አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 16.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.1፡23 -ፍጻ

ኢየሱስ ብሰንበት ብማእከል ዝሩእ ግራውውቲ ኪኃልፍ ከሎ፥ ደቂ መዛሙርቱ ኸአ እናኸዱ ሠዊት ኺቐጽዩ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ከአ “ እስከ ርአ! ደቂ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ብሰንበት ኪግበር ዘይተፈቕደ ይገብሩ አለዉ፧” በልዎ። ኢየሱስ ድማ “ብዘመን አብያታር ሊቀ ካህናት፥ ዳዊት ምስ ሰአነን ምስ ጠመየን፥ ንሱ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ፧ አብ ቤት አምላኽ አትዩ፥ እቲ ንኻህናት ጥራይ እምበር ካልኦት ኪብለዕዎ ዘይተፈቕደ ኅብስተ ቁርባን ከም ዝበልዐን፥ ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦምዶ አየንበብኩምን ኢኹም፧” በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ንአአታቶም “ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዐት እምበር፥ ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን። እምብአርከስ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን እዩ” በሎም።

  • አስተንትኖ

ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዐት እምበር፥ ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን። እምበአርከስ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን እዩ” በሎም።

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓደ ካብቶም ዓሰርተ ትእዛዛት እግዚብሔር የዘኻክረና። አብ ዘዳግም ብዛዕባ እዚ ከምዚ ነንብብ፦ “ ንመዓልቲ ሰንበት ከምቲ አነ እግዚአብሔር አምላኽካ ዝአዘዝኩኻ፥ ቅድስቲ ጌርካ ሓልዋ። ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ፥ ኩሉ ተግባርካ እውን ግበር። እታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ግና ናተይ ናይ እግዚአብሔር አምላኽካ ሰንበት ኢያ። ብእአ ግዙእካን ግዝእትኻን ድማ ኸማኻ ምእንቲ ኼዕርፉስ፥ ንስኻን ወድኻን ጋልካን ግዙእካን ግዝእትኻን ብዕራይካን አድግኻን ኩሉ ማልካን አብ ውሽጢ ደጌኻ ዘሎ ጋናን ከቶ አይትዕየዩ። ንስኻ ድማ አብ ሃገር ግብጺ ባሪያ ኸም ዝነበርካ ፥ አነ እግዚአብሔር አምላኽካ ኸአ ብጽንዕቲ ኢድን ኃያል ቕልጽምን ካብአ ኸምዘውጻአኩኻ ዘክር፥ ስለዚ አነ እግዚአብሔር አምላኽካ፥ መዓልቲ ሰንበት ክትሕሉ አዘዝኩኻ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋሪያቱ ብመዓልቲ ሰንበት ብማእከል ዝሩእ ግራውቲ እንክሓልፉ ሰዊት ኺቐጽዩ ስለዝረአዩዎም – ብፈሪሳውያን ሕጊ ጥሒሶም ተባሂሎም ምስተኸሱ – ክርስቶስ ተግባር ደቂ መዛሙርቱ ክኸላኸል ንርእዮ። በዚ ከአ ነቲ ሓቐኛ ሕጊ ሰማያዊ አብኡ ይከላኸል። “ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዐት እምበር፥ ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን። እምበአርከስ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን እዩ” እናበለ ብምምላስ ነቲ ሕጊ እቲ ሓቀኛ ትርጉሙ ክህቦ ተረኽበ።
በዚ ኸአ ሕጊ እግዚአብሔር ሕጊ ፍቕሪ ምካኑ ይምህር። መንፈስ ናይዚ ዘንበብናዮ ቃል አምላኽ እምበአር መዓልቲ ሰንበት ናይ ወዲ ሰብ ዘይኮነትስ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ መዓልቲ ኢያ። ንእግዚአብሔር ፈጣሪና ዝተወፈየት መዓልቲ ኢያ። አብዛ መዓልቲ እዚአ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሓት ክንሰርሕ ይግበአና። ንስጋና ዘይኮነ ንዕብየት መንፈሳውነትና – ናይዚ ምድሪ ዘይኮነ ናይ ሰማይ ነገራት ክንሓስብን ክንሰርሕ ከምዘለና ይምህረና። ሰናይ ንምግባር እንዕጠቐላ መዓልቲ ኢያ። ሰንበት ምስ እግዚአብሔር አምላኽና እንዕረቐላ ምሕረት አምላኽ እንቕበለላ – ካብ ኩሉ ነጻ ኮይና ንእግዚአብሔር አምላኽና እነምልኸላ ቕድስቲ መዓልቲ ኢያ።
ከምቲ አብ ዳግም ዝንበብናዮ “ ንስኻ ድማ አብ ሃገር ግብጺ ባሪያ ኸም ዝነበርካ፥ አነ እግዚአብሔር አምላኽካ ኸአ ብጽንዕቲ ኢድን ኃያል ቕልጽምን ካብአ ኸምዘውጻአኩኻ ዘክር፥ ስለዚ አነ እግዚአብሔር አምላኽካ፥ መዓልቲ ሰንበት ክትሕሉ አዘዝኩኻ ብምባል፤ እስራ ኤላውያን ነቲ ኹሉ እግዚአብሔር ዝገበረሎም ሰናይ ነገር ብምዝካር መዓልቲ ሰንበት ከኽብሩን ክሕልዉን ከምዝአዘዞም – ንሕናውን ሰንበት መጸ አብ መስዋዕቲ አምላኽ ብምስታፍ ነቲ እግዚአብሔር አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዝገበረልና ሰናይ ነገራት – ዝዓደለና ጸጋታት እናዘከርና እነመስግነሉ- ክርስቲያናዊ ሕይወትና እንምርምረሉ – ብጉድንለትና ምሕረት እንሓተሉ – ኢቲ ፈውሲ ስጋና ዝኾነ፡ ስጋኡን ደሙን እንምገበሉ ቅዱስ መዓልቲ ኢዩ። ስለዚ ክርስቶስ ወትሩ ሰንበት መጸ አብ ቤቱ ተረኺብና ክንውድሶ፡ ክነምልኾ ይጽ ወዓና አሎሞ ነዚ ጸዋዒት አምላኽ ሰሚዒና አውንታዊ መልሲ ንክንህብ መንፈስ ቅዱስ ይሓግዘና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.