አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 26.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.10:1-12

አስተንትኖ

‘ ነቲ ጎይታ እኽሊ ፡ ንእኽሉ ዓየይቲ ኪልእኽ ለምንዎ

ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ዘለዓለማዊ ሕይወት ንኸውርሰና ዘለዎ ድልየት ክነስተንትን ይዕድመና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 72 ሓዋሪያት ቃል ሕይወት ድሕነት ንኽሰብኩ ክ እውጁ ከምዝለኣኸ የዘንትወላና።
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተዓፊኑ ደኺሙ ዝነበረ ክብሪ ማሕበራዊ ወይ ሕውነታዊ ሕይወት ከሕድስ ከተዓራርን ሓደ መግለጺ ኪዳን ወይ መግለጺ መንግስተ አምላኽ ኮይኑ ንክርከብ ከአ ይምጽእ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 72 ሓዋሪያት ብምሻም በብኽልተ ክልእኾም ይምህረና። ከምዚ ኸአ ክብሎም ተረኽበ ‘ እኽሊ ብዙሕ ኢዩ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም። ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ፥ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኽ ለምንዎ። ክርስቶስ አብቲ ተልእኾኡ ዝሕግዙ ዝተሓባበሩ 72 ሓዋሪያት ክልእኽ ይርእዮ። ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘለዎ ክልእኾም ይርከብ። ተልእኾ ግላዊ ዘይኮነ ሓበራዊ ምኻኑ ንምግላጽ ከአ በብኽልተ ክልእኾም ይርከብ።
ካብዚ ናይ ሎሚ ቃላ አምላኽ ተበጊስን እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ንነፍሲ ወከፍ ኣመንቱ ዝሓተና ጸሎት እዩ። ብዙሓት ብሰንኪ ቃል አምላኽ ዘመሓላልፈሎም ብምስአን አብ ጸልማት ዝመላለሱ ዝነብሩ ምስ ረአየ ‘እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኪልእኽ ክንልምን” ይዕድመና። ነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ሓላፍነት ክወስድ ከምዘለዎ ይምህረና፡፡ ስለዚ ክንጽሊ እግዚአብሔር አብቲ ዘዲሊ ቦታ ተሓባበርቲ አገልገልቲ ክሰደልና። እግዚአብሔር ተልእኾኡ ቀጻልነት ንኽህልዎ ሰራሕተኛታት ክሰደሉ። ቀጺሉ ነቶም ንሓደ ዕላማን ተልእኾን ዝመረጾም ሓዋሪያት ከምዚ እናበለ ክእዝዞም ይርከብ፦ “ኪዱ እንሆ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ይሰደኩም ኣለኹ” እናበለ ተልእኾ ስጋብ ክንደይ ጽንኩር ምኻኑ የረድኣና። ንግዚአብሔር ንምግልጋል – ቃል አምላኽ ንምብሳር መስቀል ከምዘለዎ አቀዲሙ ይሕብሮም። ሎሚውን ንዓና ነፍሲ ወከፍና አብቲ አገልግሎት አምላኽ አብ ንዋፈረሉ ግዜ “ኪድ/ኪዲ እንሆ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ይሰደካ/ኪ ኣለኹ ይብለና አሎ። ስለዚ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ አብቲ እምነትና፡ ተስፋ ብዘይ ምቅራጽ ክንጎዓዝ አለና። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ክብሩ ክገልጸልና ኢዩ። ነቲ አብ ጉዑዞና፡ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፤ እምነትና፡ ስድራና፡ ቁምስናና ብዝተፈላለየ መገዲ ክዘርግ ዝመጽእ ሸይጣን ዕድል ክንህቦ አይግበአናን። ብኻሊእ አጋጣሚውን ንሓዋሪያቱ ከምዚ እናበለ ክምህሮም ይርከብ። “እቲ መስቀሉ ጸይሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ ነዓይ ኣይበቅዕን’ዩ” ስለዚ ሓቀኛ ሓዋሪያ ናይ ክርስቶስ ኮይንካ ንኽትርከብ መከራ ክትሰግር – መስቀል ክትስከም ቅሩብ ክትኸውን ከምዘለካ የረድአካ። ብስሙ ስደት መከራ ከምዘሎ ክንርዳእን ክንፈልጥን ይግበአና፡፡ ከምቲ ባዕሉ ጎይታና ዘተስፈወና ግና እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ከዕወት ክድሕን ኢዩ። አብቲ መስቀል ዓወት ሓጎስ አሎ በዚ እምነት ኢዮም፤ ከአ ሓዋሪያት ብተባዕነት ንኽርስቶስ ክሰብክዎ ዝተረኽቡ። ብተወሳኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ አብቲ ሓዋሪያዊ ጉዑዞኦም ተልእኾምን ወላሓንቲ ከይማልኡ ይእዝዞም፡ አብ እትአትውዎ ቤት እዚአ ሰላም ይኹን በሉ። አብኡ ፈታዊ ሰላም እንተሎ ሰላምኩም አብኡ ክሓድ

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.