግሪኻውያን፥ ክርስቶስ ኃይሊ አምላኽ እዩ” እናበለ ይምህርን ይእውጅን፡፡ 1ቆሮ.1:23-24 ቀጺሉ ስምዖን ንአኺ ኸአ ሓሳባት ልቢ ብዙኃት ምእንቲ ኪግለጽ፥ ኃዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኪስንጥቖ እዩ” እናበለ ነቲ ብሰንኪ ወዳ ክወርዳ ዘለዎ ሓዘን ይንበየላ። እቲ ፍጹም አምላኽ ዝኾነ ወዳ ብመከራን ስቓይን ክሓልፍ ከምዘለዎ ይነግራ። ከምቲ ዝተነበዮ ኸአ ማሪያም ንወዳ ስጋብ ሞት አሰነየቶ። አብ ስቅያቱ ተኻፋሊት ኮነት። አብ መስዋዕቲ ድኅነት ምሉእ ብምሉእ ከአ ተሳተፈት።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕናውን አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና አብነት ስሞዖን እናተኸተልና ብተስፋ ነቲ እግዚአብሔር ዘተስፈወና ዘለዓለማዊ ሕይወት ንኽንወርስ፡ አብቲ አምላኽና ዘተስፈወና እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ሓደ መዓልቲ መዝሙር ምስጋና ክንዝምር ክንበቕዕ ኢና። ነዚ ንኽንገብር ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ የዲሊየና ኢዩ’ሞ ንመንፈስ ቅዱስ ልባትና ንኽፈተሉ፡ እንታይ ክንገብርን ክንብልን ከምዘለና ባዕሉ ክምህረና ኢዩ። ማሪያም አደና እታ አብነታዊት ናይ ተስፋ አደ፡ ንክርስቶስ አብ ኩሉ ስቅያቱ ንድሕሪት ከይጠመተት ዝሰ በቶ ተባዕ አደ ኢያ’ሞ፥ ንሕናውን ነቲ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት አብ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ ጎይታና ብትብዓት እንስዕበሉ ሓይሉን ኽእለቱ ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.