አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 19.2018

በዓለ ጥምቀት

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማቴ.3፡13-ፍ

ሹዑ ኢየሱስ ብ ዮሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሓንስ ግና “ አነ ደአ ብአኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ!” ኢሉ አበዮ።
ኢየሱስ ከአ “ ኩሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግብአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደአ ኅደግ” ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወጸ። እንሆ ኸአ ሰማያት ተኸፍተ፥ መንፈስ አምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወረዱ፥ አብ ርእሱ ኪዓልብ ረአየ። እንሆ ድማ “ ብእኡ ዝተሓጎስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ” ዝብል ድምጺ ካብ ሰማይ ወጸ።

 

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ሎሚ ብስርዓት ልጡርግያና ክብረ በዓል ጥምቀት ኢዮ እሞ እግዚአብዝሄር እግዚአብሔር በዚ በዓል እዚ ንነፍሲ ወከፍና ጥምቀትና እነሕድሰሉ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና እን ዕረቐሉ ጸጋታቱ የብዝሓልና። ዮሓንስ መጥምቕ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ጎደናታት እግዚአብሔር ጽረጉ፡ መገድታቱውን አቕንዑ.. እንዳበለ ክሰብኽ ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩሎም ሰብ ይሁዳን ብዘሎ ሃገረ ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ እናመጹ፡ ኃጢአቶም እናተናዘዙ ኸአ አብ ፈለግ ዮርዳንስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ ይብለና ቃል አምላኽ። ማቴ.3፡1-12
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ጥምቀት ዮሓንስ ከምቲ ባዕሉ ዝምስክሮ ናይ ንስሓን ምንጻሕን ጥምቀት ኢዩ ነሩ። ስለዚ እዮም ብዙሓት ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን  ብቐሊሉ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣቶም ናብ ጥምቀት ዝቐርቡ ዝነበሩ ። ስለዚ ነዚ ዝተዓዝበ የውሓንስ “ ኣቱም ውሉድ ኣትማን፦ ካብቲ ዚመጽእ ቁጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም፤ እምበኣርሲ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እናበለ ሓጢያአቶም ተኣሚኖም እቲ ሓቀኛ ንስሓ ክገብሩ ይእውጅ። ሎሚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ነዚ ክብረ በዓለ ጥምቀት ክንብዕል እንከለና ፍረ ዘለዎ ንስሓ ክንገቢር፡ ብንስሓ እንደገና ጥምቀትና ክነሕድስ ይግበአና። እዚ ኢዩ ኢቲ መንፈስ ናይ በዓለ ጥምቀት።
ኢየሱስ ብየውሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ የርዳኖስ ምስ መጸ.. የውሃንስ ግና “ ኣነ ደኣ ብአኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትምጽእ” ኢሉ ኣበዮ። ከምዚ ብምግባር ከኣ ዕብየት ናይቲ ልዑል ወዲ ኣምላኽ ይገልጽ። ኢየሱስ ግና “ኩሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግበአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ” ኢሉ መለሰሉ። ነቲ ንሓጢአተኛታት ዝተመድበ ናይ ቅዱስ የውሓንስ ጥምቀት ኪቕበል ብፍቓዱ ርእሱ ኣትሓተ።
ንጥምቀት ናይ ምድሓኒና ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ….ግና ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ተርእዮ ኔሩዎ፡ ንሱ ከአ ግልጸት ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን፤ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስን ፉሉይ ትርጉም ሂብዎ ይርከብ። እንሆ ድማ ሰማያት ተኸፍተ፤ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፦ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረአየ። እንሆ ድማ ብእኡ ዝተሓጎስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ዚብል ድምጺ ካብ ሰማይ ወጸ። ስለዚ ኣብዚ መድሓኒና ኢ. ክርስቶስ እቲ ፍቁር ወዲ ኣምላኽ ምኻኑ ብእግዚኣብሔር ኣብ ይግልጽ። ነቲ ጥምቀቱ ኸአ ግልጸት ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን፤ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስን ፉሉይ ትርጉም ሂብዎ ተረኽበ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ማያት ዚዘንብ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ … እብዚ ግዜ እዚ: ኣብ ልዕሊ መድሓኒና ኢ. ክርስቶ ይወርድ። ኣብዚ ኸኣ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ፍቁር ወዱ ምኻኑ ይገልጽ። ነዚ ሓቂ እዚ ተቐቢላ ቤተክርስትያን እምበኣር ካብ ምምስራታ ጀሚራ ነዚ ምስጢር እዚ ክትሰርዕን ክትሰብኽን ትርከብ። ቅዱስ ጴጥሮስውን እንተኾነ ኣብ ግብረ ሓዋራት 16 ከምእነንብቦ፤ ተነስሑ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ኪሕደገልኩም ከኣ: ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ ይብል ፦ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክትቅበሉ ኢኹም እናበለ ይእውጅ።
ጥምቀት መድሓኒና ኢ. ክርስቶስ ጥምቀትና ኣዩ። ብጥምቀት ንሕና ሓዲሽ ህዝቢ ። ደቂ ኢቲ ልዑል ኣምላኽ ተባሂልና ንጽዋዕ። ብሓቂ ብሓቂ እብለካ አለኹ፥ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቁዱስን እንተ ዘይተወልደ፥ ናብ መንግሥቲ አምላኽ ኪአቱ ዚኽእል ከቶ የልቦን። ዮሓ.3፡5 አፍደገ መንግሥተ አምላኽ ይኽፈተልና። እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ማሕደር ዘይነበሮ: ሕጂ ብኽርስቶስ ኣብ ቤተክርስቲያኑ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣማናይን ይነብር። ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ማሕደር ይገብር። ስለዚ እዩ ከኣ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ .. ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምኻንኩምዶ ኣይትፈልጡን ኢኻትኩም ዝብል…. ስለዚ እኅዋትን አኃትን ንሕና ብጥምቀት እንደገና ብመንፈስ ካብ ተወለድና … .. ጸዋዕታን ትርጉምን ጥምቀትና ክንርዳእን ክነስተንትን ይግባአና።.
መድሓኒና ኢ. ክርስቶስ ኣብ የርዳኖስ: ብቅዱስ የውሃንስ ድሕሪ ተጠሚቑ .. ግብረ ስብከቱን ግሉጽ ብዝኾነ መገዲ ይጅምር። ብድሕሪ ትንሣኤኡ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፍስ ቅዱስን እናተመቁም ነቲ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ኪሕልው እናማህርኩም ከኣ ተኸተልተይ ግበሩዎም እናበል ንሓዋርያት ተልእኾ የልብሶም። ስለዚ ንሕና ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ .. ብጥምቀት እንደገና ብመንፈስ ቅዱስ ንውለድ። መንፈስ ቅዱስ ንቅበል። ደቂ እቲ ልዑል ኣምልኽ ንኸውን። በዚ ከአ አብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይና ክንርከብ ንጽዋዕ። ነቲ ብጥምቀትና ከም መድኅና ዝተቐበልናዮ አምላኽ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝአመናዮን ዝተቀበልናዮን መድኃን ብትብዓት ንኽንሰብኮ ንጽዋዕ። እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂውን ንነፍሲ ወክፍና ብኽእለትናን አቕምናን ዘይኮነ ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ብንስሓ ብዝተሓደሰ መንፈስ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና እሙናት ኮይና እንገዓዘሎ ጸጋታቱ ይ ዓድለና:፡ አማልድነት አዴና ኪዳነ ምሕረት አይፈለየና። አሜን

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.