አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 04.2018

 
ዮሓ.1:35-42፡ 1ዮሓ. 3:7-10
  • ጸሎት
ኦ! ሓያል መሓርን እግዚአብሔር አቦ ፤
ናይዚ መዓልቲ እዚ ጸሎት ድኹም አግልጋሊኻ ተቐበል፤
ንስኻ ንዓይ ካብ ጥፍአት ንምድኃን፤
ነቲ እተፍቅሮ  ወድኻ ናብዚ ዓለም ለአካ፡
አነውን ነዚ ተረዲአ ብምሉእ ልበይ ክስዕበካ ሕግዘኒ። አሜን
 
  • አስተንትኖ
ዝከበርኩም ብክርስቶስ አኅዋትን አኃትን ሎሚ ቃል አምላኽ  ብዛዕባ ጸዋዕታ ክነስተንትን ይዕድመና። አብ ሕይወትና መጀመርታ ናይ ጸዋዕታና ስጉምቲ እንወስደሉ ድምጺ ክርስቶስ ጎይታ ምስ እንሰምዕ ኢዩ። ብተወሳኺ ፍሉይ ጸጋ ዝረኸቡ አኅዋትን አኃትን ህላዌ ክርስቶስ ክሕብሩና ይኽእሉ። ዮሓንስ ምስቶም ክልተ ሓዋሪያቱ ደው ኢሉ እንከሎ ክርስቶስ ክሓልፍ ይርኢዮ’ሞ፡ እንሆ፥ “ገንሸል አምላኽ”” እናበለ ይሕብሮም። ነዚ ምስ ሰምዑ እቶም ክልተ ሓዋሪያት ንክርስቶስ ክስዕብዎ ይጅምሩ። ድሒሩ ባዕሉ ክርስቶስ “ እንታይ ትደሊዩ አለኹም “ እናበለ ክሓቶም ንርኢ። ንሳቶም ከአ “ መምህር፥ አበይ ኢዩ ስፍራኻ” እናበሉ ይሓትዎ።
አብ ብሉይ ኪዳን እንተረአና እግዚአብሔር አብ ብዙሕ ግዜ ንሕዝቡ ካብቲ ሕማቕ አመላቶምን ድኻምነቶምን ብንስሓ ናብኡ ንክምለሱ ክዕድሞምን ክጽውዖምን ንርኢ። ጳውሎስ ነዚ ሓቂ እዚ ይምስክር፦  “አምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነብያት ገይሩ ተዛረቦም። አብዘን ዳኅረዎት መዓልታት ግና ንአና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብእኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና” ይብል።ዕብ.1: 1-2  ስለዚ ምልአት ግዜ ምስ በጽሓ  እግዚአብሔር ብዝርደአና ቃላትን ቃንቃን ብምጥቃም፡ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ጌሩ ነዓ – ንዒ እናበለ ጸወዓና። ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና እንታይ ትደሊ/ሊ እናበለ እንተዝሓተና እንታይ ኢልና ንመለስና፧ ብዙህ ግዜ ደቂ ሰባት አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ አብ ጸሎትና እንታይ ክም እንደሊውን ይጠፍአና እዩ።  እምበአር ክርስቶስ ዕደመ  ይገብረልና አሎ። ብኹሉንተናና ክንስዕቦ፡ እሙናት አርድእቱ ብምኻን ከአ ነቲ ናይ መጨረሽታ ጸዋዕታ ዕላማና ገጽና  ክነምርሕ። በዚ ከአ ንምድራዊ ሕይወትና ትርጉም ክንህቦ። እቲ ናይ መጨረሽታ ዕላማ ወይ ጽዋዕታ – ሕይወትና ምስ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ምንባር ኢዩ። ነዚ ኢዩ ከአ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሓንስ ዮሓ.17:24  ከምዚ እናበለ ምእንቲ ኩሎም አመንቲ ዝጽሊ፦ “ኦ አቦ፥ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ስለ ዘፍቀርካኒ፥ እዞም ዝሃብካኒ ኸአ ነቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ምእንቲ ኺርእዩ፥ አብቲ አነ ዘለኹዎ ንሳቶምውን አብኡ ኺህልዉ እደሊ አለኹ”።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን አብ ክርስቶስ ሓጎስ፡ ፍቕሪ፡ ሰላም አሎ። ነዚ ሰላም፡ ፍቕሪ፡  ሓጎስ እዚ ንኽንጭብጥ፡ ካብ ኩሉ ግብረ ዲያብሎስ ወይ ኃጢአት ነጻ ኮይና – ነቲ ግብረ ዲያብሎስ ከፍርስ አብ መንጎና ዝሓደረ ጎይታናን አምላኽናን  ክርስቶስ  ክንስዕብ ወትሩ አብ ጸጽባሕ ይጽወዓና አሎ። ነዚ ጸዋዕታ እዚ ሰሚዕናን ተቐቢልናን ከአ ከም እንድሪያስ ነሕዋትና ክንካፍሎ ንዕደም አሎና። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና።አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድ ንመፈስ ቅዱስን . . . .። አሜን
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.