አስተንትኖ ቃል አምላኽ 22.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.3:22-30

አስተንትኖ

“ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ንሰብ ኩሉ ኃጢአትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ኺኅደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና፥ ንዘለዓለም ኩነኔ ደአ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ አይኅደገሉን እዩ።”
አብዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ መምህራን ሕጊ ህላዌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓደ ፈታኒ ዘፍርህ ጉዳይ ገሮም ይሃስብዎ ንሥልጣኖም። ምኽንያቱ እቶም ዝኽተልዎም ዝነበሩ አሕዛብ ነቲ አረጊት ትምህርቲ ገዲፎን ናብቲ ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትምህርቲ ይኸዱ ስለዝነበሩ። ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ጎይታ ንኽኩኑኑ ዝመጹ መምህራን ሕጊ – ብኤል ዜቡል ዘውጽኦም ዘሎ” እንዳበሉ ይዛረቡ። ኢየሱስ አብ ግዜ ጥምቀቱ አብ ዮርዳኖስ መንፈስ ቅዱስ ብምሳል ርግቢ አብ ልዕሊኡ ኸምዝወረደ ነንብብ። በንጻሩ ፈሪሳውያን ግና ርኹስ መንፈስ አለዎ ክብሉ ይርከቡ።
ንሱ ድማ ብምሰላ ከምዚ እንዳበለ ይምልሰሎም። “ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኼውጽኦ ይኽእል፧ ሓንቲ መንግሥቲ ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት፥ እታ መንግሥቲ እቲአ ኽትቀውም አይትኽእልን እያ። ሓንቲ ስድራ ኸአ ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት፥ እታ ስድራ እቲአ ኽትቀውም አይትኽእልን እያ። ከምዚ ኢሉ ብምሰላ ድሕሪ ተዛሪቡ ቀጺሉ ሓደ ትምህርቲ ይህብ። “ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ንሰብ ኩሉ ኃጢአትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ኺኅደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና፥ ንዘለዓለም ኩነኔ ደአ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ አይኅደገሉን እዩ።” በሎም።
አብዚ መምህራን ሕጊ ነቲ ስራሕን ተግባርን መንፈስ ቅዱስ ክጸርፉን ከራኽሱ ይርከቡ። ኽሲ መምህራን ሕጊ ምጽላም ምክፋእ ጥራይ አይነበረን እንታይ ደአ ምርኻስ ንመንፈስ ቅዱስ። ነቲ ክርስቶስ ተሰኪሙዎ ዘሎ ሓይሊ አምላክ ምስ ሸይጣን ክተማሳስሎ ማለት ነቲ ተግባርን ስራሕን ተልእኮን መንፈስ ቅዱስ ምቅዋም ማለት ኢዩ። ብተወሳኺ ነቲ ምሕረት አምላኽ አባኻ ከምዘይሰርሕ ምግባር ማለት ኢዩ።
ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ማለት እግዚአብሔር ብኽርስቶስ ከምዝሰርሕ ምንጻግ ማለት ኢዩ። እዚ ምንጻግ እዚ እቲ ዝዓበ ናይ ወዲ ሰብ ሓጢአት ኢዩ። ወዲ ሰብ አብዚ ኩነታት ስጋብ ዘሎ ንድኅነት ርሁቕ ይኸውን። “ ብእኡ ክንድኅን ዚግባእ ካልእ ስም አብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ አይተዋህበን። ስለዚ ድኅነት ብሓደ ኻል እ ከቶ የልቦን። ግ.ሓ.4,12. እምነት አብ ክርስቶስ ጥራይ ኢዩ አብቲ መንግስተ አምላኽ – አብ ድኅነት አምላክ ከሳትፈና ዝኽእል።
ስለዚ አብዚ ክንርድኦ ዘለና እግዚአብሔር መሓሪ አቦ ኢዩ። ኃጢአት አንጻር መንፈስ ቅዱስ ነቲ ብ እግዚአብሔር ብነጻ ዝወሃበካ ዝቐርበልካ ምሕረት ምንጻግ ማለት ኢዩ። እግዚአብሔር አይኮነነ ክምሕር ዘይደሊ፥ ምኽንያቱ ምሕረት አምላክ ደረት ይብሉን፤ ወዲ ሰብ ኢዩ ነቲ ድሕነት ዘይቅበሎ፡፡ ንምሕርተ አምላኽ ዘይምቅባል ከአ ኩኔኔ የምጽእ። እግዚአብሔር ግና መዓልታዊ ተሳተፍቲን ወረስቲ መንግስተ ሰማይን ንኽንከዊን ወትሩ ዕድምኡ ምስ አቅረበ ኢዩ። ንሕና ነዚ ዕድመ እዚ ተቀቢልና አብ ምሕረቱ አሚና አብ ቅድሚኡ ክንቀርብ የዲሊ። እቶም ተነሲሖም ምሕረቱ ክቕበሉ ዘይደሊዩ – ነቲ ጸጋ አምላኽ ንምቕባል ማዕጾ ልባትና ንዓጹ አለና። በዚ ኸአ ንኅድገት ኃጢአቱን፤ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበ ድኅነቱን ስለንነጽግ፤ ናብ ዘለዓለማዊ ጥፍአት ነምርሕ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተአምር ሓድሽ ትምህርቲ ካብቲ ልምድን አከያይዳን ፈሪሳውያን ወጻኢ ስለዝነበረ አብ መንጎ መማህራን ሕጊን የሱስን ዘይምስምማዕ ይፍጠር። ንአብነት አዝማዱ ዓቢዱ ኢዩ ዝብል እምነት አሕደሩ። እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ “ ርኹስ መንፈስ ከምዝሓደሮ ገሮም ይገልጽዎ”
ዝኸበርኩም ኣኅዋትን ኣኅትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና እምበአር ነፍሲ ወከፍና ገዛእ ርእስና ምሕረት አምላኽ ንምቕባል ወትሩ ኽፉታት ክንከዊን ይግበአና። ናብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ምሕረትን ቡራኬ አምላኽን ክንቅበል ይግበአና። እግዚአብሔር ብአማላድነት ኪዳነ ምሕረት ነዚ ይሓግዘና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋብር

Leave a Reply

Your email address will not be published.