አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 02.2018

ዮሓ..2:19-28

1ዮሓ. 2:22-28

  • አስተንትኖ

ንወዲ አምላኽ ምክሓድ ወይ ዘይምቕባል ንእግዚአብሔር አብ ምኽሓድ ወይ ዘይምቓባል ምካኑ ዮሓንስ አብ ናይ ሎሚ ቀዳምይ መልእኽቱ ይጽሕፍ። ምኽንያቱ እግዚአብሔር አብን ወልድን ከምኡ’ውን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ስለዝኾኑ። ንክርስቶስ ምፍላጥ ማለት ንእግዚአብሔር አብ ምፍላጥ ምካኑ አነጺሩ ይገልጸልና።፩መልእኽቲ ዮሓንስ አብ ፍቕዲ 24-25 ከምዚ እንዳበለ ይጽሕፍ “ ንስኻትኩም ግና እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕክምዎ አባኻትኩም ይንበር። እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኽምዎ አባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ኸአ፥ ንስኻትኩም አብ ወልድን አብ አቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ኸአ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እያ” እናበለ ንአመንቲ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ዝተቐበልናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ እሙናት ኮይና ክንርከብ ይዕድመና። ክርስቶስ ብጥምቀትና ከም መሪሕ ሕይወትናን መድኅናን ካብ ተቐበልናዮ፡ አብቲ ዝተቐበልናዮ ትምህርቲ እምነትና እሙናት ኮይና ክንርከብ፡፡ አብቲ ቤተክርስቲያና እትምህረና ሓቂ፡ትምህርተ ክርስቶስ እሙናት ኮይና ክንርከብ። አብዚ ሓቂ ኢዚ እንተ ተመላለስና ኸአ ከምቲ ዮሓንስ ዝብሎ “ ንሕና አብ ወልድን አብ አቦን ክነብር ኢና። ነታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ዘለዓለም ሕይወት’ውን ክንወርስ ኢና። ዮውሓንስ ነዚ ጽሑፍ እዚ ዝጽሕፍ ንአመንቲ ካብቶም መስሓቲ ንምድኃን ኢሉ ኢዩ። ከምቲ ጳውሎስ “ ንስኻትኩም ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ምኻንኩምዶ አይትፈልጡን ኢኹም” ዝበሎ ዮሓንስ’ውን “መንፈስ ቅዱስ ከም መምህር – ሓቂ ኮይኑ አብ አመንቲ ከምዝነብር አነጺሩ ይገልጸሎም። አብቲ ዝተመሃሩዎን ዝተቀበሉዎን ጸኒዖም ንኽነብሩ “ ደቀየ፥ ንሱ ኺግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ፥ በታ ዝመጸላ መዓልትውን አብ ቅድሚኡ ከይንኃፍርስ አብ ክርስቶስ ንበሩ” እናበለ አባታዊ ምክሩ ይህቦም። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ብተወሳኺ ናይ ሎሚ ወንጌል’ውን ንምስክርነት ዮውሓንስ ወንጌላዊ ተቐቢልና፡ ነቲ አብ ሕይወትና መዓልታዊ ዝመጽእ ንክርስቶስ ልባትና አንጺሕና ብዝተሓደሰ መንፈስ ክንቅበሎ ቤተክርስቲያና ብእናታዊ ሓሊዮታ ትምህረና። ነዚ ተቐቢልና ኽንክእል እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን!

  • ጸሎት

እግዚአብሔር ተአምራት ገይሩ እዩ፤

ብኃይሉን ብቕዱስ ቅልጽሙን ከአ

ዓወት ረኺቡ እዩ እሞ፤

ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ። አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.