አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 11.2018

 

  • ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር አቦይ
ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክንዲ ዘሳገርካኒ አመስግነካ አለኩ
በዚ መዓልቲ እዚውን አብ ትእዛዛትካ እሙን ኮይነ ምእንቲ ክርከብ ሓግዘኒ። አሜን

 

ማር፡ 1:40-45
ሓደ ለምጻም ናብ ኢየሱስ መጸ: ተንበርኪኹ ድማ “ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ክተንጸሓኒ ትኽእል ኢኻ” እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ከኣ ራሕራሓሉ፣ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ “ ፍቓደይ እዩ ንጻሕ” እውን በሎ። እቲ ለምጹ ድማ ብቕጽበት ሓደጎ እሞ ነጽሐ። ኢየሱስ ድማ ብኡብኡ “ ኺድ ርእስኻ ንኻህን ኣመርምር፣ ንኣኣቶም ምስክርነት ምእንቲ ኽኾኖም ከኣ ክንዲ ዝነጻሕካ,, እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ እምበር ንሓደ እካ ኸይትነግር ተጠንቀቕ” እናበለ ብብርቱዕ ኣጠንቂቑ ኣፋነዎ። ንሱ ግና ወፂኡ ብዙሕ ኪሰብኽን ኬውርን ጀመረ’ ኢየሱስ ከኣ በዚ ምኽንያት አዚ ናብ ከተማ ብግልጺ ምእታው ሰኣነ፣ ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዊ ቦታውን ነበረ።

 

  • አስተንትኖ

እቲ ሕሙም ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ተምበርኪኹ “ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ክተንጸሓኒ ትኽእል ኢኻ” እናበለ ለመኖ ኣብቲ ግዜ ኢየሱስ ዝነበረሉ ግዜ ሓደ ልምጻም ሰብ ከምሓደ ዘይንፁሕ ፍንፉን ምስ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሰብ ክራኸብ ፍቓድ ወይ ዕድል ዘይነበሮ ግሉል ሰብ ኢዩ።
ኣብ መጽሓፍ ዘሌዋውያን ከምዚ ነንብብ – እቲ ዝላገብ ሕማም ዘለዎ ሰብ ክዳኑ ቕዱድ ይኹን፣ ፀግሪ ር ኣሱ ከኣ ኣይዘርገፍ፣ ከንፈሩ አውን ይኸደን ‘’ርኹስ እየ፣ ርኹስ ኢየ’’ አናበለ ኸኣ ይጨርሕ። ዚላገብ ሕማም ክሳዕ ዘለዎ ርኹስ ይኹን፣ ርኹስ እዩ እሞ ንበይኑ ይቀምጥ፣ ምቕማጡ ኸኣ ኣብ ወፃኢ ሰፈር ይኹን””። 13.45-46
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ነፍሲ ወክፍና ኣነ ካብዚ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ኣንታይ እመሃር። ካብዚ ተግባራት ናይዚ ለምጻም ኢሉ ኣቅሪቡዎ ዘሎ ወንጌል ንክርስቲያናዊ ሕይወተይ እንታይ ይብለኒ። ኣነኸ ኣብ ቅድሚ እግዚኣሔር መዓስ ኢየ ለምጻም ኮይነ ዝርከብ – ለምጻም ምኻነይ ምስ ዝፈልጥከ- ኣብ ሓጢኣት ምስ ዝርከብ ንኽሓዊ ንኽፍወስ ንኽመሓር እንታይ ስጉምቲ እወስድ?
ከምቲ ዝሰምዓናዮ ኣምበኣር ኣዚ ሰብ ኣዚ ለምጻም ምኻኑ ኣሚኑ፣ ክፍወስ ናብ መድሓኒና ኢይሱስ ክርስቶስ ይቐርብ። ብእምነት ተንበርኪኹ ኸኣ ““ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ክተንጸሓኒ ትኽእል ኢኻ” እናበለ ይልምኖ። ሎሚ ንዓና ካብ እግዚኣብሔር ዝፈሊየና ዘርሕቐና ለምፂ ኣሎ። ንሱ ከኣ ድኻምነትና ርስሓት ሓጥኣትና ኢዩ። ነብስና ብሓጢኣት ምስ እትልከፍ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር – ገጽ እግዚአብሔር ትርሕቕ። መንነታ ተጥፍእ። ስለዚ ከምቲ ለምጻም ንኽትፍወስ ኣብ ቅድሚ ኣግዚኣብሔር ብእምነት ቐሪባ “ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ክተንጸሓኒ ትኽእል ኢኻ’ ክንብል ይግበኣና። ኦ ኣቦይ በዲለካ ኢየ እሞ መሓረኒ ኣንጽሓኒ ክንብል ይግበኣና።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዓቢ እምነትን፣ ተስፋን ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኹ ምሕረት ዝሓተት ለምጻም፣ ቃል ኣምላኽ “ ራሕራሓሉ ይብለና። ርሕራሔ ኣብ ቃል ቁዱስ መጽሓፍ ነቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ምሕረት ኣምላኽ የስምዕ። “ ኣነ እግዚኣብሔር፣ መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ፣ ንኹራ ደንጋዪ፣ በዓል ዓቢይ ፍቕርን” ኢየ እናበለ ኣብ ዘጽኣት 34።6 ይዛረብ። ከምኡውን ብዛዕባ ርሕራሔ ኣምላኽ “ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙሕ ሕዝቢ ረአየ። ጋሳ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ራሕራሕሎም ይብለና ኣብ ማርቆስ. 6፣34 ኣምላኽና ዝድንግጽ ኣምላኽ ዝምሕር ኣምላኽ ኢዩ ዘለና። ፍረ ናይ ርሕራሔ ኣምላኽ ከኣ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ “ ፍቓደይ እዩ ንጻሕ” እናበለ ኣፋነዎ።
ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፈዋሲ – መሓሪ ኣምላኽ – ነዚ ነምጻም ኣዚ ካብ ኩሉ ሕማሙ እካ ኣንተ ኣንጸሖ እንተምሓሮን “ ኺድ ርእስኻ ንኻህን ኣመርምር፣ እናበለ ይእዝዞ። እዚ እቲ ንሕና ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ክነዘውትሮ ዝግበኣና ተግባራት ኢዩ። ክርስቶስ ካብ ሓጥአትና ንኸንጸሓና ንኽፍውሰና ንኽንትንክፈና – ኣብ መንበር ንስሓ ተምበርኪኽና “ ክንሳሕ ይገበኣና። ጎይታና ኢየስሱ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ንቤተክርስቲያኑ ሓላፍነት ዘሰከሞም ንዘክር። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክምዎ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ኢዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኽምዎ ከኣ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ኢዩ” እናበለ እንፍወሰሉ እንነጽሓሉ ምስጢር ገዲፉልና ከይዱ ኢዩ። ስለዚ ሓጢኣትናን ጉድልነትና መርሚርና – ኣብ ርሕራሔኡን ምሕረቱን ኣሚና – ብኡ ንቕረብ ንሱ ኸኣ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ምሕረቱ ክልግሰልና ኢዩ። ርሕሩሕ ኣምላኽ ንኹሉና ብብደልናን ድካምነትና ዘይኮነ ብ ዓይኒ ምሕረት ይጠምተና።። ኣሜን
ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን …….. አሜን!
ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.