አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 07.2018

በዓለ ልደት

  • ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር፥ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ እየ፥
ኩሉ ዝገበርካዮ ተአምራትውን ክነግር እየ።
ብአኻ ባህ ኪብለንን ክሕጎስን  እየ፥
ኦ ልዑል፥ ንስምካ ኽዝምር እየ። (መዝ.9:1-3)

ማቴ፣ 1:18-24

 

  • አስተንትኖ

” እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ” ስሙ ከአ አማኑኤል ኪብልዎ እዩም”
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ሎሚውን እቲ ዓቢ አምላኽ ናብ ዓለም ዝመጸሉ መዓልቲ ንዝክር አለና። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለምዚ ብምምጻእ መገዲ ድኅነት- መገዲ ሰላም – መገዲ ፍቕሪ ንስሓን ለውጥን ይእውጅ። ኒቆዲሞስ “ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ፥ “ መምህር! ብጀካ እቲ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ፥ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ ተአምራት ኪገብሮ ዚኽእል ሓደ እካ የልቦን እሞ፣ ንስኻ መምህር ኮንካ ኻብ አምላኽ ከም ዝመጻካ ንፈልጥ ኢና” በሎ። ኢየሱስ ከአ ሰብ ካልአይ ጊዜ እንተ ዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ አምላኽ ኪርእያ ከቶ ከምዘይኸል፥ ብሓቂ እብለካ አሎኹ ኢሉ መለሰሉ። ስለዚ ክርስቶስ ንዳግማይ ልደት ነፍሲ ወከፍና ይመጽእ። እንደገና ካብ ኩሉ ኃጢትና አንጽሑ ንመንግስተ አምላኽ ቡቑዓት ንኽገብረና። ንሱ ንምሉእ ዓለም መንግስተ አምላኽ ንምብሳር ይመጽእ። ናብ ኩሉ ከተማታት ገጠራትን መንግሥተ አምላኽ እናሰበኸን እናበሰረን ተአምራት እናገበረን ይዘውር ነበረ ይብለና ሉቃ.8:1
እዚ ሓቂ እዚ ቅድሚ 2000 ዓመት እካ እንተ ተፈጸመ እቲ መልእክቲን ተግባር ክርስቶስ ግና ሕጂውን አብ መንጎና ሕያው ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ሕጂውን እንተኮነ ፦ “ አቱም ኹሉኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። ይብለና ኣሎ።
ስለዚ እዚ ልደት እዚ እንደገና ንኽንውለድ ኢዩ ዝጽውዓና። እንደገና ምላድ ማለት ከአ ምስ ክርስቶስ ሓደ ሓድሽ ሕይወት ምጅማር ማለት ኢዩ። ስለዚ ክብረ በዓለ ልደት መዓጹ ልባትና ንኽርስቶስ ክንከፍተሉ እንሕተተሉ መዓልቲ ኢዩ። ከም ማሪያም አብ ልባትና ንኽውለድ ብትሕትና “ አኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር ኢየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ እናበልና ንጸዋዕታ አምላኽ እንቅበለሉ ግዜ ኢዩ። ንኽርስቶስ መራሕ ሕይወትና እንገብረሉ መዓልት ኢዩ። . “እቲ አብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን ረአየ፥ ነቶም አብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዚነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም”። ኢሳ.9:1-6 እግዚአብሔር ንወዱ ናብዚ ዓለም ዝለአኾ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብርሃን – ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ ኢዩ።
ዮሴፍ ወዲ ዳዊት, እቲ ኻብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጺትኻ ማሪያም ምውሳድ ኣይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸኣ ንሕዝቡ ኻብ ኃጥጢኣቶም ኬድኅኖም እዩ” ነዚ ተልእኾ እዚ ክርስቶስ አብ መንጎና ተርክበ። “ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ” ስሙ ከአ አማኑኤል ኪብልዎ እዩም፥ ትርጉሙ ኸአ “ አምላኽ ምሳና” ማለት ኢዩ። ስለዚ ክርስቶስ አብ መንጎ ፍጡራቱ ተረኽበ፤ ሕይወት ፍጡራቱ ንኽልውጥ። ታሪኽ ሕይወትና ጉዑዞና ንኽⷅይር።
ዓለም ምሉእ በዓለ ክብረ ልደት የኽብር። ኩሉ ግና ኢቲ ሓቀኛ ትርጉሙ አይርድኦን። እቲ መሲሕ መድኅን ዓለም ከምቲ አቀዲምናን ዝበልናዮ ካብቲ ዓዘቕቲ ጸልማት አውጺኡ – ንሕና ብርሃን ንኽንለብስ – ብመገዲ ብርሃን ንኽንመላለስ – ነቲ ሰማያዊ ኽብሩ ገዲፉ አብ መንጎና ተረኺቡ – ሥጋና ክለብስ ተገደደ። ስለዚ ነቲ ብርሃንና ዝኾነ ክርስቶስ ንባትና ንኽፈተሉ፡ ካብ ጸላማት ናብ ብርሃን ኸአ ከሳግረና ኢዩ።
ክርስቶስ መዓልቲ መዓልቲ አብ ሕይወትና ይመጽእ ንነፍስወከፍና’ውን ናብ ድኅነት እጽውዕ። ቃለይ ኪትሰምዑ ኣብ ጽምው ዚበለ ቦታ ውጹ’ሞ ኣዕርፉ ሽዑ ድምጸይ ከተለልዩ – “ካብ ምድረ በዳ ወሲደ ኣብ ልብኹም ክዛረበኩም – ኣብኡ ዝተቐረበ እንጌራን ዚተዳለወ ማይን ክትበልዑን ክትሰትዩን ኢኹም – ክተመስግኑ ድማ ኢኹም “በኣይ ዚኣምን ኣይክጠምን ኣይክጸምእን ድማ’ዩ” ይብለና አሎሞ – ነዚ ጸዋዕታ አምላኽ ተቐቢልና – “ምሳኻ ምዃን ጥዑም’ዩ – ድንኳናት ንትከል” “ንስኻ ንኩሉ ግዜ ምሳና ትረፍ – እንጌራ ከኣ ባሪካ ሃበና’ሞ ሕይወት ክንረክብ ኢና” ንበሎ ። እግዚአብሔር ርሕሩሕ አምላኽ ኢዩ – ዝሰምዕ አምላኽ ቃሉ ዘይጠልም አምላኽ ኢዩ። ባዕሉ በቲ ቅዱስ ቃሉ ከምዚ እናበለ ምሂሩና ኢዩ፦ “ ለምኑ ኺወሃበኩም ኢዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ካሕኩሑ ኪረሓወልኩም ኢዩ። ከመይ ዝለመነ ኹሉ ይቕበል፥ ዝደለየ ይረክብ፥ ማዕጾ ዝካሕኮሐ ድማ ይረሓወሉ። አብ ሉቃ. 7:7-8
እዚ ምኻኑ ጸዋዕታና ካብ ተረዳእና “እግዚኣብሔር ሠናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን ኣብኡ ዚውከል ሰብ ዕዉት ብጹዕ እዩ። ነቶም ዝእዘዝዎ ገለ ኣይጐድሎምን እዩ። ደቀየ ንዑ ስምዑኒ ኣነ ከኣ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክምህረኩም እየ። ጽቡቕ ኪነብር ዚደሊ መን’ዩ – ሓጎስ ዘይመልኦ ነዊሕ ዕድመ ኪረክብ ዚደሊ መን እዩ? ካብ እከይ ርሓቕ ሠናይ ከኣ ግበር – ንሰላም ድለያ ሰዓባ’ውን (መዝ.34)። ብሩኽ በዓለ ልደት። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.