አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 24.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.4:1-9

አስተንትኖ
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ስዝስዕብዎ ዝነበሩ አሕዛብ ብምሳሌ ጌሩ ክምህሮም ይርከብ። ቃል አምላኽ አብ አርባዕተ ስተፈላለየ መሬት አብ መንገዲ፤ አብ ከውሒ ፤አብ ማእኸል እሾኽ – አብ ጽቡቕ መሬት ክዝራእ ንርኢ። እዞም አርባዕተ ዓይነት መሬት አምሳል ናይ ነፍሲ ወከፍ ልባትና ወይ አርባዕተ አገባብ መገዲ ወዲ ሰብ ምስ ቓል አምላኽ ዘለዎ ርክብ የስምዕ። አብዚ ኢቲ ዝዘርእ አምላኽ ባዕሉ ክኸውን እንከሎ፡ ኢቲ ዝዝራእ ከአ ቃል አምላኽ ኢዩ። እቲ መሬት ከአ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ንኸውን። እግዚአብሔር ከአ ብዘተፈላለየ መገዲ አብ ነብፍሲ ወከፍ ልቢ ወዲ ሰብ ቃሉ ይዘርእ።
እንሆ ዘራኢ ኪዘርእ ወፈረ። ኪዘርእ ከሎ ገለ አብ ጥቃ መገዲ ወደቀ። አዕዋፍ መጺአን ድማ በልዕኦ። እዚ አብ መንገዲ ዝወደቀ ዘርኢ አብ ላዕሊ ኢዩ ዝተርፍ፤ በዕምቀት አብ መሬት ክአቱ፡ ከምቲ ዘድሊ ሱር ክሰድድ አይክእልን። አብዚ ነቲ ዮሓንስ አብ 8.37 ዝብሎ ክነንብብ ንኽእል፦ ንስኻትኩም ዘርኢ አብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ እየ። ቃለይ አባኻትኩም ስለዘይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደልዩ አሎኹም። እዚ ዝበሎ ከአ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ አብ ሰማዕቱ ቦታ ስለዘይረኸበ ኢዩ። ብርግጽ ሎሚ ንዓይ ኢዚ ቃል እንታይ ይብለኒ። ብሓቂ ነዚ ዝሰምዖ፡ ዝዝራአለይ ዘሎ ቃል ሕይወት አብ ሕይወተይ፤ አብ መዓልታዊ ምንቅስቃሰይ፤ አብ ልበይ፤ አብ ሓዳረይ ቦታ ይረክብዶ አሎ፧ ወይስ ከምቲ አብ መገዲ ዝተዘርአ፤ ዝወደቐ ቃል ኮይኑ ቀለብ አዕዋፍ ይኸውን አሎ።
ገሊኡ ኸአ ብዙሕ መሬት አብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ፤ ዕምቆት መሬት ስለዘይብሉ ድማ ቐልጢፉ በቖለ። ጸሓይ ምስ በረቐት ሓጎጎ፡ ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ሓረረ’’ እቲ አብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዚኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። ብፍላይ በዚ ሎሚ ዓለምና ካብ እግዚአብሔር ሪሒቑ ንገዛእ ርእሱን ዓለምን አብ ዘምልኸሉ ዘሎ ግዜ ንሕና ምስ ቃል አምላኽ ዘለና ርክብ እንታይ ይመስል። አብቲ መንፈሳዊ ሕይወትና ቃል አምላኽ እንታይ ተራ አለዎ፧ እምበአር ነቲ ቃል ሰምዐ እቲ ቃል አባይ ሱር ንክሰድድ ንፈተና ናይዚ ዓለም ንኽንስዕር ወትሩ አርዑት ቃል አምላኽ ክንሕንገጥ የድሊ።
እቲ አብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፡ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ። ብዙሕ ግዜ ቃል አምላኽ አብ ቤተክርስቲያን ንሰምዖ ኢና፡አብ ገዛውትና ምስ ተመለስና ግና ንኽነብሮ የጸግመና። ምኽንያቱ በዚ ናይ ዓለም ነገራትን ፈተናታትን ሕይወትና ስለዝዕብለል። ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ብግላዊ ጸሎት ስለዘይነሰንዮ። እቲ ቃል ተሃኒቁ ብዘይ ፍረ ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፤ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈርህ፤ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ። ገሊኡ ግና አብ ሽቡቕ መሬት ወደቐ፡ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ፤ ገሊኡ ሠላሳ ድማ ፈረየ፡፤ እትሰም ዕዘላቶ እዝኒ ይስማዕ። እዚ ምስላ እዚ ነቲ አብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኩነታት ጠባያት ነቲ ቃል ተቐቢልና ሚእቲ ሰላሳ ከይንፈሪ ዕንቕፋት ዝኮነና ንክነለሊ ይምህረና።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ዘሪኢ ቃል አምላኽ አለና። እዚ ቃል እዚ አብ ልባትና ንኸዕርፍ ንኽበቁል፡ ፍረ ንኽህብ ክነፍቅድን ቦታ ክነዳልወሉን የድሊ። ደጊም ንኽርስቶስ ኢየሱስ “ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብአኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርክምዎ፡ አብኡ ተሠሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን አብ እምነት ጽንዑ። አብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ፤ አብ ባህሊ ሰብን አብ አተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚአን ዝተመስረተ ኮንቱን መዓሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እካ ከይማርኸኩም ተጠንቀቑ። እናበለ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲያስ ይጽሕፍ። እግዚአብሔር መዓልታዊ ሕይወትና ምስ ዳዊት ሓቢርና “ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፥ ንመንገደይ ብርሃን እዩ፥ እናበልና ሕይወትና ብቃል አምላኽ መሪሕና እንኽእለሉ ጸጋታቱ ይዓድለና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.