አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 30.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 2፡41-ፍ

  • አስተንትኖ

እንሆ ድማ ካብ አሰርተው ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ምዛ ዕባ ኢየሱስ ምስ ሰም ዓት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ኽሓዊ እየ ኢላ፥ ብ ማ እከል እቶም ሕዝቢ ኃሊፋ‹ ብድኅሪ ኡመጺአ ክዳኑ ተንከየት። እቲ ዝፈሳ ዝነበረ ደማ ኸአ ብቕጽበት ደው በለ። ካብ ሕማማ ከምዝሓወየት ድማ ተፈለጣ። ኢየሱስ ከአ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወጸ ፈሊጡ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ፧ በለ። ደቂ መዛሙርቱ ድማ “ ሕዝቢ ኺደፋፋእ ትሪኢ አሎኻ ፥ ተመሊስካ ግና “ መን እዩ ዝተንከፈኒ፡” ትብል አሎኻ” በልዎ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ አብ አ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺአ ሰገደትሉ፥ ጋለይ፥ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፥ ብሰላም ኪዲ፥ ካብ ሕማምኪውን ሕወዪ” በላ።

ክርስቶስ አምላኽና ናብዚ ዓለም ዝመጸ ወዲ ሰብ ብምልአት ብንብስን ብስጋን ንክፍውሶ ኢዩ ፡፤ ። ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት አየድልይዎን እዮም፡ አነ ኸአ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ኽጽውዕ አይመጻኹን”ን እናበለ ሕማማት ክፍውስን ኃጢአት ክሓድግን ንርእዮ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ከአ እዚ ሓቂ እዚ አብዞም ክልተ ሰባት ዝተገብረ ተአምራታት ተገሊጹ ንረኽቦ።. ኢያኢሮስ ሓደ ኻብቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት አይሁድናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ አብ እግሩ ተደፊኡ “ ጋለይ ክትመውት ቀሪባ አላ እሞ፡ ምእንቲ ሓውያ ሕይወት ክትረክብሲ መጺኻ ኢድካ አንብረላ” እናበለ ክልምኖ እምነቱ ኽገልጽ ይርከብ። ሓውያ ሕይወት ምእንቲ ክትረክብ ፡. .ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ናብዚ ዓለም ዝመጸ ነፍሲ ወከፍና ሕይወት ንክነርክብ ኢዩ፡ ነፍሲ ወከፍና ክንሓዊ ክንፍወስ ኢዩ። ጸሎት አመንቱ ዝሰምዕ አምላኽ፡ ምሕረት ሕውየት ዝህብን ዝፈቱን አምላኽ – ነቲ ዕድመ ናይ መራሒ ኢያኢሮስ ጸሎት ተቀቢሉ ጉዑዞዑ ናብ ቤቱ ይጅምር። አብቲ መንገዲ ግና ካልእ ዓቢ ተአምር ክፍጽም ይርከብ። እንሆ ድማ ካብ አሰርተው ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ምዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐዓት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ኽሓዊ እየ ብዝብል እምነት ብድኅሪኡ መጺአ ክዳኑ ተንከየት። አብ ቅድሚኡ ክትቐርብ እካ አይደፈረትን – ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ይአኽለኒ” ብዝብል እምነት ክዳኑ ክትንክፍ ትርከብ። አብ ቅድሚኡ ብሓሳብን ብግብርን እምነታ ትገልጽ። ንሕና ሎሚ ናያዛ ሰበይቲ እምነት አብነት ተማሂርና፡ ነቲ ዝፍውስ ዝምሕር አምላኽ አብ ሕይወትና ክንትንኪፎ ብእመንት አብኡ ክንቀርብ ይግበአና።
እቲ ዝፈሳ ዝነበረ ደማ ኸአ ብቕጽበት ደው በለ። ካብ ሕማማ ከምዝሓወየት ድማ ተፈለጣ። ኢየሱስ ከአ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወጸ ፈሊጡ – ተጠው ብምባል መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ፧ ኢሉ ክሓትት ይርከብ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ አብአ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺአ ሰገደትሉ፥ በቲ ስግደታ ምስጋናአ ገለጸትሉ፡ ጋለይ፥ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፥ ብሰላም ኪዲ፥ ካብ ሕማምኪውን ሕወዪ” እናበለ ከአ ዘሕጉስ ዜና የስም።
ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንእግዚአብሔር አምላኽና ብዓይኒ እመንት ክንቀርቦ፡ ክነምልኾ ክንሰገደሉ ይ ድመና። ንሱ ዘሕዊ ሃይሊ ከምዘለዎ ይምህረና። ሎሚውን ብዓይኒ እምነት ክንትንክፎ፡ ይዕድመና። ካብቲ ኩሉ ሕማምና ክነጸሕ ምሕረት ዓምላኽ ክንቅበል አብ ቅድሚ ኡ ብትሕትና ክንሰግድ ይንጽዋዕ። እመንተይ ምስ ናይዞም ክልተ ተአምራት ዝተገብረሎም አብነታውያን ፍጡራት ከወዳድሮ ይጽዋዕ። ንሕና ብ እምነትና ኢና ደቂ እግዚአብሔር ምኻና ንምስክር። እምነት ኢያ ሓድነት ምስ ክርስቶስ እትፈጥረልና – ሕይወት እትህበና ንዓኡ ከም እንመስል እትገብረናሞ መ ዓልትና ን ዕ ኡ እናሰተንተና ኩሉ ድኻምነትና ህማምና ሃጢ አትና ንኽፍውሰና አንጊህና ናብ ኡ ንቕረብ። ጋለይ፥ ወደይ እምነትኪ/ካ እያ ዘድኃነትኪ/ካ፥ እናበለ ብሰላሙን ሓጎሱን ክመልአና ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.