አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 31፡2017

ሰንበት ዘኖላዊ

  • ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ በቲ አብ መስቀል ዝወዓለ ወዲኻ፤

ንወዲ ሰብ ካብ ውድቀት ዘድኃንካ፤

ሰላም ዘለዎ መዓልቲን ሰንበትን ሃበኒ፤

ምኽንያቱ ካብ ሓጢአት ነጻ ኮይነ፤

አብቲ እተዳልወለይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክሳተፍ። አሜን!

ዮሓ.10.1-21

አብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ዘኖላዊ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “አፍደገ አባጊዕ አነ ኢየ። ብ አይ ዚአቱ ኪድኅን ኢዩ፤ ኪአቱን ኪወፍርን ኢዩ፤ መጋሰይውን ክረክብ ኢዩ” እናበለ ይምህረና። ንሱ እቲ ሓቀኛ ጋሳ፡ ሕይወቱ በጃ አባጊዑ አኅሊፉ ዝህብ ፈቃር አምላኽ ኢዩ። ንሱ ጋሳ ጥራይ ዘይኮነ እቲ አፍደገ ደንበ አባጊዕውን ምኻኑ ባዕሉ ይገልጸልና። ስለዚ ንሱ እቲ ናብ እግዚአብሔር አብ ዝወስደና መገዲ ኢዩ፡ ኩሉ እቲ ብአኡ ዝኣቱን ዝወጽእን ኣብ እግዝኣብሔር ይበጽሕ። እተን ድምጹ ዘለልያን ዝሰምዓን ጥራይ ከአ አብቲ መጋስኡ ይ አትዋ። በዚ ኸአ እቲ ኣብ መንጐ ኣቦን ወድን ዘሎ ሓድነት፡ ሕብረት ኣብ መንጐ መጓሰን ጓሳን’ውን ይምስረት። ነዚ ኢዩ ኸአ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመጸ።

እቶም ኩሎም ብእግዚአብሔር ዝተሳሕቡን ቃሉ ዝስምዑን እንታይነቶም ብዘየገድስ አብ መጓስኡ ይኣትዉ። ክርስቶስ ከኣ ናይ ሓድነትን ሕብረትን ምኽንያቶም ይኸውን። ምኽንያቱ እቲ ጓሳ ሓደ እንተ ድኣ ኮይኑ ዝተፈላለየ መጓሰ ክህብ ኣይኽእልን ኢዩ’ሞ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ጥራይ ከምዝህሉ ይገብር። ብክርስቶስ ሓዲሽ ሕይወት ሓዲስ መጋሰ ኣይሁድን ኣረማውያንን ዝሓቆፈ ይፍጠር፡ እዚ ከኣ እታ ብደም ክርስቶስ ዝተሃንጸት ቤተክርስትያን የመልክት። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ክሳብ መፈጸምታ ዓለም ምሳኹም ኢየ ስለ ዝበላ ናይ ቤተክርስትያኑ ጓሳ ኮይኑ ይተርፍ።

ዝኸበርኩ አኅዋትን አኃትን ክርስቶስ አብ መስቀል ንነፍሲ ወከፍና አእዳዉ ዘርጊሑልና ኢዩ፡ ስለምንታይ ንነፍሲ ወከፍና አብ ሓደ መጋሰ ንኽእክበና – ሕይወት ምእንቲ ክህበና። ብወገናውን ነንሕድሕድና ሕይወትና ንኽንወሃሃብ – ነፍሲ ወከፍና ንሕድሕድና ጋሶት አኅዋትና ምእንቲ ክንከውን፡ ነፍሲ ወከፍ ግና ከከም ጸዋዕታኡን ህያባቱን። ሎሚ ካብቶም ጋሶት መሲሎም ዝቐሩቡና ግና ከአ ክርስቶስ ተኻሉ ገሩ ዘቕርቦም ክንሃድም ከምዘለና ይመኽረና። ሎሚውን እንተኾኑ አብ ዓለምና፡ አብ መንጎና ንድምጺ ክርስቶስ አብ ክንዲ ምስማዕ ንድምጺ ገዛእ ርእሶምን፡ ስልጣኖምን፡ ክብረቶምን ዝሰምዑ አኅዋትን አኃትን ከምዘለዉና ምፍላጥ የድሊ። ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብለና “ ነዚአቶም ብፍርኦም” ክንፈልጦም ንኽእል ኢና”። ክርስቶስ ንሕብረት፡ ንሓድነት – ንነፍሲ ወከፍና ናብ ሓደ መጋሰ ክእክበና ክሰርሕ ከሎ፡ ንክብሪን ዕጋበትን ርእሶም ክብሉ ንደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፈላሊዩ’ውን አለዉ። እዚአቶም ነዚ ሕብረት ዘይቅበሉ፡ አብ ሓደ መጋሰ ንኽአትዉ ዘጸግሞም፡ እቲ ናቶም ክብሪን ስልጣንን ከይጎድሎም ኢያቶም። ስለዚ ነታ ብክርስቶስ እትምራሕ ቤተክርስቲያና ክርስቶስ ሎሚ ብአአ ከምዝዛረበና ብምእማን ወትሩ ድምጻ ክንሰምዕን ክነለልን አብቲ መጋሰአ ጽኑዓትን እሙናትን ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን!

  • ጸሎት

ኦ ጎይታይ ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ፤

ንሳተን ከአ ይምረሓኒ፤

ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን፤

ናብታ መኅደሪኻን ዝኾነት ቤት

መቕደስን የብጸሓኒ። አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.