አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 09.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

 

ማር.1:21-28

አብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል አምላኽ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝተወስደ- ማርቆስ ትምህርቲ መድኃኒና ኢየሱስ አብ ቅድሚ ሰማዕቱ አድናቖት ከምዝረኸበ የዘንቱ። ኢየሱስ ድማ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አትዩ ኺምህር ጀመረ። ንሱ ኸምቶም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ከም በዓል ሥልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ – ብትምህርቱ ተገረሙ። ይብለና። ምኽንያቱ ንሱ ምንጪ ናይቲ ትምህርቲ ባዕሉ ዝለዝነበረ።
ኢቲ መጀመሪያ እቶም ሰማዕቱ ዝዕዘብዎ ዝርእይዎን ዝነበሩ ኢቲ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርቲ ዘይኮነስ ኢቲ አገባብ አመሃህርኡ ነበረ። ነዚ ርእዮም ነቲ ትምህርቱ ምስቲ ትምህርቲ ናይ አይሁድ ብምውድዳር ፍሉይነይት ከምዚ ነበሮ ይግንዘቡ።
ኢቲ ኣምላኽ ንሕዝቡ እስራኤል ብዝተፈላለየ መገዲ ከም ሙሴ ዝአመሰሉ ሰባት እናጽወዕ አብ ሕይወቶም ዓበይቲ ተአምራታት ዝገበረ- ነዚ ተግባራት እዚ የስተንትኑ የመስግኑን ነበሩ። አግዚኣብሔር አብ ቅድሚኦም ሕያው አምላኽ መሓሪ አምላኽ – ዕጉስ አምላኽ – ቃሉ ዘጠልም ነቲ ዝአተዎ ተስፋ ዝፍጽም አምላኽ ምካኑ ይምሃሩን የመስግኑን ነበሩ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቐጸልታ ናይቲ እግዚአብሔር አብ ሕዝቡ ዝፈጸሞ ዓቢ ተግባራትን ተአምራታትን ዝሃቦ ተስፋታትን – ግዜኡ ምስ በጽሐ አብ መንጎ ሕዝቡ ተረኺቡ – እቲ ምንጪ ትምህርቲ ዝኮነ አምላኽ – ነቲ ሕይወት ዝህብ ቃል ባዕሉ ክምህሮን ከመሓላልፎን ትረክበ።
ዝለዚ ኢዮም ከአ ብትምህርቱ ክግረሙ ዝተረኽቡ። ብሓድሽን አገባብ ከም በዓል ሥልጣን ይምህሮም ስለዝነበረ። በቲ ቃልቱ ኸአ – ዘሕዊ – ዘሕድስ – ተስፋ ዝህብ – ዘጸናንዕ – ንሓጢኣተኛታት ዝምሕር – ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ሓድሽ ብርሃን ዝፈጥር- ትምህርቲ ነበረ።
ሎሚውን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ተልእኾ እዚ ብቤተክርስቲያኑ አብ ሕይወትና መዓልታዊ ይፍጽሞ አሎ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና በቲ ዓቢ ርሕራሔኡ ክንመሓር፡ በቲ ዓቢ ፍቕሩን ሓልዮቱ ክንሓዊ፣ ክንፍዎስ፤ ካብ ኩሉ ማእሰርቲ ሸይጣን ነጻ ክንወጽእ – ኩሉ ግዜ አእዳዉ ዘርጊሑ ይጽበየና። ምስ እንኃጥእ ብምስጢረ ንስሓ ክንጽሕሸብን ክንጸርን – ምስ እንደክም ስጋኡን ደሙን ብምምጋብ ሓይሊ ክንረክብን ክንድልድሊን።
ብተወሳኺ ንሕና ብጥምቀትና ደቂ እግዚአብሔር ናይ ምኻን መሰል ዝረኸብና፡ ኣባላት ናይዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ዝኾና ነዚ ዓቢ መወዳድርቲ ዘይብሉ – ተግባር አግዚብሔር ክንአውጅን ክንምስክርን ክንምህርን ከአ ንጽዋዕ። ካብቲ ቅዱስ ቃሉ ተበጊስና በቲ መንፈስ ቅዱስ ብዘብራሃልና ብቃልን ብተግባርን ኣብነት ክርስቶስ ብምኽታል ንኅሕዋትና ምስክርነት ክንህብ ኣለና።
እንሆ ኸአ አብቲ ቤት ጽሎቶም ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሰብ ነበረ። እናእወየ “ ኢየሱስ ናዝራዊ፥ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ አሎና፥ ከተጥፈ አናዶ መጺካ፧ መን ምኻንካ እፍልጥ እየ፥ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ” በለ።
ኢየሱስ ከአ “ ስቕ በል፥ ካብኡውን ውጻእ” ኢሉ ገሠጾ፥ እቲ ርኹስ መንፈስ ከአ ነቲ ሰብ ፈርፈር አበሎ። ብዓቢይ ድምጺ እናጨርሐ ኸአ ካብኡ ወጸ።
አብ ማቴዎስ 8:6-8 ከምዚ ነንብብ፦ “ እቲ ሓለቃ ሚእቲ “ጎይታይ ወደይ መጻጉዕ ኮይኑ ኣብ ገዛ ደቂሱ ኣዝዩ ይቑንዞ ኣሎ” እናበለ ምስ ለመኖ። ኢየስሱ ድማ፣ “ እኔኹ መጺኣ ከሕውዮ እየ” በሎ። እቲ ሓለቃ ሚእቲ ኸኣ “ ጎይታይ! ንስኻ ናብ ቤተይ ክታቱ ኣይበቅ ዕንእየ፣ ግና ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣ ተዛረብ, ወደይ ድማ ኺሃዊ እዩ” በሎ። ግ.ኢ.ክ በዚ ናይዚ ሓለቃ ሚእቲ ተደኒቑ ፡ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ እናበለ ኣሰናበቶ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሕጂውን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኩምን ካብ ኩሉ ሕማምና ነጻ ንኽገቢር አብ መንጎና ከምዝርከብ ክንአምን ይግበአና። ክርስቶስ ንኩሉ ሕማምና ፈውሲ አለዎ። ንሕና ንኽንፍወስ፣ ንኽንሓዊ፣ ንኽንነጽሕ ናብኡ ቐሪብና ጥራይ ንለምኖን ንሕተቶን ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.