አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 30፡2017

ሉቃ.2:36-40

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ፡ ከም ስምዖን ሃና እታ ብዕድመ ዝደፍአትን መበለት ኮይና ሕይወታ ምሉእ አብ አግልግሎት ቤት መቕደስ ዘሕለፈቶን ንክርስቶስ ሕጻን ትርኽቦን ትርእዮን፡ በዚ ኸአ ልባ ብሓጎስ ይመልእሞ ተመስግን። ካብዚ ርክብ ናይ ክርስቶስን ሕጻንን ሃናን ዓቢ ትምህርቲ እንመሃሮ፡ ሃና እቲ ሓጎሳ ንርእሳ ጥራይ አይሓዘቶን፡ ብዛዕብኡ ንኹሎም ነቶም ምድኃን ኢዮሩሳሌም ዝጽበዮ ክተካፍሎም ተረኽበት። ንስኻ ንስኺከ አብ ጸሎት፡ አብ አገልግሎት ንኽርስቶስ ምስ እትረኽቦ ነሕዋትካ/ኺ ክተካፍሎ/ዮዶ ትርከብ/ቢ? ዝኸንበርኩም አኃዋት አኃት አብዚ ስምዖንን ሃናን ነቶም ሎሚ ብትሕትናን እምነትን ንኽርስቶስ ጎይታ ዝስዕቡ አብ ቤተክርስቲያናትና ብትግሃት ዘገልግሉን አኃዋንት አኃትን ይውክሉ።

እግዚአብሔር ነዚ አገልግሎት እዚ ከም ምዑዝ ሽታ ይቕበሎ። እግዚአብሔር ሎሚውን እንተኾነ አብ ሕይወትና ክንቅበሎ እንደገና አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሓዋሪያኡ ክውለድ ይደሊ። ንሕና ከም ሃና ብጸሎትን ጾምን ተአዝዞን ንአገልግሎት አምላክ ክንተግህን ክንሰርሕ ይግበአና። አብዚ ዕውታት ንኽንከውን ግና ናይዚ ዓለም ነገራት ገዲፍና ናይ ሰማይ ነገራት ክንሓስብ ክንጅምር አለና። አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ዮሓንስ ከምዚ እንዳበለ ይምሕጸን፦ ንዓለም ወይስ ነቲ አብ ዓለም ዘሎ አይትፍተው። ሓደ እካ ንዓለም እንተ ፈተዋ ፍቕሪ አቦ አብኡ የብሉን። ከመይ ኩሉ እቲ አብ ዓለም ዘሎ፥ ፍትወት ሥጋን ክፋእ ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምኻንን፥ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ አቦ አይኮነን። ዓለምን እቲ ኹሉ ፍትወታን ኃላፋይ እዩ፡፤ እቲ ፍቓድ አምላኽ ዚገቢር ግና ንዘለዓለም ይነብር።1ዮሓ.2:15-17

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ሎሚ አብነት እዞም ቁዱሳት አቦታት አዴታት ተኸቲልና ክነገልግሎ፡ ምድራዊ ሕይወትና ፍቃድ እግዚአሔር እናፈጸምና ብቅድስና ክንሓልፎ፡ አብ መጨረሻ ዓስቢ እቲ ቁዱስ ጉዑዞና እግዚአብሔር አምላኽና ዘለዓለማዊ ሕይወት የተስፍወና አሎሞ ንተዓጠቅ። እግዚአብሔር ሓይሉን ጥበቡን ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.