አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 08.2018

  • ጸሎት
እግዚአብሔር ጋሳይየይ ኢዩ፥
ዚጎድለኒ የብለይን።
አብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፥
ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ።
ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፥
ከምቲ ዘተስፈወኒ፥ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። መዝ.23:1-3
ማር፡ 1:14-20
 
  • ኣስተንትኖ
ኢቲ እዋን በጺሑ እዩ፥  መንግሥቲ አምላኽ ከአ ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ፥ ብወንጌል እመኑ
ኩሎም ዮሓንስ መጥምቕ ይኹን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ መንግሥቲ አምላኽ ንምውራስ አድላይነት ንስሓ፡ ለውጢ ከምዘድሊ ይሰብኩን ይምህሩን። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሓንስ ካልአይ ብዛዕባ አድላይነት ንስሓ እንክምህሩ፦ ቤተክርስቲያን አብ ንስሓ ትአምንን ትእውጅን ይብሉ። ቀጺሎም ኩሉ ግዜ አብ ሕይወት ክርስቲያን ንስሓ ወይ ለውጢ ምግባር ምሕረት አምላኽ ምፍላጥ ፡ ነቲ ዖቃልን ለዋህን ዝኾነ አምላኽ ምፍላጥ ማለት ኢዩ። ንስሓ ወይ ለውጢ እግዚአብሔር አቦ ምሕረት ምኻኑ ምፍላጥ ማለት ኢዩ። 
“ኢቲ እዋን በጺሑ እዩ፥ ይብል ጎይታና ኢየሱ ክርስቶስ – “ድንግል ክትወልድ ኢያ አማኑኤል ከአ ክትሰምዮ ኢያ ዝብል ቃል ነቢያት ትጽቢት መንግስተ አምላኽ ከምዝተፈጸመ የረጋግጽ። ተፈጸመ ተስፋ አበው በማሪያም ድንግል። እቲ አበው ስተተፈውዎ  ብማሪያም ድንግል መፈጸምታ ረኸበ።  ሕጂ ነቲ  መንግስተ ሰማይ ናይ ምቅባል ግዜ ኢዩ። እግዚአብሔር “ አምላኽ ብዙኅ ሳዕን ብብዙኅ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነብያት ገይሩ ተዛረቦም። አብዘን ዳኅሮት መዓልትታት ግና ንአና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና”። ዕብ.1:1-6 ተዛረበና።  ሎሚ ቃል ኣምላኽ  “ኢቲ እዋን በጺሑ እዩ፥  መንግሥቲ አምላኽ ከአ ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ፥ ብወንጌል እመኑ” ክብለና እንከሎ “ ሓድሽ ራእይ ናይ ሕይወትን ናይ ዓለምን ንኽህልወና ይዕድምና ምህላው ክንርዳእ ይግበኣና። እዚ መንግስቲ እዚ ንዓና ሓደ ምልክት ናይ ሰላም ፍትሒ ፍቅሪ አምላኽ ኢዩ።
አብ መወዳእታ እግዚአብሔር ነዚ መንግሥቲ ኣምላኽ አብ አገልግሎት ሓጎስና ከነውዕሎ ናትና ምትሕብባር ይሓትት። ብኹሉ ሓይልና ንመንግሥቲ አምላኽ ክንደሊን ክንሰርሕን ይዕድመና። አብ ካሊእ አጋጣሚታት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበለ ይምሕር ። “ንስኻትኩም ግና ቕድም መንግሥቲ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ” ማቴ.6:33 ናይዚ ቃል ወንጌል ሰናይ ዜና ኢታ መንግሥቲ አምላኽ አብ መንጎና-  አብ አፍደገ ገዛና ምህላዋ ኢዩ። እዛ መንግስቲ እዚአ ክንጭብጣ ግና ንሕና ደቂ ሰባት ክንሳሕ ክንልወጥ  የዲሊ።  እዚ ንስሓ እዚ  ናይ ሃይማኖት ለውጢ ዘይኮነ  ናይ አተሓሳስባ ለውጢ ኢዩ ።  ለውጢ ናይ ጠባይ፡ ምስ ካልኦት ዘለካ ርክብ ዝምድና ናይ ምምሕያሽ ፡ ንዕርቂ ሰላም፡ ንሓቂ፡ ንፍትሒ፡ ዘለካ ድልውነት ለውጢ ።
ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና   መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተናን ዝዕድመናን ዘሎ ለውጢ – ሕጂውን እታ መንግስተ አምላኽ አእዳውና ዘርጊሕና ክንቅበላ ኢዩ። አብቲ ድኅነት ዝህብ ሕያው ዝኾነ ቃላቱ ተቀቢልካን ተገዚእካን ምኻድ ኢዩ። አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ብእግዚአብሔርን ትእዛዛቱን ንኽትግዛእ ምድላይ ወይ አሜን ኢልካ ምቅባል  ኢዩ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዝኣብሔር ነዚ መድብ ድኅነቱ ንኽፍጽምን መንግሥተ አምላኽ አብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንኽዝርጋሕን – ቀጻልነት ንኽህልዎን ብፍቅሪ ተደሪኹ ንደቂ ሰባት  መሳርሕቲ ዚኾንዎ “ኑዑ ስዓቡኒ” እናበለ ሰባት ይጽውዕ። ምስኣታቶም ከኣ ጽኑዕ ዝኾነ ዕርክነት ኪምስርት ይርከብ።
ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ኺኃልፍ ከሎ ስምዖን እንድርያስ ኃውን ገፈፍቲ ዓሣ ስለ ዝነበሩ መርበቦም አብ ባሕሪ ኼውርዱ ኸለዉ ረአየ። ኢየሱስ ድማ “ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ኑዑ ስዓቡኒ” በሎም። ሓደ ዓቢ ለውጢ ናይ ሕይወት፡ ውሳኔ ንኽገብሩ ይሓቶም።  እዞም ሰባት እዚአቶም ስጋብ ሕጂ ምእንቲ ስጋዊ ጥቅሚ ርእሶም ዝደኽሙን ዝጽዓሩ ዝነበሩ –  ሕጂ ግና “ነዑ ሰዓቡኒ” እናበለ ናብቲ ዝዓበ ጸዋዕታ ይጽውዖም። ም እንቲ ስጋዊ ዘይኮነ ምእንቲ መንግሥተ አምላኽን ድኅነት አሕዋቶምን ክትደኹሙን ክጽዑርን ይዕድሞም። በዚ ከአ መሳርሕቲ መንግሥቱ ይኾኑ። ንሳቶም ድማ መርበቦም ኃዲጎም ሽዑንሹዑ ሰዓብዎ” ነቲ ዕድመ ተቀበሉዎ፡ ኩሉ ገዲፎን ሰዓብዎ።  ይብለና ቃል ቁዱስ ወንጌል። ። ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ድማ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሓንስ ኃውን አብ ጃልባኦም ኮይኖም መርበቦም ከተዓራርዩ ኸለዉ ረአዮም እሞ ብኡብኡ ጸውዖም። ንሳቶም ከአ ንዘብዴዎስ አቦኦም ምስ ዕሱባቱ አብ ጃልባ ኃዲጎም ሰዓብዎ።  በዚ ከአ እቲ ናይ ዝሓለፈ ንቡር  ሕይወቶም ገዲፎም ኣብቲ ሓዲሽ ናይ ክርስቶስ መምርሒ ሕይወት ይኣትዉ “ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዚነበረ ኣተሓሳስባ” ናቶም ኮይኑ ይርከብ። ካብኡ ንደሓር ከአ  ናይ መንግስቲ እግዝኣብሔር ልኡኻት ኾይኖም ይርከቡ።
ሎሚውን እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ክርስቲያናዊ ጸዋዕታና ክነሕድስ፡ ክንልወጥ ይጽወዓና። ከምቲ ቁዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን እንክጽሕፍ “ነቲ እተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቁዓት ኮንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣሎኩ” ኤፈሶን 4፡1 ዝበሎ አብ ጸዋዕታና እሙናት ኮይና ክንርከብ ንዕደም አለና። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና፡፡ አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.