አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 1. 2018

 

  • ጸሎት

ኦ  ሓያልን ዘለዓለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦይ፤

ከምታ እምንትን ትሕትን ዝኾነት ማሪያም አደኻ፤

ንጹሕ ዝኾነ ልቢ ፍጠረለይ፤

ምክንያቱ ብሓቅነትን ብጹሩይ መንፈስን

ምእንቲ ክነገልግለካን ክስዕበካን።

ሉቃ.2:15-21

ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ንቕድስቲ ድንግል ማሪያም አደ አምላክ ምኻና “ ኦርኅሩኅን ጥበበኛን ዝኾነ አምላኽ ንዓለም ንኼድኅን ምስ ደለየ፤ ጊዜኡ ምስ በጽሔ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ዝተወልደ ወዱ ለአኸ፡ እዚ ከዓ ንዓና መንፈስ ውልዱነት ንክንረክብ ኢዩ። ንሱ ንዓና ንምድኃን ካብ ሰማይ ወሪዱ፡ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማሪያም ሥጋ ለበሰ “ ይብለና። በዚ ምክንያት ክርስቶስ ካብ ማሪያም ብምላዱ፡ ማሪያም አደ እቲ ልዑል አምላኽ ተባሂላ ትጽዋዕ። እቶም ጋሶት በቲ በቶም መላእኽቲ ዝተነግሮም ንኸረጋግጹ ናብ ቤት ልሔም ከምዝኸዱሞ ንማሪያምን ንዮሴፍን፡ ነቲ አብ መብልዒ ማል ዝደቀሰ ሕጻንን ከምዝረኸብዎም ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል የዘንቱወልና። ነቲ ኩሉ ዝረአይዎ ከአ ኮይዶም አውረዩ። ንሕናውን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ልክዕ ከምቶም ጋሶት፡ ህላዌ አምላኽ አብዚ ዓለም እዚ ክንእውጅ ዝተጸዋዕና ኢና። ሎሚ እቶም ብእምነት ንኽርስቶስ ዝተቐበልናዮን ዝረኸብናዮን ሰባት፡ እዚ ክቡር ሕያብ አምላኽ እዚ አብ ውሽጢና ዝተሓዝ ሕያብ አይኮነን፤ እንታይ ደአ ብቓልናን ብሕይወትናን ነሕዋትና ክነካፍሎ ዝተጸዋዕና ኢና።

አብ ወንጌል ሓንቲ ሰበይቲ በቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባራት ተገሪማ ንክርስቶስ ከምዚ በለቶ “ ንአኻ ዘጥበዋ አጥባትን ንአኻ ዝተሸከመት ማሕጸንን ብጹዓን እየን” ምስ በለቶ፡ ብጹዓንስ እባ እቶም ቃል አምላክ ዚሰምዑ እዮም” እናበለ ነዲኡ ብጽዕቲ ዝገበራ ንቃል አምላኽ ብዘይ መኸላእታ ተቀቢላ ንመደብ እግዚአብሄር ንምፍጻም ቅርብቲ ምኻና ብሕይወታ ስለዝመስከረቶን ዝተቐበለቶን ምኻኑ ይገልጽ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን በዚ 2017 ዓመተ ምሕረት ወዲእና 2018 አብ እንጅምረሉ ዘለና ግዜ፡ ብሓቂ ንእግዚአብሔር በቲ በዚ ዓመት እዚ ዝገበረልና ጸጋታት ክነመስግኖ፡ አብቲ ጎደሎታት፡ ዘይእሙናት ኮይና ዝተረኽብናሉ ከአ ንአምላኽና አቦ ምሕረት ምኻኑ አሚና፡ ብትሕትና ምሕረት ብምልማን፤ ብዝተሓደሰ መንፈስ ምስ ክርስቶስን አብ ክርስቶስ ሓድሽ ሕይወት እንጅምረሉ ግዜ ኢዩ። ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ፡ ነቲ ዝሓለፈ ሕይወትካ መርሚርካ፡ ምስ ገዛእ ርእስኻን ስድራቤትካን ጎረባብትኻን አምላኽካን ዘለካ ርክብ ጸብጻብ እትገብረሉን እተማሓይሸሉን ግዜ ኢዩ። ንዝሓለፈ ኩሉ ስንብራት ቁስሊ እተሕውየሉ – ማለት ሰላምን ዕርቅን እትገብረሉን እትሰርሓሉን ግዜ ኢዩ። ሓድሽ ዓመት ነዚ ዘይሕግዝ እንተኮይኑ ሓድሽ ዓመት’ውን አይኮነን። በዚ ንማሪያም ( አደ አምላኽ) ዝተወፈየ መዓልቲ እምበአር አዴና ቤተክርስቲያን ናይ ሰላም መሳርሕቲ ክንከውን ትዕድመና አላ’ሞ፡ ነዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ብሓቂ ናይ ሰላም መሳርሕቲ ክንከዊን ክንሰርሕ ብቁርጺ ፍቓድ ንጀምሮ።  እቲ ንደቂ እስራኤል ብልኡኻቱ ገሩ “ እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን። ጸጋኡ ኸአ ይሃብካ። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይጠምትካ፥ ሰላሙ ድማ ይሃብካ”። ዘኁ.6:22-26 እናበለ ንሕዝቡ ዝባረኸ አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይባርኸናን ይሓልወናን ሰላሙ ይሃበናን። አሜን”

  •  ጸሎት

አብ ምድሪ እትነብሩ ኹሉኹም፥

ንግዚአብሔር እልል በሉሉ።

ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ተገዝእዎ፤

እልል እናበልኩም ናብኡ ምጹ። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.