አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 04.2018

 

፬ ሰንበት ዘአስተርእዮ

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ. 6:27-39

  • አስተንትኖ

‘እምበአር ምእንቲ ኢቲ ኃላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸዓሩ’።
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ንዓኡ ዚስዕቡ ዝነበሩ ሕዝቢ እንጌራ ከብዝሓሎም ክምግቦን ድሕሪ ጸኒሑ፡ ንሳቶም ነታ ንሱ ዝህቦም መግቢ ደልዮም ኣሰር ኣሰሩ ክስዕብዎ፤ ከምኡ ብዛዕባ ሙሴ ነቦታቶም ዝሀቦም ሰማያዊ መግቢ ይዛረብዎ። እግዝኣብሔር ንሕዝቢ ኢስራኤል ኣብ ምድረበዳ ብጥሜትን ጽምእን ከይጥቅዑ፤ ንሱ ምስኣታቶም፤ ከም ዝጉዓዝን፤ ከምዝፍቅሮምን፤ ዝሓልየሎምን ከፍልጦም ማና ካብ ሰማይ ኣውረደሎም፤ ማይ ከኣ ካብ ከውሒ ኣንትዓሎም። ዘጽ 16፡14፡
ነቲ መግቢ ከኣ “እንጌራ ኣምላኽ”፣ “ሰማያዊ መግቢ”፣ እናበሉ ይጽውዕዎ ነበሩ። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ዝነበሩ ኣይሁድ ነዚ ነጻ ዝኾነ ካብ ሰማይ ዝወርድ ማና ሃረር ይብልዎ፡ “ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም፡ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ፤ ኣቦታትና ኣብ በረኻ ማና በልዑ” (ዮሓ 6፡31) ከኣ ይብልዎ። “ኢየሱስ ከኣ ነቲ ናይ ሓቂ እንጌራ ካብ ሰማይ ኣቦይ ኢዩ ዝሃበኩም እምበር፤ ነቲ እንጌራ እቲ፤ ካብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ከምዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ ምኽንያቱ እቲ ካብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዝህብ፤ ናይ ኣምላኽ እንጌራ ኢዩ (6፡32-33) እናበለ ምስ መለሰሎም፦
ንሳቶም ክኣ “ጐይታይ፥ ነቲ እንጌራ እቲ እንዶ ኵሉ ሳዕ ሀበና (6፡34) ብማለት ንክህቦም ልመናኦም የቕርቡ። ኢየሱስ ንሳምራዊት ሰበይቲ “ካብዚ ማይ እዚ ዚሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ ኢዩ። ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግን እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘልዓለም ሕይወት ዚፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ ኢዩ እምበር፤ ንዘልዓለም ኣይክጸምእን ኢዩ” ምስ በላ፤ እታ ሰበይቲ ብወግና ጐይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይመለስ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ (ዮሓ 4፡13-15)። ወዲ ሰብ ምድራዊ ነገር ከዕግቦን ከርውዮን ኣይኽእልን ኢዩ። ስለዚ ከአ ኢዩ “ጐይታይ ልብና ንዓኻ ኢሉ ኢዩ ተፈጢሩ ኣባኻ ክሳዕ ዝዓርፍ ከኣ ሰላም የብሉን” እናበለ ቅ.ኣጎስጢኖስ’ውን ሓቅነቱ ዝዛረብ።
እግዝኣብሔር ኵሉ ዝፈልጥ ብምኳኑ ወዱ ብምስዳድ ጥሜትናን፤ ጽምእናን፤ ከርዊ ፤ ወዱ ከም ዝብላዕ እንጌራን፤ ከም ዝስተ ማይ ኮይኑ ለኣኸልና። ኢየሱስ ንኣይሁዳውያን ብዛዕባ ካብ ሰማይ ዝወርድ እንጌራ ምስ ተዛረቦም፤ እዚ እንጌራ እዚ እንዶ ሃበና ምስ በልዎ፡ “ናይ ሕይወት እንጌራ ኣነ ኢየ። እቲ ናባይ ዚመጽእ አይክጠምን፤ እቲ ብአይ ዝአምን ድማ አይኪጸምእን እዩ በሎም። ሎሚውን ንዓና እዚ ቃል እዚ ይደግምልና አሎ። ናይ ሕይወት እንጌራ አነ ኢየ ይብለና አሎ – ናባይ ንዑ ብልዑ ስተዩ ይብለና አሎ – ምእንቲ እቲ ኃላፊ ምግቢ ዘይኮነስ፤ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸዓሩ። ፍቃድ አምላኽ ክንመልእሲ እንታይ ንግበር፡ ኢሎም እንክሓትዎ ፍቃድ አምላኽ በቲ ንሱ ዝለአኾ ክትአምኑ ኢዩ።ነፍሲ ወከፍና በቲ እግዚአብሔር ዝለአኾ ወልደ እግዚአብሔር ክንአምን – ኣብቲ ጸዋዕታና አሙናት ኮይና ክንርከብ ንጽዋዕ አለና። ከምቲ አብዚ ናይ ሎሚ ካልአይ ንባብ .ጴጥ. 1፡13- 22 ሓቓቑ ልብኹም ተዓጠቑ፥ ከምኡውን ተጠንቀቑ። አነ ቅዱስ እየ እሞ፥ ቕዱሳን ኩኑ” ዚብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ፥ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቕዱስ ዝኾነ፥ ንስኻትኩምውን ብኹሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ይብለና እሎሞ እግዚአብር አብ መዓልታዊ ሕይወትና ንቅድስና ክንሰርሕን ክንጸምእን እግዚአብሔር  ይሓግዘና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.