አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 17.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.3.1-6

ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወ፥ አብኡ ኸአ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ነበረ። ምእንቲ ኺኸስዎ ድማ ብሰንበት እንተ አሕወዮ ይጸናጸንዎ ነበሩ። ኢየሱስ ከአ ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ “ ንዓ አብ ማእከል ደው በል” በሎ። ንአአቶም ድማ “ ብሰንበትሲ ምድ ኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” በሎም። ንሳቶም ግና አጽቀጡ። በቲ ትሪ ልቦም ጉህዩ፥ ነቶም አብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኹሎም ብቑጥዓ ጠመቶም፥ ነቲ ሰብአይ ከአ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥ ንሱ ድማ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ፈሪሳውያን ድማ ብቕልጡፍ ከይዶም ከመይ ገይሮም ከም ዚቐትልዎ ምስ ሄሮድሳውያን ኮይኖም ብዛዕብ ኡ ተማኸሩ

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ወንጌላዊ ማርቆስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ኢዱ ዝለመሰ ሰብአይ አብ ቤተ መቕደስ አይሁድ አቲዩ ከምዘሕወየ ክነስተንትን ይዕድመና። ፈሪሳውያን ነቲ መለኮታዊ ትምህርቲ ናይ ወዲ አምላኽ፡ ኪሰምዑ ዘይኮኑስ – ነቲ “ንመዓልቲ ሰንበት ከምቲ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝኣዘዝኩኻ -ቅድስቲ ጌርካ ሓልዋ ” ዝብል ሕጊ እግዚአብሔር። የኽብርዶ አየኽብርን ንኽቆጻጸሩ ምኽንያት መኽሰሲ ንረኽብሉ አብቲ ቤት መቕደሶም ይኹን አብ ካሊእ ቦታታት ክጸናጸንዎ ይርከቡ። ስለዚ እዞም ሰባት ኢዚአቶም ስጋብ አብ መስቀል ተሰቒሉ ንሞት ተፈሪዱ ዝርእይዎ አበርቲዖም ይሰርሑ። ኪዕንቅፍዎ ኪሰርሑ ይረክቡ። እዚ ዝተረድአ ኢየሱስ “ ብሰንበት ጹቡቅ ምግባራዶ ወይ ክፋእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” እናበለ ኪሓቶም ይርከብ። ነቲ ሰብአይ ከአ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥ ንሱ ድማ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እንታይ ንመሃር፧ ንነፍሲ ወከፍና ብሰንኪ ኃጢአት ሓሚምና ወይ ለሚስና ከይንህሉ፡ ካብ ቤትን ፍቕርን እግዚአብሔር ሪሕቕና ከይንህሉ ንሕልናና ክንምርምር ንዕደምን ንመሃርን። እግዚአብሔር እቲ መሓሪ አቦ ንኹሉና ፈውሲ ምሕረት አለዎ – ብተወሳኺ ሕጊ ሰንበት ሓደ ናይ ፍቕሪ ሕጊ – ምስ እግዚአብሔርን ምስ አኅዋትና ጹቡቕ ዝምድና ንኽንገብር ዝዕድም ሕጊ ኢዩ።
ንሕና ሎሚ ካብቲ ናይ ፈሪሳውያን አከያይዳን አተሓሳስባን ወጺና በቲ ክርስቶስ ዝመሃረናን አብነት ዝሃበናን ክንስዕብ ይግበአና። አብቲ አብ ፈሪሳውያን ዝነበረ ባህሪ ሒዝና ምስ እንጎዓዝ ግና ገና ንኽርስቶስን – ነቲ ወንጌሉን አይፈልጠናዮን። ንኽንፈልጦ ንኽንረኽቦ ከአ አጸጋሚ ይኸውን። አብዚ ኩነታት ምስ እንርከብ ነቲ ሓቀኛ ቃል አምላኽ ንኽሰምዕ ኸአ አእዛና ይጸምም። ከምቶም ፈሪሳውያን ንገዛእ ርእስና ጥራይ ንሰምዕ። አብዚ ንሕና ልባትና ንቃል አምላኽ ንኽቅበል ቁሩብ አይከውንን። ስለዚ ኢዩ ማርቆስ “እቲ ትሪ ልቦም ክርስቶስ ከምዝጎሃየ ዘዘንቱ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ንቃል አምላኽ ንኽንቅበል ልባትና ከይተርር ወትሩ ክፉታት ኽንኸውን ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ንሕተት።
ሎሚ መላእ ቤተክርስቲያን አብ ስርዓት አምልኾአ ንቅዱስ አንጦንዮስ እትዝክረሉ መዓልቲ ኢዩ። ቅዱስ አንጦንዮስ ንኽርስቶስ አብ ምድረ በዳ ክስዕቦ ዝከአለ – አብ መስዋዕተ ቅዳሴ “ እምበአር ፍጹም ክትከዊን እንተ ደሌኻስ፥ ኪድ፥ ዘሎካ ሃብቲ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፥ አብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ፥ ነዓ ሰዓበኒ” ዝብል ቃል ክንበብ ምስ ሰመዕ በዚ ቃል አምላኽ ተማሪኹ ኩሉ ገዲፉ ንእግዚአብሔር ሰዓቦ – በቲ ሕይወቱ ኸአ አቦን አብነትን ናይ ኩሎም መንኮሳትን ኮይኑ ዝተረኽበ። ቃል አምላኽ ሓይሊ አለዎ ነቶም ብሓቂ ልቦም ከፊቶም ብትሕትና ዘስተንትንዎን ዝቅበሉዎን። እግዚአብሔር እምበአር ብአማላድነት ቁዱስ አንጦኒዮስ ንነፍሲ ወከፍና ብቃል ቅዱስ ወንጌሉ ይብጸሓናን ይለውጠናን፡ አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.