አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 03.2018

 
  • ጸሎት
ኦ እግዚአብሔር አቦይ እምነተይ አሐይለለይ፤
ምኽንያቱ አሚነ ነቲ ሓቀኛ አምላኽ ዝኾነ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ፤
ንደቂ ሰባት ምእንቲ ብትብዓት ከፍልጦ::
ዮሓ.1:29-34
1ዮሓ. 2:29:3,6
 
  • አስተንትኖ 
  “ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዜርሕቅ ገንሸል አምላኽ”
ካህን  አብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከምዚ እናበለ ይጽሊ  “ኣመስጊኑ ባረኸ ቈረሰውን። ንደቀ  መዛሙርቱ  ምእንታኹም ንኅድገት ኃጢኣት ዚቑረስ ሥጋይ እዚ እዩ እናበለ ነርድእቱ ሃቦም”። አብቲ ናይ ላቲን ሥርዓት ከአ “ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዜርሕቅ ገንሸል አምላኽ” ይብል    ክርስቶስ ከም በጊዕ ተሰውዓ ። እቲ ክቡር ደሙ አፍሰሰልና። ነፍሲ ወክፍና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ኃጢአትና ምስ እንናዘዝ አብ ወሽጢ ነፍስና ሓጎስ ይስመዓና ምኽንያቱ ኢታ ብደም ክርስቶስ ዝተሓጽበት ነፍሲ ረሲሓ ስለዝጸንሐት። ብንስሓ ከአ እቲ ዘጥፈአቶ ጸጋ አምላኽ ይምለሳ። እንደገና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ይህልዋ። አብ ፍቕሪ ፈጣሪአን  ጋሳአን ትምለስ። በዚ ምስጢረ እዚ ኸአ  እንደገና ንውለድ፡ ምስጢረ ጥምቀትና ነሕድስ። እቲ ሓቀኛ ስእልና ወይ ምስልና ነጸባርቅ። መንፈስ ቅዱስ ከአ አብ ርእስና ይዓልብ፡ ናብቲ ቁኑዕ ዘበለ ከአ ይመርሓና። በዚ መንገዲ ጥራይ ኢና አኃዋትን አኃትን ነቲ ምእንቲ ድኅነትና  አብ መስቀል ዝወዓለ፡ ከም በጊዕ ዝተሰውዕ አምላኽና ክንስዕቦ እንኽእል።  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  “  ሰማያዊ አቦኹም ቅዱስ ኢዩ’ሞ ንስኻትኩም ድማ ቁዱሳን ኩኑ” ከምዝበለ ንቅድስና ዝተጸዋዕና ኢና። ከምቲ አብ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ተጻሒፉ እንረኽቦ “ እቲ አብ ክርስቶስ ዚነብር ዘበለ ኹሉ ኃጢአት አይገብርን ኢዩ። ኃጢአት ዚገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ አይረአዮን፥ አይፈለጦንውን “1ዮሓ. .3፡6 ከምዝበለ ሎሚ ንሕና ካብ ኃጢአት ሪሕቅና ቅድስና ክንለብስ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና” ኦ አቦይ በዲለካ ኢየ እሞ መሓረኒ ንበሎ።
 
ጸሎት
ኦ! ጎይታይ ብርሃን ገጽካን ምሕረትካን ብቕልጡፍ ይምጸአኒ፤
እንካፍ ክፍአትን ውድቀትን አድኅነኒን ሓልወኒን፤
ንበደለይ ይቕረ በለለይ፤
አብ ፍቕርኻን ትእዛዝካን ከም ዝመላለስ ግበረኒ። አሜን!
Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.