አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 20.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.3:13-21

  • አስተንትኖ

ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን፥ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾምን፥ ዓሠርተ ክልተ “ሓዋርያት ሸመ”

አብዚ ናይ ሎሚ ክነስተንትኖ ዝተነበልና ቃል አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ሓዋሪያት ከም ዝሓረየ ፡ንሱን ደቂ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ካሳዕ ዚስእኑ አብ አገልግሎት ከምዝተጸመዱ – አብ መጨረሻ ኸአ አሕዛብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዓቢዱ ኢዩ ዝብል መደምደምታ ከምዝበጽሑ ሰሚዕና።
ክርስቶስ አሰሩ ዝኽተሉ ሰባት ይጽውዕ። ኣሰሩ ምኽታል ማለት ከአ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንኹሉ ምብሣርን፡ እቲ ንሱ ዝፈጸሞም ተኣምራታት ምፍጻምን የስምዕ ። “ምስኡ ምእንቲ ክኮኑ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾም 12 ሓዋርያት ሸሞም ። ምስ ክርስቶስ ብእምነትን ብቓልን ሙሉእ ሓድነት ከምዝህልዎም ይገቢር። “እተፍቅሩኒ እንተኮንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልዉ ኢኹም። ኣነ ኸአ ነቦ ክልምኖ እየ፥ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካሊእ መጸናንዒ ኺህበኩም ኢዩ” እናበለውን ንወትሩ ምስኦም ዝጎዓዝ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ የተስፍዎም። ዮሓ.14:15-16
እግዚአብሔር ይጽውዕ ወዲ ሰብ ከአ ብእምነት ይምልስ። ንሕናውን ብጥምቀትና ነፍሲ ወከፍ ሓዋሪያ ናይ ክርስቶስ ንኽንከውን – ንኽርስቶስ ጎይታና ብቓላትናን ብተግባራትናን ክነብሮን ክንሰብኮን – አብ አኅዋትና ክነፍልጦን – ዝተጸዋዕና ኢና። “ኩላቶም ምእመናን እቲ መለኮታዊ መደብ ድኅነት ናብ ኩሉም ሰባት ኩሉ ግዜን አብ ምሉእ ዓለምን ምእንቲ ኽበጽሕ ንክሰርሑ ልዑል ሓላፍነት አለዎም” እናበለት አብ ብርሃን አሕዛብ ኣብ ቁጽሪ. 33 ቤተክርስቲያና ትምህረና።
ንክርስቶስ ምክታል ማለት፡ ንኹሉ ናይ ዓለም ጸልማት ነገራት ገዲፍካ ኣብ ሕቕፊን ፍቕርን ሓሊዮትን እግዚኣብሔር ምንባር ማለት ኢዩ። መ. ኢ. ክርስቶስ “ኣነ ንዓለም ብርሃኑ እየ። ዚስዕበኒ ብርሃን ሕይወት ኪረክብ እምበር ኣብ ጸልማት ኣይክኸይድን እዩ” ከምዝበለ። ንጸዋዕታ ክርስቶስ ሰሚዕና ክንክተሎ ምስ እንውስን ንሱ ፍቕሩ ይገልጸልና: ብርሃኑን ሓይሉን ይህበና። ንመገዲ ጸልማት ገዲፍና ብብርሃን ክርስቶስ ከም እንጎዓዝ ይገብረና።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እምበአር ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ፡ ቃል አምላኽ ክሰብኩ ክልእኾም ዝጸውዖም – እዚ ጸዋዕታ እዚ ከከም ጸዋዕታና ንኹሉና – ንነፍሲ ወከፍና ምኻኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን አለና። ክርስቶስ ሎሚውን ምስኡ ንክንከውን – አሰሩ ኽንክተል – እሙናት ሓዋሪያቱ ኮይና ክንርከብ፡ ቃሉ ክንሰምዕን፤ ብቃላትናን ተግባራትናን ንወንጌል ክነብሮን ክንምስክሮን ይዕድመና አሎ። ምስ ክርስቶስ ምንባርን አብ አገልግሎት ስብከተ ወንጌል ጽሙድ ምኻንን እቲ ክልተ ዓንዲ ተልእኾ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ኢዩ። እዚ ኢዩ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ሓላፍነትን ተልእኾን አሰኪምዎም ዝኸደ። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር እዚ ተልእኮ እዚ ከምዘለና አሚና እንደገና ተል እኾና አሓዲስና ተዓጢቕና ንኽርስቶስ ክንስዕቦን ክንሰብኮን ንዕደም አለና።
ኢየሱስ ናብ ቤት ምስ አተወ ኸአ ንሱን ደቂ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ካሳዕ ዚስእኑ ከም ብሓድሽ ብዙኅ ሕዝቢ ተአከበ። እቶም አዝማዱ ኸአ “ ዓቢዱ እዩ” ኺብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መጹ። ይብለና ኣብቲ ናይ መጨረሻ ፍቅዲ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል ኣምላኽ። ምኽንያቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ካብ ትምህርቲ ኣይሁድን ፈሪሳውያን ፍሉይ ስለዝነበረ። “ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ – ካብ ጐይታኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን….. ከምዚበለ ጎይታናን ኣምላኽናን፡ ሎሚውን ምናልባት ነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝተጸዋዕናሉ ጽውዓ እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ዓለም ከም ዕቡዳት ከም እትቖጽረና ኣቀዲምና ክንፈልጥ ይግበኣና። እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ክርስቲያናዊ ጸዋዕታና እሙናት መገልገልቱ ኮይና ንኽንርከብ ኣማልድነት ኣዴና ማሪያም ኣይፈለየና። ኣሜን

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………።
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋብር

Leave a Reply

Your email address will not be published.