አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 21.2018

፩ሰንበት ዘአስተርእዮ
አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ዮሓ.2፡1-11

አስተንትኖ

ሎሚ ቀዳመይቲ ሰንበት ፩ዘአስተርእዮ ተባሂላ ትጽዋዕ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቃና ዘገሊላ ምስ ማሪያም አዲኡን ምስ ደቂ መዛሙርቱን ተረኺቡ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ፈጸመ።
ዮሓንስ ንማሪያም አብ ክልተ ዓበይቲን ወሰንቲን ግዚያት ወዲ አምላኽ አብ ሕይወቱ ክብሩ ዝተግልጸሉ ይዝክራ። አብ ቃና ዘገሊላ ከምኡውን አብቲ ናይ መጨርሽታ ሕይወቱ አብ እግሪ መስቀል ምስ ዮሓንስ። ማሪያም ምስ ወዳ አብ ቃና ዘገሊላ ተረኪባ “ወይኒ እምበር የብሎምን” እናበለት ክትዛረብ ንርእያ። ሕጽረት ወይ ስእነት ወይኒ – ሓደ ምልክት ናይ ጋሂ የስምዕ፡ ስለዚ አብዚ መርዓ ናይ ገሊላ ሓደ አድላዪ ዝኾነ ክፋል ናይ ሓጎስ ጎዲሉ ይርከብ። ምኽንያቱ ወይኒ ከምቲ መዝሙር ዳዊት አብ መዝ.104,15 ዝብሎ ንልቢ ሰብ ስለ ዘሕጉስ”
አብዚ ማርያም ኣቀዲማ ነቲ አድላይነት ናይቲ መርዓ ትርዳእ፡ ካብ ፍቑር ወዳውን ከይተሓተት ተማልድ። ወዳ ከኣሊ ኩሉ ምኳኑ ስለ ዚፈለጠት “ወይኒ እምበር የብሎምን” እናበለት ትሕብሮ። ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ሓዋሪያዊ ተልእኽኡ ፍቓድ አቡኡ ምፍጻም ምኻኑ ንምርዳእ “ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺኸ እንታይ ኣሎኒ፧ “ጊዜየይ ጌና ኣይበጽሐን” እንተበላ – እንተኮነ ክርስቶስ ነታ ብእምነት ንሰላምታ ገብርኤል መልአኽ ዝተቀበለት – መደብ እግዚአብሔር አብአ ንኽፍጸም ሕራይ ዝበለት – ንልመናኣ ክነጽግ ኣይተረክበን። ንሳውን በቲ መልሲ ናይ ወዳ ከይተሰናበደት “ ንሱ ዚብለኩም ኩሉ ግበሩ” እናበለት ከአ ነቶም አገልገልቲ ትእዝዞም። በዚ ኸአ ንሓዋሪያት – ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ እናበለት ተአዘዝቲ – ሰብ እምነት ንኽንከውን – እቲ እግዚብሔር ዝአዘዘና ንኽንፍጽም ትምህረና። ማሪያም ሕጂውን አብ ሕይወትና ዘድልየና ጸጋታት ንኽንረክብ ከም እተማልድ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንርድእ። ንሱ እቲ ንጉስ ሰማይን ምድርን ብአአ ካብ መጻና ንሕናውን – ንሕናውን ብአአ ክንረኽቦ እነሀት አዴኹም ኢሉ ሓዲጉልና ኢዩ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ሰለስተ ነገር ክንመሃር ንኽእል፡ መጀመርታ መርዓ ወይ ኪዳን ስጋብ ክንደይ ክቡር ምኻኑ ንኸረድአና ክርስቶስ ጎይታና አብ መርዓ ተረኺቡ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ኽፍጽም ከምዝተረኽበ። ካልአይ ማሪያም አብ ወዳ ዝነበራ እምነት። ሳልሳይ ክንመሃሮ ዝግበአና “ወይኒ እምበር የብሎምን” ብምባል ማሪያም ንአድላይነት ካልኦት ወይ ንአድላይነት አሕዋትና ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ ከምዝግበአና ትምህረና። ማርያም እምበኣር አብ ኩሉ ድኅነትና እትተሓባበር አብ ግዜ ጸገምና ካብ ኣምላኽ እተማልድን ብእግዚኣብሔር ዝተዋህበትና ጠበቃን አደን ኢያ።
እቲ አብ መንጎ ክርስቶስን ማሪያምን ዝነበረ ዝምድና መሰረቱ አብቲ ዝነበሮም ናይ ስጋ ዝምድና ዘይኮነስ አብቲ ናይ ማሪያም እምነት ኢዩ ነሩ “ እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ብምባል ነቲ ቃል ስለዝተቐበለት ኢዩ ነሩ። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ እንሆ አዴኻን አኅዋትካን አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ” ምስበልዎ። ንሱ ድማ “ አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ በዓል መን እዮም፧ ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቃድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” እናበለ መለሰሎም። በሎም።. ማር 3.31-35
ነዘን አጋንእ ማይ ምልኡወን” በሎም። ንሳቶም ከአ አፍ ንአፉ መልእወን። ሽዑ ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ” በሎም። ንሳቶም ከአ ወሰዱሉ። ማሪያም እምበአር አብዚ ናይ ሎሚ አምሳል ቤተክርስቲያን ኮይናውን ትርከብ። ንሳ በቲ እምነታ ንደቃ ናብቲ ሓደ መራሒአ ተቕርበና። ካብኡ ተቐቢላ ከአ ጸጋታት ት ዕድለና። እቶም አገልገልቲ ኸአ ሓዋሪያት ነፍሲ ወከፍና አብ ክርስቶስ እንአምን።
አብዚ እቶም አገልገልቲ ዓቢ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ንርዳእ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ንምፍጻም ተሓባበርቲ ይጥቀም። ንሱ ነቲ ዘደንቕ ተግባር እግዚአብሔር ንበይኑ ክፍጽሞ አይደሊን ሰባት አገልገልቲ ይዕድም። ናይ ነፍሲ ወከፍና ምትሕብባር ሓገዝ ይደሊ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብተወሳኺ ጸጋ እግዚአብሔር ብዘይ መንጎኛ ከምዘይመላለፍውን የርደአና። ጸጋ እግዚአብሔር ናብ ሕዝቡ ናብ ነፍሲ ወከፍና በታ መርዓት ክርስቶስ ዝኾነ ቤተክርስቲያኑ ከምዝመጽአና ክንርዳ ይግበአና።
ማሪያም ሎሚውን አብ ኩሉ ጉዑዘና ዘድሊየና ጸጋታታ እናማለደት ተሰኒየና። አሜን

Leave a Reply

Your email address will not be published.