አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 03.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.6:30-34

ሓዋሪያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበሩዎን ዝመሃሩዎን ኩሉ ነገሩዎ። እቶም ዝመጹን ዝኸዱን ብዙኅት ነበሩ እሞ ንምብላዕውን ጊዜ ክሳዕዚስእኑ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ “ ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ንበይኖም ብጃልባ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸዱ። ኺኸዱ ኸለዉ ብዙኅት ሕዝቢ ረአይዎምን አለለይዎምን። ካብ ኩለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ። ቀዲሞምዎም ድማ ናብኡ በጽሑ። ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ። ጋሳ ኸም ዘይብለን አባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም፥ ብዙኅውን ኪምህሮም ጀመረ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ኣብ ብሉይ ኪዳን ግኣብሔር ንሕዝቡ ዝጓስዩ ጓሶት መረSu፡ ብኢድ ሙሴን ነቢያትን ከም ዘጓስዩ ከምዝገበረን የዘንትወልና። አብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል አምላኽ ሓዋሪያት ካብ ሓዋሪያዊ ተልእኾኦም ክምለሱ ንርኢ። ነቲ ካብ መምህሮም ዝተቐበሉዎ ሓቂ ብእምነት ከመሓላልፍን ብሕይወቶም ክምስክሮን ድኅሪ ጸኒሖም ተመሊሶም ኩሉ ዝገበሩዎን ዝመሃሩዎን ኩሉ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘንቱው ንርኢ። ሓዋሪያ ዝበሃል ነቲ ካብ መምህሩ ዝተቐበሎ ሓቂ ብእምነት ከመሓላልፍን ብሕይወቱ ክምስክርን ዝተጸውዓ ሰብ ኢዩ። አሰር እቲ ሃቀኛ ጋስ ዝኾነ ክርስቶስ ዝሰዕብ ኢዩ። እቲ ሓቀኛ ጋሳ እምበአር እቲ ዝእክብ – ዝቕበል – ዘናዲ – ዝመርሕ ኢዩ። አሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ሕይወትካ ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት ምውፋይ ምሕላፍ ማለት ኢዩ ሓዋሪያነት።
ክርስቶስ እምበአር ንሓዋሪያቱ ቃል አምላኽ ንኸበስሩ ንኽምህሩ ድኅሪ ልኢኩዎም “ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” እናበለ ክጽውዖምን ክዕድሞምን ንርኢ። ስለምንታይ እቲ ምስ ክርስቶስ ዝነበሮም ሕብረት፡ ፍቅሪ፡ ንምሕዳስ። ብዝተሓደሰ መንፈስን ሓይልን ከአ እንደገና ናብ ሓዋሪያዊ አጎልግሎቶም ክብገሱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ንዕረፍቲ ነቲ ተልእኾኦም ንምቑራጽ አይኮነን ዝዕድሞም ዘሎ፡ እንታይ ደአ ብዝተሓደሰ መንገዲ እንደገና ንሓዋሪያዊ አገልግሎት ምእንቲ ክብገሱ። ክርስቶስ ንድሕሪት ንኽምለሱ ከዕርፉ ይዕድሞም።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕናውን አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ፡ ቃል አምላኽ አብ ምስማዕ ዘለና ትግሃት፡ አብ ምስጢራት፡ አብ ስርዓት አምልኾ ዘለና ተሳትፎ፡ አብ ቃል ኪዳንና ዘለና ተአማንነት፡ ፍቕሪ፡ ሓድነት ንምግምጋም – ካብዚ ናይ ዓለም ጫውጫውታ ፍልይ ኢልና ናብ ጽምው ዝበለ ቦታ ኬድና ምስ ክርስቶስ አምላኽና ንብሕትና ክንራኽብን ምሱ ክነስተንትንን። ካብዚ ተበጊስና ኸአ ብዝተሓደሰ ምንፈስ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና እሙናት ኮይና ክንብገስ የድሊየና። “ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ። ጋሳ ኸም ዘይብለን አባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም” ይብለና። እዞም ሰባት ኢዚኦም ጋሳ አይነበሮምን፡ መራሒ አይነበሮምን፡ ናብቲ ብርሃን ዝመርሕ አይነበሮምን፡ ስለዚ ምስኦም ይተርፍ፡ ኢቲ ሓቂ፡ እቲ መንገዲ፡ ኢቲ ብርሃን፡ ክምህሮም ይርከብ። ብሓቒ ናብቲ ንሱ ዝደሊዮ፡ መንገዲ ሓቂ፡ መገዲ ድኅነት ክሕብሮም ይርከብ። ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና “ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” እናበለ ብዛዕባ እመንትና፡ ብዛዕባ ድሕነትና ክንሓስብ፡ ካብቲ ናይ ዓለም ነገራት ውጽእ ኢልና ምስ ክርስቶስ፡ ምስቲ አምላኽና፡ ምስቲ ሕይወቱ ስጋብ ምሕላፍ ዘፍቀረና አምላኽ፡ ንኹሉ ጉዑዞና፡ ምስጢራዊ ሕይወትና ክነስተንትን እሞ፤ ነቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ሰናይ እናዘከርና ንአምላኽ ክነዘንትወሉ፡ ነቲ አብቲ ክርስቲናዊ ሕይወትና ጎዶሎታት ኮይና ዝተረኸብናሉ ከአ ናብኡ ተመሊስና ብንስሓ ተሓጺብና፡ ብምስጢራት ተመጊብና፡ ሓደ ኢልና ምስ ክርስቶስ ቅዱስ ሕይወት ክንጅምር ክርስቶስ ጎይታ ይዕድመና አሎ። ስለዚ ዳዊት ኮይና ኸአ “እግዚአብሔር ጋሳይ ኢዩ፥ ዚጎድለኒ የብለይን። ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፥ ከምቲ ዘተስፈወኒ፥ በመገዲ ጽድቂ ይመርሃኒ። ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እካ እንተ ኸድኩ፥ እግዚብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ኽፋእ አይፈርህን እየ፥ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን።” መዝ. 23,1.3-5 እናበልና መዓልትና ምስ እግዚአብሔር፡ ብቃል አምላኽ ተመጊብና ንቕድስና እንጎ ዓዘሉ ሓድሽ ሕይወት እንጅምረሉ እግዚአብሔር ብአማልድነት ድንግል ማሪያም ጸግኡን ሓይሉን ይሃበና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን ………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.