አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 05.2018

 

  •  ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር አቦ ነቲ ፍቁር ወድኻ፤ 
አብዚ ዓለም እዚ ከምዝውለድ ብምግባር፤
ዘደንቕ ንድኅነትና ዝኸውን መሰረታዊ መምርሒ ዝሃብካ፤
እምነት ናይ ድኹም አገልጋሊካ/ትካ አሓይል፤
ምኽንያቱ አብ ትሕቲ መሪሕነት ክርስቶስ ወድኻ፤
ነቲ ዝተመደበለይ ዘለዓለማዊ ሕይወት ምእንቲ ክወርስ። 

ዮሓ.1: 43 – 51, – 1ዮሓ. 3: 11-24

 

  • አስተንትኖ

መድኃኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኃጥአትና ነጻ ገሩ አብቲ መለኮታዊ ሕይወቱ ንኸሳትፈና ምስ መጸ ምስኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ካብ ደቂ ሰባት መረጸ። ነቶም ምስኡ መሳርሕቱ ክኾኑ፡ ክዓዩ ዝደለዮም ከአ “ ሰዓበኒ/ብኒ” እናበለ ክጽውዖም ይርከብ። እምበአር ንክርስቶስ ንኽንስዕብ እግሪ እግሩ ክንጋዓዝ፡ ካብኡ ክንማሃር፡ ምስኡ ተመክሮ ክንገቢር የዲሊ።
አብ መዓልታዊ ሕይወትና ንዕኡ ክንመስል ክንጽዕር የዲሊ። ስለዚ አብዚ ዓለም እዚ ሕይወት ክርስቶስ ክንለብስ – ክንጽዕር ይግበአና። እቲ አብ ክርስቶስ ዝነበረ መንፈስ፡ አብ ነፍሲ ወክፍና ከንጸባርቕ የዲሊ። በዚ ከአ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ “” ደጊም ክርስቶስ ኢዩ አባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፥ አነ አይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። ክንብል ክንበቅዕ ኢና። ገላ.2:20
መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ገሊላ ንፊልጶስ ይረኽቦ እሞ “ሰዓበኒ” ይብሎ። ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ክጽወዕ ከሎ ዕላማ አለዎ። ክርስቶስ ጎይታ ከአ ንፊልጶስን ንኹሎም ሓዋሪያትን ንሓደ ዕላማ ይጽውዖም። ፊልጶስ ንናትናኤል ይረኽቦ እሞ በቲ ዝረአዮ ነገራት ብምድናቕ “ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ፥ ነቢያትውን ብዛዕብኡ ዝጸሓፉ፥ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት ረኺብናዮ” እናበለ የዘንትወሉ።
ፊሊጶስ እዚ ምባሉ ንክርስቶስ ብሓቂ መን ምኻኑ ዝለዝፈለጠ ኢዩ። በዚ ኢዩ ከአ ንናትናኤል ብሓጎስ ከካፍሎ ዝተረኽበ። ናትናኤል ግና አይአምንን፡ አይቅበልን ምክንያቱ እቲ “ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት ረኺብናዮ” ዝብል ዜና ወይ ብስራት ምስቲ ብነብያት ዝተገልጸ “እግዚኣብሔር ካብ ቤተልሔም ገዛኢ ኸም ዚወጽእ ዝሃቦ ተስፋ” “ ሚክ. 5:2 ናይ ነብያት ትንቢትን ትምህርትን ዝሰማማዕ ስለዘይነበረ። ስለዚ ኢዩ ናትናኤል “ ካብ ናዝሬትዶ ገለ ሰናይ ኪርከብ ይክኣል ኢዩ” እናበለ ኣሉታዊ መልሲ ዝህቦ።
ከምቲ እቶም ክልተ ሓዋሪያት “ መምህር አብ ኢዩ ሰፈርካ “ ምስ በልዎ “ ንዑ ረአዩ “ እናበለ ዝመለሰሎም ፊሊጶስ ንናትናኤል “ነዓ ርአ “ እናበለ ንክርስቶስ ክርእዮ፡ ክፈልጦ፡ ተመክሮ ኽገብር ይዕድሞ። ነዓ ፍቕሪ ክርስቶስ፡ ተግባር ክርስቶስ፡ ትምህርቲ ክርስቶስ ረአ፡ ስማዕ አስተማቕር ይብሎ። ዝኸበርኩ አኅዋትን አኃትን፡ ሎሚውን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል ወንጌሉ ገሩ ንነፍሲ ወክፍና “ ሰዓቡኒ” ንዑ ፍቅረይ አስተማቕሩ፡ ረአዩ፡ ተመኮሩ እናበለ፡ ፍቅሩን ምሕረቱን ክነስተማቕር ይዕድመና አሎ። ክርስቶስ ሎሚውን ከምቲ አብ ምድሪ አይሁድ፡ አብ መንጎና፡ አብ ሕይወትና ይመላለስ አሎ። ብፍላይ አብ መስዋዕተ ቅዳሴና ብመልክዕ ሕብስትን ወይኒን ኮይኑ ውሰዱ፡ ብልዑ፡ ስተዩ፡ ተመገቡ ይብለና አሎ።
አብ ሕይወትና ንኽርስቶስ ብዓይኒ እምነት ክንርእዮ ንጀምር፡ ብሓቂ ንክርስቶስ አብ ሕይወትና ክንረኽቦ ንጽዓር። እዚ አብ ሕይወትና ንኽንርኢ ግና ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ብትእዛዛቱ ተመሪሕና ክንጎዓዝ ይግበአና። አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ዮሓንስ ምዕራፍ 3:11 ዘሎ “እታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዋ፥ “ ንሓድሕድና ንፋቐር” እትብል መልእኽቲ ኢያ” እናበለ ዮሓንስ ብሓቂ ብፍቕሪን ሕውነትን ክንመላለስ ይምህረ። ቀጺሉ አብ ፍቕዲ 24 “እቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዚሕሉ እግዚአብሔር አብኡ ይነብር ይብል። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከኣ ኣሕዋተይ ፍቕሪ ኢዩ።
ናይ ሎሚ ኣስተንትኖና እምበኣር በዚ ናይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ቃል ክንዓጽዎ፦ “ አብቲ ምስኡ ክትነብር ኢልካ ትኸዶ ዘሎኻ ምእንቲ ክትበጽሕ፥ ነቲ ምሳኻ ኃቢሩ ዚጎዓዝ ዘሎ ብጻይካ ሓግዝ”። ንብጻይካ እሞ አፍቅር፡ አብ ውሽጥኻ አቲኻ ከአ – ምንጪ ፍቕሪ ብጻይካ እግዚአብሔር ምኻኑ ክርደአካ ኢዩ።
ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን……………. አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.