አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ-31.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
ሉቃ. 6:1-6

  • አስተንትኖ

ኢየሱስ ካብኡ ወጺኡ ናብ ዓዱ መጸ፥ ደቂ መዛሙርቱ ኸአ ሰዓብዎ። ብሰንበት አብ ቤት ጽሎት አይሁድ ኪምህር ጀመረ፤ ብዙኃት ምስ ሰምዕዎ ድማ “እዚ ኹሉስ ካበይ ረኸቦ፧ እዚ ጥበብ እዚኸ ኻበይ ተዋህቦ፧ እዚ ብኢዱ ዚግበር ዘሎ ተአምራትከ ካበይ ኮነሉ።” እናበሉ ተገረሙ። “እዚስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም፥ ኃው ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስም ዖንንዶ አይኮነን፧ አኅዋቱስ አብዚ ምሳናዶ አየለዋን፧” እናበሉ ብእኡ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ከአ “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ አዝማዱን አብ ቤቱን አይነዓቕን እዩ” በሎም። ብዘይ እቶም ኢዱ አንቢሩ ዝሕውዮም ውሑዳት ሕሙማት ድማ አብኡ ተአምራት ኪገብር አይኮነሉን። በቲ ዘይምእማኖም ድማ ገረሞ፥ እናመሃረ ኸአ አብቲ ኸባቢ ዘሎ ዓድታት ዞረ።
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናዝሬት ክምለስ ንርእዮ። ከምቲ ልማዱ አብ ቤተ ጸሎቶም አቲዩ ኸአ እቲ ናቱ ጥበበ ዝመልኦ ተግባራቱን ትምህርቱን ክገልጽሎም ክምህሮምን ተረኸበ። ብዙሓት በቲ ትምህርቱን ጥበቡን ተደኒቖም “ እዚ ኩሉስ ካበይ ረኸቦ፧ እዚ ጥበብ እዚኸ ካበይ ተዋህቦ ፧ እዚ ብኢዱ ዚግበር ዘሎ ተአምራትከ ካበይ ኮነሉ፧ እናበሉ ተገረሙ።
እግዚአብሔር ብተግባራትና ምውታት ኮይና ምስ ረአየና፥ እንታይ ኢዩ ዝገበረ፧ ከምቲ ቁዱስ ጳውሎስ ዝብሎ፤ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ተደሪኹ ነቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ለአኸልና፤ ምስ አቦ ምእንቲ ከተዓርቀናን ናብቲ ናይ መጀመሪያ ክብርና ንኽመልሰና። ተቐማጦ ናዝሬት ግና ነዚ አይርድእዎን። ነቲ ስጋና ዝለበሰ ወዲ አምላኽ ክቕበሉዎ ክአምንዎ አይተረኽቡን። “እዚስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም፥ ኃው ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስምዖንንዶ አይኮነን፧ አኅዋቱስ አብዚ ምሳናዶ አየለዋን፧” እናበሉ ብእኡ ክዕንቀፉ ተረኽቡ። ብኡኡ ክዕንቀፉ ተረኽቡ – ምኽንያቱ ሓደ ካብኦም ስለዝነበረ። ኢየሱስ ከአ “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ አዝማዱን አብ ቤቱን አይነዓቕን እዩ” በሎም።
ስለዚ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ካብዚ ማርቆስ ዘዘንተወላን ቃል አምላኽ ተበጊስና ንሕና ሎሚ ንኽርስቶስ አምላኽና ብተግባራትናን ኃጥአትናን ከይንነጽጎ ቁርጺ ፍቃድ ክንገቢር ይግበአና። ንሕና ንኽርስቶስ ዘይንፈልጠሉ ግዜ አሎ። ምኽንያቱ ካሊእ ናይዚ ዓለም እዚ አቐዲማንን፤ ነቲ መጀመርታ መንግስተ አምላክን ጽድቁን ድለዩ ዝብል ቃል ክርስቶስ ሸለል ኢልና – ንአምላኽና ብካል አይ ደረጃ ስለዝሰራዕናዮ ወይ ስለዝረሳ ዕናዮ። ንሱ አብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ሎሙውን ይምህረናን ብጥበቡ ዘደንቕ ስረሓት ይፍጽምን አሎ። ብእምነት ናብኡ ንቅረብ፡ ነዚ ዘደንቕ ተአምራት ንኽንርእን ንኽንርዳእን እምነት ሃበና ንበሎ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ክርስቶስ ዘለና እምነት ክንዓቢ ንጽዓር። ከምቲ ቁዱስ አጎስጢኖስ ዝበሎ “ ክርስቶስ “ አነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኢየ” ክብለናስ አድላዪ ኢዩ ነሩ ይብል፡ ምኽንያቱ ሓንሳብ እቲ መገዲ እንተ ተፈሊጡ እቲ ክንበጽሖ ዘለና ኢዩ ዝተርፈና ይብል። ንሱከአ እግዚአብሔር አቦ ኢዩ እናበለ ይገልጽ። ስለዚ አብዚ ንኽንበጽሕ እምበአር ንኽርስቶስ ልባትና ከፊትና አብ ህይወትና ክንቕበሎን የዲሊ።
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.