አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 25.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ግ.ሓ.22:6-11
ማር.16:15-18

አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃውትን አኃትን አብቲ ቀዳማይ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዝሰማ ዕናዮ ሓይሊ አምላኽ ንጳውሎስ ከምዝለወጦ ክነስተንትን ይዕድመና። ካብ መሳደዲ ሰዓብ ክርስቶስ ሓዋሪያ ክርስቶስ፡ ተባዕ ሰባኺ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ክኸውን በቒዑ። ስጋብ ህጂ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ቃል አምላኽ ብትብዓት ሰቢኹ።
ቅዱስ ጳውሎስ አብ እምነቱ ቀናእ ነበረ። ከምቲ ባዕሉ ናብ ሰብ ሮሜ እንክጽሕፍ ዝብሎ ግና እቲ ቅንኡ አብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመስረተ ነበረ። ጳዎሎስ በቲ አብ እምነቱ ዝነበሮ ቅንኢ፡ ምእንቲ ሕብረት ሕዝቡ ሰርሐ። ነዚ ንምትግባር ከአ ብቕንኢ ኩሉ ኢቲ አሎ ዝበሃል መሳርሒ ብምጥቃም ጸዓረ። እግዚአብሔር ግና ከምዝቕየር ገበሮ። ነቲ ሃንደበታዊ ካብ ሰማይ አብ ዙርያኡ ዘንጸባረቐ ብርሃን ገሩ “ጻውል ጻውል ንምንታይ እተሰጎኒ ፧’ ዝብል ድምጺ ከምዝመጾሞ ጳውሎስ ከአ “መን ኢኻ ጎይታይ “ እናበለ ኽሓቶ ተረኽበ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “አነ እቲ ንስኻ እተሳድደኒ ዘሎኻ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢየ ” ምስበሎ ‘ ጎይታይ እንታይ ክገቢር ትደሊየኒ ፧ እናበለ ክሓቶ ንርኢ።
ነቲ ጎይታይ እንታይ ክገቢር ትደሊየን ዝብል ሕቶ ናይ ጳውሎስ “ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ – ‘ተንሥአካ ናብ ደማስቆ እቶ ከምዝበሎ ጳውሎስ ባዕሉ የዘንቱ። ናብታ ንሱ ባዕሉ ዝመስረታ ንእሽተይ ቤተክርስቲያን፡ ወይ ማሕበር አመንቲ ይሰዶ። እቲ ኽገብሮ ዘለዎ ከአ አብኡ ከምዝንገሮ ይሕበሮ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕናውን አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና አንጻር ጸዋዕታና፡ አንጻር እምነትና ምስ እንጎዓዝ – ብርግጽ ነቲ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና አብ መስቀል ዝወዓለ አምላኽና እንደገና ንሰቕሎ ነሳድዶ። ስለዚ አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ክንልወጥ ይግበአና። “ ኦ ጎይታይ በዲለካ ኢየ፡ እንታይ ክገቢር ትደሊየኒ ክንብሎ ኽንክእል ይግበአና። ከምቲ ናይ ጳዎሎስ ንዓናውን ክርስቶስ ጎይታና ንነፍሲ ወከፍና ናብታ ቤተክርስቲያኑ እዩ ክልእኸና። እታ አደ ኩሉና ዝኸነት ቤተክርስቲያኑ ኸአ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ዘለና ክትነግረና ኢያ።
አብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል እንተረአናውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ፥ ንብዘሎ ፍጥረት ከአ ወንጌል ስበኩ፥ እቲ ዝአመነን ዝተጠምቀን ኪድኅን እዩ፡ እቲ ዘይአመነ ግና ኪኹነን እዩ፡ እናበለ ሓላፍነት ከሰክሞም ንርኢ። ሎሚውን እንተኾነ ክርስቶስ ብቤተክርስቲያኑ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ እቲ ግድነት ናይ ስብከተ ወንጌል ናብ ኩሉ ክበጽሕ የዘኻኽረና። እቲ ብርሃን ዝኾነ ቃል አምላኽ ካብ ማንም ሰብ ምስጢራዊ ክኸውን አይደሊን። ቃል አምላኽ አብ ኩሉ ክፋል ናይዛ ዓለም ክዝራእ ይብህግ። ወላሓደ ክፋል ናይዛ ዓለምና እካ ይኹን መለኮታዊ ዘርኢ ከይበጽሖ ክተርፍ አይደሊን። እንታይ ደአ ናብ ምሉእ ዓለም ብምኻድ ቃል አምላኽ አብ መንጎ አሓዛብ ክስበኽ ይእዝዝ። እዚ ተልእኾ እዚ ከምቲ አቀዲማን ዝረአናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፥ ንብዘሎ ፍጥረት ከአ ወንጌል ስበኩ፥ እቲ ዝአመነን ዝተጠምቀን ኪድኅን እዩ፡ እቲ ዘይአመነ ግና ኪኹነን እዩ፡ እናበለ ሓላፍነት የሰክሞም።
ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያንውን እዚ ሓላፍነት አለዎ፡ ብፍሉይ መገዲ ቃል አምላኽ ብቓሉን ብሕይወቱን ነኅሕዋቱ ነቲ ክርስቶስ ኩሉ ዝበሎን ዝገበሮን ክሰብኮ ይግብኦ።. ከምቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ አብ ምዕራፍ 10፡14-17 እንክጽሕፍ “ ግናኸ ዝበሎ “ብእኡ ከይ አመኑ ከመይ ኢሎም ኪጽውዕዎ እዮም፧ ብዛዕብኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፧ ብዘይ ሰባኺኸ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፥” እናበለ እምነት ቃል አምላኽ ካብ ምስማዕ ከም እትመጽእ ዝምህረና፡ አብዚ ለውጢ ንስሓ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ አብ እንዝክረሉ ዘሎና ግዜ ነፍሲ ወክፍና ብቓል አምላኽ ልባትና ተተንኪፉ አብነት ቕዱስ ጳውሎስ ተኸቲልና ጎይታይ እንታይ ክገቢር ትደሊየኒ እናበለና፡ ሓቀኛታት መሳኻኽር ክርስቶስ ኮይና እንርከበሉ መንፈሱን ጥበቡን ይዓድለና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.