አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ- 28.2018

፪ ሰንበት ዘአስተርእዮ

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 2፡41-ፍ

  • አስተንትኖ

“በል ወደይ፥ ስለምንታይ ደአ ኸምዚ ገበርካና፧ እንሆ አነን አቦኻን ተሸጊርና ኽንደልየካ ቐኒና” በለቶ። “ ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ፧ አብቲ ናይ አቦይ ቤት ክህሉ ኸም ዚግብአኒዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧”
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ድንግል ንማሪያምን ዮሴፍን ኢየሱስ ወዲ ፩፪ ዓመት ምስ ኮነ ናብ ኢየሩሳሌም ከምዝደየቡ፤ ክምለሱ ከለዉ ከአ ኢቲ ሕጻን ካብኦም ብምትተራፍ አብ ቤት መቕድስ አብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ ፥ ክሰምዖምን ኪሓቶምን ከሎ ከምዝረኸብዎ የዘንትወልና።
ንማሪያምን ዮሴፍን ወላካ እግዚአብሔር ንክርስቶስ መድኅን አብቲ መጀመሪያ ሕይወቱ ከሰንይዎ ክሕብሕብዎ እንተቀራረቦም ገና ክርድእዎ አይክአሉን። እዚ ነቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ባህርያት የንጸባርቕ። እግዚአብሔር አብ መዓልታዊ ሕይወትና ወላ እካ ብዙሕ ጸጋታት ህያባት እንተ ዓደለና፡ አብ ሕይወትና ዘደንቕ ነገራት እንተገብረ ብዙሕ ግዜ አይነስተውዕለሉን። ብዙሕ ግዜ እምነት ይጎድለና።
ክርስቶስ እምበአር አብ ቤት መቕድስ አብ ማእከል መምህራን ብርካብ እቲ ምስ አብኡ ዝነበሮ ስምድና ሕብረት ይገልጽ። ማሪያምን ዮሴፍን እዚ ክርድእዎ አይክእሉን ነይሮም። እቲ ወንጌልውን ባዕሉ ዝብሎ ኢዩ፤ ነቲ ንሳቶም ገና ነቲ ዝበሎም ዘረባ አየስተውዓልዎን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ነቲ ዘረባ ወለዱ ሰሚዑ ምስኦም ክምለስ ንርእዮ።
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ትሕቲ ወለዱ ማሪያምን ዮሴፍን፤ አብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ሰብን ብጥበብን ቁመትን ብጸጋን ይዓቢ ነበረ ይብለና ቃል አምላኽ። ሰብ ብምኻን መልክዕና ብምልባስ ከአ ከም ነፍሲ ወከፍና አብ ስዳራ ቤት አብ መንጎና ከም ነፍሲ ወከፍና ተጋዕዘ።
ስድራ ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተራ ስድራ ነበረት። ማሪያምን ዮሴፍን ንክርስቶስ አብ ሕይወቶም ተቀቢሎሞ ከዕብይዎን ክከናኸንዎን። ማሪያምን ዮሴፍን ድኅሪ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ሻቕሎት ናብ ኢየሩሳሌ ንድሕሪት ክደሊይዎ ተመልሱ። አብ ቤት መቕደስ፥ አብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ፥ ኪሰምዖምን ኪሓቶምን ከሎ ረኸብዎ። እቶም ዝሰም ዕዎ ዘበሉ ድማ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። አብዛ ስድራቤት እዚአ ክርስቶስ ማእኸል ቦታ ሒዙ ነበረ። ማሪያምን ዮሴፍን ነቲ ወዲ ፩፪ ዓመት ክርስቶስ ምስ ሰአንዎ ተሻቐሉ ሓዘኑ። ሎሚ ንሕና ካብ ክርስቶስ ክርሕቕ ከለና፡ አብ ሕይወትና ቦታ ክስእን ከሎ ከም ማሪያምን ዮሴፍን ክንሓዝንን ክንሻቐልን ይግበአና። ናብኡ ክንምለስ ክነናድዮ ክንረኽቦ ይግበአና። ምኽንያቱ ንሕና ብኽርስቶስ ዝተማእኸለ ሕይወት ክንሓንጽ ዝተጸዋዕና ኢና። ክርስቶስ አባና ንሕና አብኡ ክነብር ይግበአና። ሕይወትና ብኡኡ ክትምራሕ ንዑኡ ክትጸምእ የድሊያ።
በል ወደይ፥ ስለምንታይ ደአ ኸምዚ ገበርካና፧ እንሆ አነን አቦኻን ተሸጊርና ኽንደልየካ ቐኒና” በለቶ። “ ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ፧ አብቲ ናይ አቦይ ቤት ክህሉ ኸም ዚግብአኒዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧” በሎም ከምዚ ብምባል ከአ እቲ ሓቀኛ ናቱ እንታይነትን ተልእኾኡን ክገልጽ ይጅምር። ነቲ ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ርክብ ሕብረት ይገልጽ። አብቲ ናይ አቦይ ቤት ክህሉ ኸም ዚግብአኒዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧” ክርስቶስ ጎይታ አብዚ ዓለም እዚ ተልእኾ ነሩዎ። ተልእኾ ድኅነት – ንነፍሲ ወከፍ ፍጡር ምስ እግዚአብሔር ክዓርቕ- መገዲ ድኅነት ክሕብር። ፍቓዱ ዘይኮነ ፍቓድ እቲ ዝለአኾ እግዚአብሔር አብ ምፍጻም።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.