አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 01.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር. 6,7-13

 

  • አስተንትኖ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዓሠርተው ክልተ ናብኡ ጸዊዑ ብብኽልተ ገይሩ ኺልእኾም ጀመረ፥ አብ ልዕሊ ርኹሳት መናፍስቲ ድማ ሥላጣን ሃቦም። ንመገዲ ድማ በትሪ ጥራይ እምበር፥ ሳንጣ ኾነ እንጌራ ወይ ገለ ገንዘብ አብ ቅናውቶም ከይማል ኡ፥ አሣእን አብ እግሮም ከ እትው እምበር ኽልተ ቐሚሽ ከይሕኅዙ አዘዞም። ከምዚ ድማ በሎም፦ “ ካብኡ ኽሳዕ እትወጹ፥ አብቲ ዝአተኽምዎ ቤት ተቐመጡ። አብቲ ዘይተቐበሉኹም ወይ ዘይሰምዑኹም ዓዲ፥ ካብኡ ወጺእኹም ንአታቶም ምስክር ኪኾኖም ደሮና አእጋርኩም ንገፉ። ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ዓዲ እቲ አስ ንሰዶምን ገሞራን ክውም ዚቐለለን ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።’ ንሳቶም ድማ ወጺ ኦም ኹሉ ክንሳሕ ሰበኹ። ስለዚ ብዙኃት አጋንንቲ አው ጽ ኡ፥ ንብዙኃት ሕሙማት ድማ ዘይቲ እናቐብኡ አሕወይዎም።
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመርታ ግዜ ንሓዋሪያቱ ናብ ስብከተ ወንጌል ክልእኾም ንርኢ። ነቶም ዓሠርተው ክልተ ናብኡ ጸዊዑ ብብኽልተ ገይሩ ኺልእኾም ጀመረ፥ ነዚ ዓቢ ተልእኮ እዚ አብ ምፍጻም “ ንመገዲ ድማ በትሪ ጥራይ እምበር፥ ሳንጣ ኾነ እንጌራ ወይ ገለ ገንዘብ አብ ቅናውቶም ከይማልኡ፥ አሣእን አብ እግሮም ከእትው እምበር ኽልተ ቐሚሽ ከይሕኅዙ መምርሒ። በዚ ኸአ ብዛዕባ ድኽነት ይዛረቦም። ኣብዚ ሓዋሪያት ካብ ደቂ ሰባት ተቀባልነት ክረኽቡ ዘለዎም ንሳቶም በቲ ዝለብስዎ ዝሕዝዎ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኢቲ ምስክርነቶም ቃላቶም ክኸውን ከምዘለዎ የረድኦም።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ዕላማ ጸዋዕታ ሓዋሪያት እምበአር አብቲ ተልእኾ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስታፍ ኢዩ ነሩ። ነቲ ቃል ሕይወት ምስባኽ ኢዩ ነሩ። ሎሚ ንሕናውን ሓዋርያት ክርስቶስ ከም ምኻና መጠን ብቓልናን ብተግባራትናን አብዚ ተልእኾ እዚ ክንጽመድ ክንዋፈር ከምዘለና ክርስቶስ ይዕድመና አሎ። ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዚወስድ መንገዲ እዩ። ንነፍሲ ወከፋን ኸአ ምስኡ ክንጎዓዝ አብቲ ናቱ ተልእኾ ክንጽመድ – ሕይወትና ብናቱ ሕይወት ንኽንምርሕ ይዕድመና አሎ። ነቲ ጸዋዕቱኡ ሰሚዕና ኸአ ነቲ ፍቕሩ ክነስተማቕር – ከም ቅዱስ ዓውሎስ ሕይወትና ብምቕያር “ነቲ ነዓይ ረብሓ ዚነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ኸም ክሳራ ቆጸርክዎ። እወ ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ክርስቶስ…..ንኹሉ ከም ክሳራ እቖጽሮ….ንእኡ ክረክብ ምስኡ ክኸውን ንኩሉ ከም ጉሓፍ እቆጽሮ ኣሎኹ። (ፊሊ.3᎓7-8) እናበልና ብትብዓት ንተልእኾ ወንጌል ዝተዓጥቀ – ነዚ አብነት ብምኽታል ንህናውን አብ ስብከተ ወንጌል ክንዕጠቕ ነእደም። ናይዚ ዓለም እዚ ኩሉ ገዲፍና ብመንገዲ ክርስቶስ፡ ብመንገዲ እምነት ክንጎዓዝ። ንኽርስቶስ ዘንጸባርቕ ሕይወት ክህልወና።
ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ አብቲ ዝአተውዎ ቤት ክቕመጡ – ካብቲ ተቐባልነት ተሰማዕነት ዘይረኸብሉ ዓዲ፥ ኸአ ካብኡ ወጺኦም ንአታቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ደሮና አእጋሮም ከይተረፈ ክነግፉ ይእዝዞም።
በዚ ኸአ ነቲ ቃል አምላኽ ብኽፉት ልቢ ክንቀበሎ አባና ክሰርሕ ከምዘለዎ ዝዕድም ኢዩ እሞ፡ ከም ማሪ ያም ንቃል አምላኽ ብትሕትና ተቐቢልና ሕይወትና ብቃል አምላኽ እንመርሓሉ እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና።
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.