አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ.23.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.3:31- ፍጻ

ኣዲኡን ኣኅዋቱን ናብኡ መጹ፥ አብ ወጻኢ ቖይሞም ከአ ኺጽውዕዎ ለአኹሉ። ብዙኅ ሕዝቢ ኸአ አብ ዙር ያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ፥ “ እንሆ አዴኻን አኅዋትካን ( አኃትካን) አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ “በልዎ። ንሱ ድማ “ አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ ብዓል መን ኢዮም፧” እናበለ መለሰሎም። ነቶም አብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ፡ አደይን አኅዋተይንሲ እነዉ። ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” በሎም።

አስተንትኖ

ዝኸበርኩም ኣኅዋትን ኣኃትን ክርስቶስ እቲ ወዲ አምላኽ አብዚ ዓለም ብምምጻእ ፍቓድ እግዚአብሔር ምፍጻም – እቲ መዓልታዊ መግቡ ከምዝነበረ። ነቶም ኩሎም ከም ወዲ አምላኽ – ከም መድኅኖም ዝቕበሉዎ ኸአ የፍቅሮም ከምነበረ ቃል አምላኽ የዘንትወልናን ይምህረናን። እዚአቶም እቶም ሓቀኛታት ደቂ እግዚብሔር ይኾኑ፡ እታ መንፈሳዊት ስድራ ቤት ክርስቶስ ከአ ይምስርቱ። ነዛ መንፈሳዊት ማሕበር አመንቲ እዚአ ኸአ ክርስቶስ ካብቲ ስጋዊ ዝምድና ዝለዓለ ክብሪ ሂቡዋ ይርከብ።
ኣዲኡን ኣኅዋቱን ናብኡ መጹ፥ አብ ወጻኢ ቖይሞም ከአ ኺጽውዕዎ ለአኹሉ። ብዙኅ ሕዝቢ ኸአ አብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ፥ “እንሆ አዴኻን አኅዋትካን (አኃትካን) አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ “በልዎ። ንሱ ድማ “አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ ብዓል መን ኢዮም፧” እናበለ” ካብ ስጋዊ ዝምድና ክርሕቕ ንርእዮ፡ ምኽንያቱ ክርስቶስ እቲ ሓዳስ መንፈሳዊ ስድራቤት ዝምስርተላ ግዜን ሰዓትን አኺሉ ነበረ። ነቶም አብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ ብምጥማት ከአ ንሳቶም አኅዋቱ አኃቱ አድኡ ምኻኖም ብምልክት ይገልጸሎም። አስዒቡ ከአ” አደይን አኅዋተይንሲ እነዉ። ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” እናበለ ነቲ ብምልክት ዝገለጾ ብቓላቱ ደጊሙ ይገልጾ።
አብ ቅድሚኡ እቶም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ አኃዋት – አኃት – አደ ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ይርከቡ። እቶም ንቓል አምላኽ ሰሚዖም አብ ሕይወቶም ዝነብሩዎ እዚአቶም ብሓቂ ደቂ እግዚአብሔር – ስድራ – ቤቱ – አባል እታ ብኽርስቶስ ዝቖመት ቤተክርስቲያን ይኾኑ። ናይዛ ስድራቤት አባል ቀዳመይቲ ባዕላ ማሪያም ትኸውን። ንሳ እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት ንቃል አምላኽ አብ ከርሳ ዝተቐበለት ቀዳመይቲ አማኒት ስለዝኾነት። አብዚ ‘እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ስለዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኪ” ዝብል ቃል ኤልሳቤጥ ክንዝክር ንኽእል።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ስለዚ ንሕና ድሕሪ ብስጋ ካብ አቦናን አደናን ተወሊድና – እንደገና ብማይን መንፈስ ቅዱስን ተወሊድና፡ መሰል ናይ ውልድነት ረኺብና ኢና። ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ኮይና ኢና። አባላት ናይታ መንፈሳዊት ስድራ ቤት ኮይና ኢና። ሎሚ እምበአር ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ዕብየት ጸዋዕታና – ዕብየት እቲ ዝተቐበልናዮ ጉን ዖ ክንዝክር ይግበአና። ነቲ “ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ሓወይ ሓፍተይ አደይ እዩ” ዝበሎ ክርስቶስ – ንሕናውን አብ ኩሉ ጉዑዞና ቃሉ እናስተንተና ፍቃዱ ንኽንፍጽም አብነትን አማልድነትን ቅድስቲ ማሪያም አደና አይፈለየና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.