አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 14.2018

ሰንበት ዘናዝሬት

 

  • ጸሎት

ኦ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፥ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ጽሎተይ ስማዕ።

ኦ ኣምላኽ ያዕቆብ ጽን በል።

ኣታ ዋልታና ዝኾንካ ኣምላኽ፥ ርኣ፥

ካብ ሽሕ መዓልቲ ኣብ ካልእ፥

ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስካ ምውዓል ይሓይሽ፥

ስለዚ ኣብ ኣባይቲ ኃጥኣን ካብ ምንባርሲ

ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላዊ ደገ ምኻን ይሕሸኒ።

አግዚብሔር ኣምላኸሲ ጸሓይን  ዋልታን አዩ፥

አግዚኣብሔር  ጸጋን ክብርን ይህብ፥

ነቶም ብቕንዕና ዚነብሩ ሰናይ ዘበለ ኣይከልኦምን ኢዩ።

ኦ ኩሉ እትኽእል አግዚኣብሔር፥

ኣባኻ ዚውከል ሰብ ኣየ ኽንደይ ተዓዊቱ።መዝ.84:8-12

 ሉቃስ.4:16-22

  • ኣስተንትኖ

ሎሚ 14 ጥሪ 2018 ሰንበት ዘናዝሬት ተባሂላ ትጽዋዕ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናዝሬት ከምዝመጸ፡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተልእኸኡ እንታይ ምኻኑ ከኣ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ተረኺቡ ከምዝኣወጀ የዘንቱወልና።

ክርስቶስ አብ መንጎ ሰማዕቱ ከም ሓደ ነቢይ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኸ ኮይኑ ይቐርብ። ንድኻታት ከበስር ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ልዕለይ አሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፥ ንዕዉራት ምርአይ፥ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ ከበሥር። ሕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለአኸኒ። እናበለ ከንብብ ንርእዮ።

አብ ኢሳይያስ ዝነበረ ስብከት ወይ ኣዋጅን – ኣዋጅ ትንቢት ኢዩ ነሩ። ትንቢት እቲ ብወዲ እግዚአብሔር ንመጻኢ ክፍጸም ዝነበሮ መድብ ድኅነት። እቲ ብኢሳይያስ ዝተአወጀ  ትንቢት አምበኣር አብ ክርስቶስ ኽዉን ይኸውን፡ አብ ክርስቶስ ምልአት ይረክብ ።

ኢየሱስ ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ምስተመልሰ፡  አብ ቤተ ጸሎቶም ተረኺቡ ከአ ነቲ ሰናይ ዜና መንግሥተ አምላኽ ከበስር ይጅምር። ናብታ ዝዓበየላን ንሳላሳ ዓመት ዝተቐመጠላን ናብ ናዝሬት ከአ ይመጽእ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ ስርዓት አምልኾ ኣይሁድ ንኽሳተፍ ኣብ ቤት ጸሎቶም ይአቱ፡ ከንብብ ከአ ጠጦው ይብል። እቲ ብዛዕባ ድኻታት፥ ዕውራት፥ እሱራት፥ ምሩኻት፥ ግፉዓት አብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61፡1-2 ዘሎ ከአ ገንጺሉ የንብብ። ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ከም ሓዋሪያቱ  ሎሚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተልእኾ ክኸውን ዘለዎ። ከምቲ እግዚአብሔር ብኢሳይያስ ነቢይ ገሩ አብ መእራፍ 58 ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ክዛረብ ከሎ ፦ እቲ አነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዚስዕብ እዩ፦ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፥ ነርዑት ባርነት ምዝላቕ፥ ንጥቑዓት ምውጻእ ሓራ፥ አርዑት ባርነት ዘበለ ኹሉ ምስባር፥ እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፥ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት አብ ቤተኩም ምቕባል፥ ዕሩቕ እንተሬኹም ምኽዳን” ኢዩ ዝበሎ  ናይዚ መልእኽቲ እዚ ተግበርቲ ንኽንከውን በዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንዕደም።

ክርስቶስ ኣብ መንጎ አይሁድ ተረኺቡ ምስ ሕዝቡ ብምውጋን ከምቲ አቀዲምን ዝበልናዮ መርገጺኡ የነጽር። ነቲ ትንቢት ኢሳይያስ ብምውሳድ ከአ ፦ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ከኣ ሓራ ክሰብኽ ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሔር’ውን ክሰብኽ ለኣኸኒ። ንድኻታት ከበስሮም ስለዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኢዩ እናበለ መሲሓዊ ተልእኾኡ ይጅምር ። በዚ ኸአ ኢቲ ናቱ ምድራዊ ተልእኾኡ እንታይ ምኻኑ ይገልጽ።

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንባቡ ምስ ወድአ እቲ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ቃል “እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ አብ አእዛንኩም ተፈጸመ” ኪብሎም ተረኽበ። በዚ ከአ ንሱ ወዲ አምላኽ፡ እቲ መሲሕ – ነቲ ነቢያት ዝተነበይዎ ቃል ምልአት ክህቦ ከምዝመጸ ይእውጅ።  እዚ አዋጅ እዚ አብ መንጎ እቶም አብ ቤተ ጸሎት አይሁድ ዝርከቡ ዝነበሩ ሰማዕቱ “እዚስ እቲ ወዲ ዮሴፍዶ አይኮነን፧” እናበሉ ብዙሓት እካ በቲ ጸጋ ዝመልኦ ቓላቱ እንተተደነቑ – ብዙሓት ከኣ ኽዕንቀፉ ተረኽቡ። ንሱ እቲ ኢሳይያስ ዝተነበየሉ መሲሕ ከምዝኾነ ክቕበልዎ አሸገሮም። አብቲ ተልእኾኡ ክርስቶስ ነቶም ብሕብረተሰብ ተቐባልነት ዘይብሎም ድኻታት፡ እሱራት፡ ዕውራት፤ ሰናይ ዜና ከበስር ከምዝመጸ ምስ አወጀ፤ እቶም ሰማዕቱ ነዚ አይቅበሉዎን።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንዓይ እዚ ቃል ወንጌል እዚ እንታይ ይብለኒ፧ በየናይ መገዲ ኸአ አብ ሕይወተይ ክነብሮ እኽእል፧ እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጌሩ አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ዝቐርበልና ብራኬ አምላኽ – ጸጋ አምላኽ  ንኽንቅበል ወትሩ ነቲ ዝንበበልና፡ ዝስበኸና፡ እንሰምዖ ቃል አምላኽ አብቲ ቤት መቅደስ ልባትና ኽንቅበሎ የእድመናን ይምህረናን። ቃል አምላኽ አብ እንሰምዓሉ  ንዓና ሕጂ” እቲ ግዜ – ዓመት ጸጋ፥ ቁዱስ ዓመት ጌርና ኽንቅበሎ የዕድመና። ምኽንያቱ ሎሚውን ቃል አምላኽ ሕይወት ዝህብ ቃል ኢዩ። ናጽነት፤ ፍትሒ፤ ዝህብ   ሓይሊ አምላኽ ኢዩ።

ንሕና ነፍሲ ወከፍና ሓዋሪያት ተኸተልቲ ክርስቶስ ኢና። በቲ ሕያው ዝኾነ ቃላቱ ተመሪሕና አሰር ጎይታና ክንሰዕብ ዝተጸዋዕና ኢና። አብ ማዓልታዊ ሕይወትና አብ አገልግሎት አኃዋትን አኃትን ናይ ምሕረት ስራሕ ክንሰርሕ ዝተጸዋዕና ኢና። ከምቲ አብ ናይ ሎሚ ካልአይ ንባብ እንረኽቦ “ አምላኽ ፍቕሪ ኢዩ፥ እቲ አብ ፍቕሪ ዝነብር ከአ አብ አምላኽ ይነብር” 1ዮሓ. 4:16 እግዚአብሔር ነዚ ተግበርቲ ንክንከውን መንፈሱን ደገፉን አይፈለየና። አሜን!

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.