አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 18.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

 

ማር.3:7-12

ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ አቢሉ አልገሰ፥ ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከአ ብዙኅ ሕዝቢ ሰዓቦ። አዝዩ ብዙኅ ሕዝቢ ነቲ ኹሉ ዝገበሮ ሰሚዑ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም፥ ካብ ኤዶምያስ፥ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፥ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ ተአከበ። ብምኽንያት ብዝኂ ሕዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይደፉኦ ጃልባ ኬሽጽሑሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙኃት አሕውይዎም ነበረ እሞ፥ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲንኽትንⷍዎ አብኡ ኽሳዕ ዚወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ። ርኹሳት መናፍስቲውን ምስ ረአይዎ፥ “ ንስኻ ወዲ አምላኽ ኢኻ” ኢሎም እናጨደሩ፥ አብ ቅድሚኡ ይድፍኡ ነበሩ። ንሱ ኸአ ከየግህድዎ አምሪሩ ይገንሖም ነበረ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ባሕሪ አቢሉ ክጎዓዝ ንርእዮ። ግና ንበይኑ አይነበረን። እቶም ዘውጽኦም ዝነበረ ቃላቱ፡ እቲ ዘርእዮ ዝነበረ ምልክታት እንታይነቱ ይገልጹ ነበሩ። ዘለዓለማዊ ሕይወት የመሓላልፉ ነበሩ። ዝለዚ እዮም ነቲ ዘደንቕ ተአምራታቱ ተግባራቱ ዝፈለጡን ዝሰምዑን አሕዛብ ንኽፍወሱን ንኽሓውዩን ብብዝሒ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብተስፋ ዝስዕብዎ ዝነበሩ። እቶም ብጹመና ዝሰምዕዎ ከአ አብአቶም እምነት የሕድር። ንስኻ እቲ ወዲ አምላኽ ኢካ ክብሉ ከአ ይበቕዑ።
ንሱ፡ ብብዝሒ ሕዝቢ ዝአክል ምእንቲ ከይደፍእዎ ከአ ንደቀ መዛሙርቱ “ጃልባ ክቕርብሉ ይእዝዞም” ንብዙኃት አሕውይዎም ነበረ እሞ፥ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ንኽትንክይዎ አብኡ ኽሳዕ ዚወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ” ይብለና ቃል አምላኽ።
ዝኸመርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ እዚ ቃል ወንጌል እዚ ንዓይ እንታይ ይብለኒ፧ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወተይ እንታይ ለውጢ ኽገቢር ይዕድመኒ፧
ከምቲ አቀዲምና ዝሰማዕናዮ “ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ንኽትንክይዎ – አብኡ ኽሳዕ ዚወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ” ምኽንያቱ ንሱ ዘድኅን – ዘንጽሕ – ዝፍውስ ሓይሊ ነይሩዎ። ስለዚ አኅዋትን አኃትን ንሕናውን ብበምነት ንኽርስቶስ ጎይታና ክንስዕቦ፡ ክንደልዮ፡ አብኡ ክንወድቕ ይግባአና። ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት አብ እምነትና ተ አምራታት ክንርኢ ሃረር ንብል። ነቲ እግዚአብሔር መዓልታዊ አብ ቤተክርስቲያኑ ዝፍጽሞ ተአምራት ግን አይነስተብህለሉን። እግዚአብሔር ሎሚውን ብመወዳድርቲ ዘይብሉ ዘደንቕ ተአምራታት አብ መንጎና ይፍጽም አሎ። ንአብነት ብምስጢረ ኑዛዜ፡ ንኃጢአትናን ሕማምናን ብምፍዋስ ምሕረቱ ይልግሰልና፡ እንደገና አብ ፍቕሩ ከም እንመላለስ ይገብረና። ስጋኡን ደሙን ሰሪዑ ብልዑ ስተዩ ሕይወት ክትረኽቡ ኢኹም እናበለ መአዱ ሰርዑ ይጽበየና:: አብ መንበረታቦት ተዓጽዩ መጺና ክንሰግደሉን ዘድሊየና ጸጋታት ክንሓቶን ይዕድመና አሎ። እምበአር ክርስቶስ ብምስጢራቱ አብ መንጎና ይነብር አሎሞ ናብኡ ብእምነት ቀሪብና አብ ቅድሚኡ ንስገድን ነምልኽን፡ ንሱ ከአ ፈውሱን ምሕረቱ ክጽግወና ኢዩ። እግዚአብሄር ነዚ ንኽንገቢር ይሓግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.